• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản pháp luật về Giải thưởng Hồ Chí Minh

 

Quyết định 165/2005/QĐ-TTg ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 Thủ tướng Chính phủ

Tải về Quyết định 165/2005/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 165/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 04/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/07/2005   Số công báo: Từ số 20 đến số 21
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng 2003, ngày 04/07/2005. TTCP đã có Quyết định 165/2005/QĐ-TTg ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 TTCP.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005.

 Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật năm 2005 được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về văn học - nghệ thuật; có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật của đất nước.

Một số tiêu chuẩn cụ thể như:

Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về văn học - nghệ thuật; có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật của đất nước.

+ Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đã được xuất bản hoặc đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc sử dụng trong các triển lãm, các liên hoan nghệ thuật quốc gia và quốc tế.

+ Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng của các liên hoan nghệ thuật quốc gia, quốc tế và các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật được xét tặng Giải thưởng Nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình xuất sắc, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ của nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền văn học - nghệ thuật Việt Nam.

+ Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đã được xuất bản và đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc sử dụng trong các triển lãm, các liên hoan nghệ thuật quốc gia và quốc tế.

+ Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng của các liên hoan nghệ thuật quốc gia, quốc tế và các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Quyết định 165/2005/QĐ-TTg này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2005.

Từ khóa: Quyết định 165/2005/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2446