• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Quyết định 1714/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt và ký Bản Ghi nhớ về Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (SPS) giữa các nước thành viên ASEAN và Trung Hoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1714/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1714/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN ASEAN VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT (SPS).

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn 7460/TTr-BNN-HTQT ngày 16 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (SPS).

Điều 2. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Bản ghi nhớ trên tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 4 về Giám sát chất lượng, Thanh tra Kiểm dịch tổ chức tại Mi-an-ma ngày 25 tháng 9 năm 2014.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NNPTNT, NG, Tư pháp, Tài chính, KHCN, Y tế, Công Thương;
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTCP; các Vụ: TH, PL, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).VD

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1714/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1714/QĐ-TTg

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250403