• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1901/QĐDC-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 02/2013/QĐ-UBND, 08/2013/QĐ-UBND về giao và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tải về Quyết định 1901/QĐDC-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1901/QĐĐC-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2013 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2013/QĐ-UBND NGÀY 24/4/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIAO VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 943/SKHĐT-XDHT ngày 16/7/2013: Do sơ suất trong khâu thẩm định và soạn thảo Văn bản, UBND tỉnh đính chính một số sai sót trong Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013, Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh về giao và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2013; như sau;

1. Tại Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 - Biểu số 7: Vốn do ngành quản lý - Mục III; Quản lý nhà nước (Trang 106) - Dự án đang triển khai - Dòng 2:

Đã in: “Trụ sở liên cơ các hội tỉnh Vĩnh Phúc (hạng mục nhà làm việc chính)”;

Nay sửa lại là: : “Trụ sở liên cơ các hội tỉnh Vĩnh Phúc”.

Đồng thời sửa lại chỉ tiêu hướng dẫn Kế hoạch 2013 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc (trang 206) như trên.

2. Tại Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 - Biểu số 2: Công trình phục vụ Tuần Văn hóa Du lịch Vĩnh Phúc - Dòng 1:

Đã in: “Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hè đường các tuyến đường trong khu công sở tỉnh - Giai đoạn 2 (hạng mục cải tạo hè và bó vỉa đường Hai Bà Trưng gói thầu số 1”;

Nay sửa lại là: “Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hè đường các tuyến đường trong khu công sở tỉnh - Giai đoạn 2”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 và Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh về việc giao và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TUQ. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Minh Hồng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1901/QĐDC-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Bùi Minh Hồng
Ngày ban hành: 24/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1901/QĐDC-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207153