• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 133/2002/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 -2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 133/2002/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/2002/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 22/11/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/11/2002, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 133/2002/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 -2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu.

 Kinh phí NSNN cấp chi bảo đảm hoạt động thường xuyên cho đơn vị là 2.181 triệu đồng ( Hai nghìn một trăm tám mươi mốt triệu đồng).

Số kinh phí này được ổn định trong 3 năm (2002,2003,2004) và hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Từ khóa: Quyết định 133/2002/QĐ-BNN

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6749