• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định về Xây dựng nhà ở, đô thị năm 2018

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định tạm thời đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Doãn Thế Cường
Ngày ban hành: 09/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Nhà ở, ngày 9/10/2015, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quy định này quy định đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các đối tượng được mua, thuê, thuê mua tài sản gồm:

- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

- Hộ nghèo, cận nghèo, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên trong cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; Công an nhân dân Việt Nam;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở để tái định cư theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Riêng đối tượng học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học dạy nghề được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.

Các đối tượng nêu trên muốn được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, về cư trú cũng như về thu nhập.

Đồng thời, các đối tượng được xét duyệt được mua, thuê, thuê mua hay không. Cụ thể:

- Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố, thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

- Nếu tổng số Hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố, thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí: khó khăn về nhà ở cũng như về đối tượng.

Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố, thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Trường hợp có số hộ bằng điểm nhau nhiều hơn số hộ chưa được lựa chọn đủ thì tổ chức bốc thăm để lựa chọn đủ số hộ đăng ký tương ứng với tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố.

Các tiêu chí đánh giá, cho điểm sẽ thực hiện theo khoản 2 điều 7 của Quyết định 20/2015/QĐ-UBND.

Quy định tạm thời đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm Quyết định 20/2015/QĐ-UBND được áp dụng kể từ ngày 19/10/2015.

Từ khóa: Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google