• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Quyết định 160/2000/QĐ-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt - may mặc ký giữa Việt Nam với các nước Cộng đồng châu âu (EU) cho giai đoạn 2000-2005 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Tải về Quyết định 160/2000/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 160/2000/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 29/09/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/11/2000   Số công báo: Số 41
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1991, sửa đổi năm 1993 và năm 1998, ngày 29/09/2000, BTC đã có Quyết định 160/2000/QĐ-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt - may mặc ký giữa Việt Nam với các nước Cộng đồng châu âu (EU) cho giai đoạn 2000-2005.

Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của các mặt hàng để thực hiện trong giai đoạn 2000 - 2005, đối với Hiệp định buôn bán hàng dệt - may mặc giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu ký tắt ngày 15/ 12/1992 và các thư trao đổi ký bổ sung Hiệp định này.

Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của từng mặt hàng nêu trên chỉ áp dụng khi mặt hàng đó có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của các nước Cộng đồng Châu Âu (EU).

Quyết định 160/2000/QĐ-BTC này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan bắt đầu kể từ ngày 01/7/2000.

Từ khóa: Quyết định 160/2000/QĐ-BTC

289

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46851