• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giải thưởng Hồ Chí Minh


 

Quyết định 19/QĐ-TTg thành lập Hội đồng giải thưởng Hồ Chi Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 19/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/01/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2005   Số công báo: Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/01/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/QĐ-TTg thành lập Hội đồng giải thưởng Hồ Chi Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005.

Thành lập Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005, gồm các thành viên:

1. PGS.TS. Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TSKH. Vũ Đình Cự, Phó Chủ tịch.

3. PGS.TS. Chu Tuấn Nhạ, Chủ tịch Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, Phó Chủ tịch.

Các Ủy viên:

4. PGS.TS. Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng khoa học, công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

7. GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

8. GS.TS. Phạm Thanh Ký, Chủ tịch Hội đồng học hàm ngành Dược.

9. GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

10 GS.TSKH. Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ khóa: Quyết định 19/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5145