• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1743/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1743/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1743/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 295/TTr-CP ngày 12/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 159 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1743/QĐ-CTN ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Lê Ngọc Vân Anh, sinh ngày 24/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mariataler Str. 24, 88214 Ravensburg

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 14/10/1986 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Marktplatz 21, 36341 Lauterbach, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Trần Việt Khôi, sinh ngày 12/3/2016 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktplatz 21, 36341 Lauterbach

Giới tính: Nam

4.

Nguyễn Đình Long, sinh ngày 25/02/1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Kaiser Str. 79, 60329 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

5.

Nguyễn Duy Thiên Phước, sinh ngày 27/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Babenend 13, 26127 Oldenburg

Giới tính: Nam

6.

Trần Ngọc Quang, sinh ngày 02/7/1963 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Am Hopfengarten 4/3, 88069 Tettnang

Giới tính: Nam

7.

Trần Ngọc My, sinh ngày 14/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Hopfengarten 4/3, 88069 Tettnang

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 13/10/1980 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Breite Gasse 13, 90402 Nürnberg

Giới tính: Nam

9.

Phạm Mạnh Hùng, sinh ngày 01/10/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hauptstraße 94, 71134 Aidlingen

Giới tính: Nam

10.

Nguyễn Đào Ngọc Trâm, sinh ngày 04/02/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Libanonstr. 90, 70186 Stuttgart

Giới tính: Nữ

11.

Trâm Đỗ Thăng Long, sinh ngày 28/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigstr. 65, 95028 Hof

Giới tính: Nữ

12.

Trần Thị Hà Lan, sinh ngày 15/12/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schillerstraße 43, 87724 Ottobeuren

Giới tính: Nữ

13.

Ngô Thị Hòa, sinh ngày 18/11/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Masuren Str. 7d, 89415 Lauingen/Donau

Giới tính: Nữ

14.

Nghiêm Xuân Khải, sinh ngày 03/12/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marusen Straße 7d, 89415 Lauingen/Donau

Giới tính: Nam

15.

Phạm Đình Hoàng Long, sinh ngày 08/8/1998 tại CHLB Đức

Giới tính: Nam

 

Hiện trú tại: Fuchsgarten Str. 13, 30823 Garbsen

 

16.

Phạm Đình Hoàng Sơn, sinh ngày 12/10/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fuchsgarten Str. 13, 30823 Garbsen

Giới tính: Nam

17.

Quách Phương Tú, sinh ngày 26/3/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Seétraße 29, 92449 Steinberg am See Bavaria

Giới tính: Nữ

18.

Nguyễn Mai Linh Lisa, sinh ngày 18/8/2000 tại CHLB Đức

Giới tính: Nữ

 

Hiện trú tại: Nord Str. 7, 91560 Heilsbronn

 

19.

Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 13/12/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinrich-Tessenow Str. 18, 18146 Rostock

Giới tính: Nam

20.

Võ Hồng Quân, sinh ngày 24/4/1983 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Neustifler Str. 34 A, 94036 Passau

Giới tính: Nam

21.

Nguyễn Minh Khôi, sinh ngày 17/6/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

 

Hiện trú tại: Hüttinger str.3, 89331 Burgau

 

22.

Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 21/6/1969 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lüsscher Str. 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

23.

Đỗ Nguyễn Đông Khánh, sinh ngày 15/02/1982 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Metterzimmer Straße 124, 74343 Sachsenheim

Giới tính: Nam

24.

Phạm Trần Thế Việt, sinh ngày 11/8/2004 tại CHLB Đức

Giới tính: Nam

 

Hiện trú tại: Hartmann Str. 88, 91052 Erlangen

 

25.

Phạm Trần Saomy, sinh ngày 06/8/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hartmann Str. 88, 91052 Erlangen

Giới tính: Nữ

26.

Phạm Yến Linh, sinh ngày 24/11/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johanneskirchner Str. 143, 81929 München

Giới tính: Nữ

27.

Trần Thị Thương Giang, sinh ngày 23/02/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Gutenberg Straße 88, 70197 Stuttgart

Giới tính: Nữ

28.

Lê Thị Mai Huệ, sinh ngày 13/12/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ludwigstraße 11, 89415 Lauingen

Giới tính: Nữ

29.

Lê David, sinh ngày 08/11/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karlstr. 20, 48429 Rheine

Giới tính: Nam

30.

Tôn Thiện Khánh, sinh ngày 17/10/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Jenaer Weg 4, 87700 Memmingen

Giới tính: Nam

31.

Huỳnh Thị Thanh Tú, sinh ngày 16/3/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hafengasse 17, 89073 Ulm

Giới tính: Nữ

32.

Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 14/10/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hafengasse 17, 89073 Ulm

Giới tính: Nam

33.

Lê Thanh Trí, sinh ngày 19/9/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Hafengasse 17, 89073 Ulm

Giới tính: Nam

34.

Lê Minh Trang, sinh ngày 18/11/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hasental 12, 56288 Kastellaun

Giới tính: Nữ

35.

Nguyễn Thị Hải Bình, sinh ngày 12/5/1975 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Fasanenweg 2, 86420 Diedorf, Bavaria

Giới tính: Nữ

36.

Vũ Thị Hoa, sinh ngày 25/4/1979 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Westerfeldstr. 12, 30419 Hannover

Giới tính: Nữ

37.

Lê Vĩnh Lộc, sinh ngày 04/11/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Chiengaustr. 93, 81549 München

Giới tính: Nam

38.

Tôn Nữ Thùy Trâm, sinh ngày 01/01/1972 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Hoelderlinstr. 18, 64331 Weiterstadt

Giới tính: Nữ

39.

Tôn Thất Anh Huy, sinh ngày 01/10/2001 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Hoelderlinstr. 18, 64331 Weiterstadt

Giới tính: Nam

40.

Lê Trung Kiên, sinh ngày 25/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vogelstraße 7, 31840 Hessisch Oldendorf

Giới tính: Nam

41.

Võ Thị Thanh Trang, sinh ngày 14/3/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Saaestr. 13, Mettmann 40822

Giới tính: Nữ

42.

Nguyễn Thị Ái Hương, sinh ngày 30/4/1988 tại Tiệp Khắc

Hiện trú tại: Zeitblomstraße 24, 89073 Ulm

Giới tính: Nữ

43.

Trần Trọng Tín, sinh ngày 11/3/2005 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: An der Lochmühle 50, 52379 Langerwehe

Giới tính: Nam

44.

Trần Quốc Nam, sinh ngày 27/12/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirschstr. 14, 73054 Eislingen/Fils

Giới tính: Nam

45.

Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 21/8/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str. 24, 32257 Bünde

Giới tính: Nữ

46.

Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 21/7/1988 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Hirschfeldplatz 3, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

47.

Nguyễn Vũ Thùy Tring, sinh ngày 03/6/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ahoon Str. 124, 65933 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

48.

Hoàng Ngọc Anh, sinh ngày 01/8/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gerweilerweg 5, 67657 Kaiserslautern

Giới tính: Nam

49.

Nguyễn Thị Thúy Nguyệt, sinh ngày 28/8/1984 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Karl-Postl-Str. 01, 80937 München

Giới tính: Nữ

50.

Phạm Nguyễn Trọng Tuấn, sinh ngày 20/12/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Postl-Str. 01, 80937 München

Giới tính: Nam

51.

Trần Việt Anh, sinh ngày 17/6/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Geibel Straße 9, 04129 Leipzig

Giới tính: Nam

52.

Ngô Thị Linda, sinh ngày 21/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karlstr. 20, 74564 Crailsheim

Giới tính: Nữ

53.

Đinh Thị Minh, sinh ngày 14/3/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Alzeyer Str. 10, 80993 München

Giới tính: Nữ

54.

Thái Minh Dũng, sinh ngày 25/11/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alzeyer Str.10, 80993 München

Giới tính: Nam

55.

Thái Hải Đăng, sinh ngày 19/4/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alzeyer Str. 10, 80993 München

Giới tính: Nam

56.

Nguyễn Ngọc Tùng, sinh ngày 15/11/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albrecht-Dürer-Ring 1f, 67227 Frankenthal (Pfalz)

Giới tính: Nam

57.

Phạm Hồng Nhung, sinh ngày 27/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Andreas-Strekher Straße 19, 67071 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

58.

Trịnh Thị Oanh, sinh ngày 20/9/1954 tại Nam Định

Hiện trú tại: Astern Weg 1, 92709 Moosbach

Giới tính: Nữ

59.

Trần Vũ Hoài Thương, sinh ngày 15/3/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigstraße 110, 04315 Leipzig

Giới tính: Nữ

60.

Lê Thị Cẩm Tú, sinh ngày 09/12/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gießener Straße 11, 64646 Heppenheim

Giới tính: Nữ

61.

Nguyễn Thanh Hoàng, sinh ngày 11/11/1968 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Römer Straße 25, 53507 Dernau

Giới tính: Nam

62.

Đàm Ý Nhi Claudia, sinh ngày 17/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt Str. 20, 73312 Geislingen an der Steige

Giới tính: Nữ

63.

Phạm Thị Vân, sinh ngày 26/10/1996 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Röderberg Weg 12, 60314 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

64.

Lê Đình Hiệp, sinh ngày 20/10/1965 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Friedrich-Heeren Straße 2, 30161 Hannover

Giới tính: Nam

65.

Nguyễn Thị Dịu, sinh ngày 20/3/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Zum Kesselberg 4, 55593 Rüdesheim

Giới tính: Nữ

66.

Tô Tiến Bộ, sinh ngày 18/02/1971 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Zum Kesselberg 4, 55593 Rüdesheim

Giới tính: Nam

67.

Tô Quản Thiện, sinh ngày 31/12/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zum Kesselberg 4, 55593 Rüdesheim

Giới tính: Nam

68.

Tô Ân Thư, sinh ngày 12/02/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zum Kesselberg 4, 55593 Rüdesheim

Giới tính: Nữ

69.

Phạm Duy Phong Tommi, sinh ngày 08/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rathausgäßle 12, 74676 Niedernhall

Giới tính: Nam

70.

Ngô Mỹ Hoàng, sinh ngày 11/8/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Hermann-Volz Str. 31, 88400 Biberach

Giới tính: Nữ

71.

Nguyễn Thị Hiền Anh, sinh ngày 10/7/1998 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Albert-Schweitzer Str. 7, 99610 Sömmerda

Giới tính: Nữ

72.

Nguyễn Thảo My, sinh ngày 10/5/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Uesener Mählenweg 30b, 28832 Achim

Giới tính: Nữ

73.

Bùi Quốc Trọng, sinh ngày 03/5/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Freidrich-Ebert-Straße 62, 89257 Illertissen

Giới tính: Nam

74.

Bùi Kiều Anh, sinh ngày 30/9/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Freidrich-Ebert-Straße 62, 89257 Illertissen

Giới tính: Nữ

75.

Bùi Diễm Anh, sinh ngày 13/02/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Freidrich-Ebert-Straße 62, 89257 Illertissen

Giới tính: Nữ

76.

Phạm Nguyên Tình, sinh ngày 22/02/1962 tại Thái Bình

Hiện trú tại: In der Bergmart 18, 49393 Lohne

Giới tính: Nam

77.

Nguyễn Lý Lam Ngọc, sinh ngày 04/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Paul Löbe Straße 4, 81737 München

Giới tính: Nữ

78.

Phạm Việt Anh, sinh ngày 09/9/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Straße der Republik 41, 65203 Wiesbaden

Giới tính: Nam

79.

Phạm Vân Anh, sinh ngày 03/02/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Straße der Republik 41, 65203 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

80.

Phan Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 22/3/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Straße der Republik 41, 65203 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

81.

Nguyễn Daniela, sinh ngày 16/02/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stövestr. 7, 49584 Fürstenau

Giới tính: Nữ

82.

Lê Minh Trang, sinh ngày 17/9/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gartenweg 30, 50859 Köln

Giới tính: Nữ

83.

Lê Trung Quân, sinh ngày 30/12/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hauptstraße 105, 35716 Dietzhölztal, Ewersbach

Giới tính: Nam

84.

Nguyễn Hùng Vỹ, sinh ngày 30/12/2002 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Dresdener Straße 22, 67098 Bad Dürkheim

Giới tính: Nam

85.

Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 11/3/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hügerstr.3, 44534 Lünen

Giới tính: Nữ

86.

Lê Thanh Tiến, sinh ngày 17/7/1995 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Firmungstraße 30, 56068 Koblenz

Giới tính: Nam

87.

Vũ Ba Đức, sinh ngày 09/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Waterloo Straße 13, 31785 Hameln

Giới tính: Nam

88.

Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 20/5/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schnabelbrunnengasse 26, 67061 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

89.

Trịnh Minh Hiển, sinh ngày 01/4/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Preetorius Weg 6, 81739 München

Giới tính: Nam

90.

Quách Tôn Duy, sinh ngày 27/11/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hauptstraße 67, 42651 Solingen

Giới tính: Nam

91.

Võ Hồng Thanh Hiền, sinh ngày 23/01/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Cranach Straße 20, 50389 Wesseling

Giới tính: Nữ

92.

Đặng Sỹ Nho, sinh ngày 08/01/1966 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Werner-Senger-31, 65549 Limburg

Giới tính: Nam

93.

Đào Trung Hiếu, sinh ngày 28/8/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Thedaweg 3, 26603 Aurich

Giới tính: Nam

94.

Nguyễn Tấn Phúc, sinh ngày 09/11/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kunreuthstrasse 3, 81249 München

Giới tính: Nam

95.

Phạm Sơn Tùng, sinh ngày 17/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jagdfeldring 45, 85540 Haar

Giới tính: Nam

96.

Phạm Tommy, sinh ngày 31/10/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Horst Straße 12, 51063 Köln

Giới tính: Nam

97.

Tô Hồng Thúy Melanie, sinh ngày 27/6/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Filderbahnplatz 37, 70567 Stuttgart

Giới tính: Nữ

98.

Nguyễn Thị Bảo Nghi, sinh ngày 22/02/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Derchinger Str. 120A, 86165 Augsburg

Giới tính: Nữ

99.

Vũ Kiều Anh, sinh ngày 25/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Huberter Straße 32, 47906 Kempen

Giới tính: Nữ

100.

Mai Thùy Anh, sinh ngày 31/10/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: St. Antonius Straße 35, 46446 Emmerich

Giới tính: Nữ

101.

Tạ Văn Hà, sinh ngày 12/8/1969 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Eisenberger Str. 79a, 07629 Hermsdorf

Giới tính: Nam

102.

Bạch Thị Tuyết Lan, sinh ngày 02/7/1978 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Garmischer str 227, 81377 Munchen

Giới tính: Nữ

103.

Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 01/8/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Garmischer str 227, 81377 Munchen

Giới tính: Nam

104.

 Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 16/12/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Garmischer str 227, 81377 Munchen

Giới tính: Nữ

105.

Đào Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 10/8/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Aldinger Straße 2, 78549 Spaichingen

Giới tính: Nữ

106.

 Bùi Diễm My, sinh ngày 08/10/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schwarzwaldstraße 18, 78628 Rottweil

Giới tính: Nữ

107.

Phạm Duy Tùng, sinh ngày 26/8/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kesselbergweg 4, 76187 Karlsruhe

Giới tính: Nam

108.

 Phạm Philipp Duy Phong, sinh ngày 31/12/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kesselbergweg 4, 76187 Karlsruhe

Giới tính: Nam

109.

Lê Trần Thị Hải Âu, sinh ngày 18/8/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Stauferstr. 34, 71334 Waiblingen

Giới tính: Nữ

110.

Đồng Khánh Ngọc Linh, sinh ngày 22/7/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schlesiéntraße 16, 27232 Sulingen

Giới tính: Nữ

111.

 Dương Thị Quế Anh, sinh ngày 21/8/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Freiherr-vom-Stein-Straße 21, 35447 Reiskirchen

Giới tính: Nữ

112.

 Dương Thị Khánh Hòa, sinh ngày 25/11/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Freiherr-vom-Stein-Straße 21, 35447 Reiskirchen

Giới tính: Nữ

113.

Nguyễn Gia Vinh, sinh ngày 17/9/1955 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Beindersheimer Straße 23, 67227 Frankenthal

Giới tính: Nam

114.

Vũ Thị Bích Trang, sinh ngày 17/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Nordring 16, 72147 Nehren

Giới tính: Nữ

115.

Đặng Thị Hồng, sinh ngày 02/02/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Gemüsegasse 2, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

116.

Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 24/7/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gemüsegasse 2, 56068 Koblenz

Giới tính: Nam

117.

Nguyễn Văn Toan, sinh ngày 02/4/1956 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Wilhelm - Nieswandt - Allee 153, 45326 Essen

Giới tính: Nam

118.

Trần Đan Chi, sinh ngày 05/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Virchowstrasse 20, 38642 Goslar

Giới tính: Nữ

119.

Bùi Xuân Oánh, sinh ngày 08/5/1981 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Mohlenhofstraße 8, 20095 Hamburg

Giới tính: Nam

120.

Nguyễn Anny Lương Như Ngọc, sinh ngày 07/02/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hüttenstraße 86, 40215 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

121.

Võ Trường Giang, sinh ngày 12/10/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vom-Stein-Straße 69, 26655 Westerstede

Giới tính: Nam

122.

 Võ Linh Chi, sinh ngày 12/8/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vom-Stein-Straße 69, 26655 Westerstede

Giới tính: Nữ

123.

 Võ Hồng Chi, sinh ngày 22/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vom-Stein-Straße 69, 26655 Westerstede

Giới tính: Nữ

124.

Phạm Lê Hải Yến, sinh ngày 23/12/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstraße 14, 85416 Langenbach

Giới tính: Nữ

125.

 Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 28/7/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Seydlitz Straße 43, 80993 München

Giới tính: Nữ

126.

Nguyễn Mai Linh (sachse, Mai Linh), sinh ngày 08/3/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bahnhof Str. 18B, 95659 Arzberg

Giới tính: Nữ

127.

Đỗ Minh Tuấn, sinh ngày 19/11/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fritz - Reuter - Strasse 06, 12623 Berlin

Giới tính: Nam

128.

Dương Thu Trang, sinh ngày 15/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Danziger Str. 6, 26810 Westoverledingen

Giới tính: Nữ

129.

Đặng Thái Diệu Tâm, sinh ngày 28/4/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westenfelder 42, 44866 Bochum

Giới tính: Nữ

130.

Đinh Thị Kim Chi, sinh ngày 28/11/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Güterstr. 18, 75177 Pforzheim

Giới tính: Nữ

131.

Nguyễn Nhật Hạ Alice, sinh ngày 03/9/2004 tại CHLB Đức

Hiện cư trú tại: Güterstr. 18, 75177 Pforzheim

Giới tính: Nữ

132.

Nguyễn Duy Leon, sinh ngày 26/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elser Straße 27, 69469 Weinheim

Giới tính: Nam

133.

Phạm Anh Kevin, sinh ngày 07/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Prann Straße 20, 90489 Nürnberg

Giới tính: Nam

134.

Trương Thị Ngọc Lan, sinh ngày 02/8/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Holtermann Straße 5, 26384 Wilhelmshaven

Giới tính: Nữ

135.

Đoàn Thị Trang, sinh ngày 01/6/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: An den Mainwiesen 3, 63456 Hanau

Giới tính: Nữ

136.

Đỗ Viết Chính, sinh ngày 03/4/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ringstraße 101, 65479 Raunheim

Giới tính: Nam

137.

Nguyễn Hồng Trang, sinh ngày 23/11/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Buchwaldstraße 15, 60385 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

138.

Nguyễn Ngọc Long, sinh ngày 23/8/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rathausstraße 10, 66450 Bexbach

Giới tính: Nam

139.

Phạm Nhật Anh Stefanie, sinh ngày 03/10/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Straße 62, 84140 Gangkofen

Giới tính: Nữ

140.

Nguyễn Thị Hồng Chuyên, sinh ngày 22/02/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Briegelstraße 10, 97486 Königsberg

Giới tính: Nữ

141.

Lê Quang Giang, sinh ngày 21/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spielermoos 24, 88161 Lindenberg i. Allgäu

Giới tính: Nam

142.

Phạm Thu Hương, sinh ngày 13/9/1969 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lange Straße 2, 38300 Wolfenbüttel

Giới tính: Nữ

143.

Nguyễn Thị Khuyên, sinh ngày 06/02/1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Magdeburger Straße 1C, 01587 Riesa

Giới tính: Nữ

144.

Phạm Thị Ánh Lan, sinh ngày 14/4/1972 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Berliner Straße 27, 55131, Mainz

Giới tính: Nữ

145.

Điều Nhật Đức Kevin, sinh ngày 01/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Straße 27, 55131, Mainz

Giới tính: Nam

146.

Điều Nhật Đăng Tom, sinh ngày 08/6/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Straße 27, 55131, Mainz

Giới tính: Nam

147.

Hoàng Ninh Hiển, sinh ngày 25/10/1970 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Rebenring 6-7,38106 Braunschweig

Giới tính: Nam

148.

Nguyễn Đức Anh Tony, sinh ngày 28/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstraße 88, 66583 Spiesen

Giới tính: Nam

149.

Hồ Xuân Tùng, sinh ngày 16/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Vogesenallee 34, 77694 Kehl

Giới tính: Nam

150.

Nguyễn Thị Kim Vân, sinh ngày 27/8/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Perhamer Straße 17, 80687 München

Giới tính: Nữ

151.

Phan Đăng Vinh, sinh ngày 12/8/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Margaretha-Meinders-Straße Ii.20, 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

152.

Đồng Đức Long, sinh ngày 13/8/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Balten Straße 35, 93057 Regensburg

Giới tính: Nam

153.

Phan Đức Thăng Long, sinh ngày 05/02/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gaustraße 12, 67098 Bad Dürkheim

Giới tính: Nam

154.

Ngô Đức Thiện, sinh ngày 02/3/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sedanstraße 10, 83022 Rosenheim

Giới tính: Nam

155.

Nguyễn Michael, sinh ngày 03/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stovestr. 7, 49584 Fürstenau

Giới tính: Nam

156.

Nguyễn Phi Long, sinh ngày 08/02/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kunsenstr. 6e, 65203 Wiesbaden

Giới tính: Nam

157.

Lê Đoàn Cẩm Bình, sinh ngày 17/7/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wintersteinstr. 60a, 80933 München

Giới tính: Nữ

158.

Lê Hoàng Anh, sinh ngày 29/10/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nobelstraße 13B, 70569 Stuttgart

Giới tính: Nam

159.

Nghiêm Việt Hoàng, sinh ngày 17/4/1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankenallee 41, 60327 Frankfurt am Main.

Giới tính: Nam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1743/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 05/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/2017   Số công báo: Từ số 675 đến số 676
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1743/QĐ-CTN

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361961