• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định về Môi trường năm 2018

Quyết định về Môi trường năm 2017

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Doãn Thế Cường
Ngày ban hành: 29/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/09/2015, Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí năm 2001 và một số VBPL khác có liên quan, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh.

Theo Quyết định này, những đối tượng và nguyên tắc thu phí được áp dụng gồm:

- Đối tượng 1 gồm Hộ gia đình, cá nhân (không gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh).

Nguyên tắc thu phí nhằm bù đắp chi phí cho hoạt động thu gom rác thải từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm thu gom rác tập trung. Chi phí bốc xúc, vận chuyển từ điểm thu gom rác tập trung đến nhà máy và chi phí cho khâu xử lý rác tại nhà máy do ngân sách nhà nước đảm bảo.

- Đối tượng 2 là những Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ xen kẽ trong khu dân cư, gồm: Hộ kinh doanh nhà nghỉ, hàng ăn uống bán cả ngày; hộ kinh doanh hàng ăn uống bán buổi sáng, buổi tối, hàng tạp phẩm - bách hóa, làm biển hiệu quảng cáo; hộ giết mổ gia súc, gia cầm…

Nguyên tắc thu phí nhằm bù đắp chi phí cho hoạt động thu gom rác thải từ hộ kinh doanh buôn bán nhỏ đến điểm thu gom rác tập trung. Chi phí bốc xúc, vận chuyển từ điểm thu gom rác tập trung đến nhà máy và chi phí cho khâu xử lý rác tại nhà máy do NSNN đảm bảo.

Riêng đối với đối tượng 1 và 2 thuộc những địa bàn có thể thực hiện chôn lấp hợp vệ sinh, phù hợp với quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nguyên tắc thu phí nhằm bù đắp chi phí cho hoạt động thu gom rác thải từ hộ gia đình, cá nhân; hộ kinh doanh buôn bán nhỏ đến điểm thu gom rác tập trung. Chi phí bốc xúc, vận chuyển từ điểm thu gom rác tập trung đến địa điểm chôn lấp tập trung và chi phí cho hoạt động chôn lấp hợp vệ sinh do NSNN đảm bảo.

- Đối tượng 3 gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (Bao gồm cả các tổ chức, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý chợ, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, triển lãm, ...); cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp; trụ sở làm việc của doanh nghiệp; chi nhánh; văn phòng đại diện; lực lượng vũ trang; các tổ chức xã hội nghề nghiệp,... 

Nguyên tắc thu phí nhằm bù đắp chi phí cho cả 3 khâu, gồm: Khâu thu gom rác thải từ nơi phát thải đến điểm thu gom rác tập trung; khâu bốc xúc, vận chuyển đến nhà máy; khâu xử lý rác tại nhà máy.

- Đối tượng 4 gồm rác thải từ các khu công cộng. Toàn bộ hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Về mức thu phí: 

- Đối tượng 1 có mức thu phí từ 3.000 – 10.000 và bằng 50% mức thu của từng khu vực tương ứng tùy từng đối tượng cụ thể.

- Đối tượng 2 có mức thu phí từ 45.000 – 150.000 tùy từng đối tượng cụ thể.

- Đối tượng 3 có mức thu phí là 2.000 đồng/kg rác thải.

- Đặc biệt đối tượng 4 sẽ do NSNN đảm bảo toàn bộ hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

Ngoài ra, Quyết định này còn quy định về việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng số tiền phí thu được. Chi tiết được quy định cụ thể trong Quyết định này.

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Từ khóa: Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

1.076

Thành viên
Đăng nhập bằng Google