• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1322/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1322/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1322/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 262/TTr-CP ngày 16/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-CTN ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Dương Đình Hải, sinh ngày 04/6/1986 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Nưa, huyện Paksé, tỉnh Champasak

2. Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 18/01/1976 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: khu 1, huyện Không-Sê-Đôn, tỉnh Sa-La-Văn

3. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 06/02/2006 tại Lào (con a. Thanh)

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: khu 1, huyện Không-Sê-Đôn, tỉnh Sa-La-Văn

4. Nguyễn Thị Trúc Ny, sinh ngày 19/4/2008 tại Lào (con a. Thanh)

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: khu 1, huyện Không-Sê-Đôn, tỉnh Sa-La-Văn

5. Nguyễn Văn Thân, sinh ngày 25/10/1984 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: khu 1, huyện Không-Sê-Đôn, tỉnh Sa-La-Văn

6. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 29/5/2010 tại Lào (con a. Thân)

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: khu 1, huyện Không-Sê-Đôn, tỉnh Sa-La-Văn

7. Nguyễn Thị Vi Viền, sinh ngày 21/5/2012 tại Lào (con a. Thân)

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: khu 1, huyện Không-Sê-Đôn, tỉnh Sa-La-Văn

8. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 26/6/1983 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: khu 1, huyện Không-Sê-Đôn, tỉnh Sa-La-Văn

9. Phanm Văn Tuấn, sinh ngày 17/11/1981 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Tha-hay, huyện Paksé, tỉnh Champasak

10. Phan Thị Hà, sinh ngày 06/01/1987 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Tha-hay, huyện Paksé, tỉnh Champasak

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1322/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/09/2013   Số công báo: Từ số 523 đến số 524
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1322/QĐ-CTN

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207894