• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Quyết định 144/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Khu vực 2 trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Tải về Quyết định 144/2003/QĐ-BBCVT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 144/2003/QĐ-BBCVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông   Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 14/08/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/11/2003   Số công báo: Số 179
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 144/2003/QĐ-BBCVT

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17471