• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 161/2001/QĐ-TTg phê duyệt đề án cơ cấu lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 161/2001/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 161/2001/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/10/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23 tháng 10 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 161/2001/QĐ-TTg phê duyệt đề án cơ cấu lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010.

Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2001-2010, theo đề nghị tại tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 1242/NHNN-CLPT ngày 16 tháng 10 năm 2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kèm theo Quyết định này; riêng việc cơ cấu lại nợ và tăng vốn điều lệ thực hiện trên cơ sở Đề án xử lý nợ tồn đọng của của các ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2001, về việc phê duyệt Đề án xử lý nợ tồn đọng của các ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có trách nhiệm cụ thể hóa đề án, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại Ngân hàng theo Quyết định này. Thường xuyên báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiến độ thực hiện và các vấn đề vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện nghiêm túc theo nội dung Đề án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Từ khóa: Quyết định 161/2001/QĐ-TTg

89

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
178918