• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1573/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1573/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1573/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 335/TTr-CP ngày 08/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-CTN ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thị Đoan, sinh ngày 02/4/1969 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Dronningenst 50, 1723 Sarpsborg

Giới tính: Nữ

2. Lương Sĩ Nhân, sinh ngày 02/02/1977 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Sletteløkka 35B, 0597 Oslo./.

Giới tính: Nam

3. Phạm Thị Diễm Châu (Chau Diem Johansen), sinh ngày 18/5/1980 tại An Giang;

Hiện trú tại: Langmyrveien 16, 6413 Molde

Giới tính: Nữ

4. Lê Thị Tú Trinh, sinh ngày 16/8/1986 tại Khánh Hòa;

Hiện trú tại: Huitfeldts gate 16B, 0253 Oslo

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Thị Thêu, sinh ngày 02/4/1967 tại Nam Định; Hiện trú tại: Oppsalveiven 24C, 0686 Oslo

Giới tính: Nữ

6. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 31/5/1988 tại Tiền Giang; Hiện trú tại: Lindeveien 15, 4314 Sandnes

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Xuân Loan, sinh ngày 21/10/1975 tại TP Hồ Chí Minh;

Hiện trú tại: Sigurds vei 10, 1473 Lørengskog

Giới tính: Nữ

8. Trương Thị Xuân, sinh ngày 09/11/1985 tại TP Hồ Chí Minh;

Hiện trú tại: Gravei Ytteborgsvn 131, 0977 Oslo

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Thị Tuyết Sương (Bjerkan Sonja Nguyen), sinh ngày 05/5/1982 tại Khánh Hòa;

Hiện trú tại: Stamerbakken 10, 5230 Paradis, Bergen

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Thị Cương (Cathy Nguyen Le), sinh ngày 18/02/1986 tại Quảng Nam;

Hiện trú tại: Fernand Nissens veg 33, 7046 Trondheim.

Giới tính: Nữ

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1573/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 03/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/08/2015   Số công báo: Từ số 923 đến số 924
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/08/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1573/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy.

Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Từ khóa: Quyết định 1573/QĐ-CTN

306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287376