• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


 

Quyết định 2003/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2003/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2003/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 513/TTr-CP ngày 13/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-CTN ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Huỳnh Ngọc Chiêm, sinh ngày 12/7/1974 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hộ chiếu số N020077 cấp ngày 12/8/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Thị Phi Lưu, sinh ngày 10/10/1984 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, GKS số 1011, quyển số 01, ngày 09/9/1986

Hộ chiếu số C3835792 cấp ngày 05/10/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

3.

Huỳnh Nguyễn Thị Phi Líp, sinh ngày 12/8/2005 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, GKS số 229/2005 ngày 05/9/2005

Hộ chiếu số C0003842 cấp ngày 05/10/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

4.

Huỳnh Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 14/4/2008 tại CHDCND Lào

Nơi đăng ký khai sinh: Cơ quan đại diện Việt Nam tại CHDCND Lào, GKS số 13-LS-09

Hộ chiếu số N1655705 cấp ngày 27/12/2014 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

5.

Huỳnh Thị Ngọc Anh, sinh ngày 08/3/2018 tại CHDCND Lào

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào, GKS số 59/KS-18 ngày 25/5/2018

Hộ chiếu số N2020033 cấp ngày 08/3/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

6.

Hoàng Quốc Khương, sinh ngày 19/9/1977 tại Hà Tĩnh

Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, GKS số 116/2019 ngày 04/5/2019

Hộ chiếu số N1473697 cấp ngày 18/8/2011 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Hiện trú tại: bản phôn Xa Vẳn, huyện Sỉ Sắt Tạ Nác, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Giới tính: Nam

 

Điều 88.

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.
...

Điều 91.

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2003/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 12/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2020   Số công báo: Từ số 1107 đến số 1108
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2003/QĐ-CTN

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458389