• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


 

Quyết định 2005/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2005/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2005/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 516/TTr-CP ngày 13/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-CTN ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Vũ Kiều Trinh Tina, sinh ngày 07/9/1993 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat 1214 12/F Ching Yuet Hse, Tin Ching Est, Tin Shui Wai NT

Nơi đăng ký khai sinh: Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông theo GKS số Y247774 GRO/CPRI/217

Giới tính: Nữ

2.

Vũ Hoàng Oanh, sinh ngày 09/01/1998 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat 1214 12/F Ching Yuet Hse, Tin Ching Est, Tin Shui Wai NT

Nơi đăng ký khai sinh: Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông theo GKS số Y672907(8) ngày 17/02/1998

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 18/8/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat G, 14/F, Block 7, Yuet Wu Villa, No. 2, Wu Sau street, Tuen Mun, New Territories

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 34 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, theo GKS số 1501 ngày 22/8/1975

Hộ chiếu số: N1393603 ngày 22/11/2010 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Giới tính: Nữ

4.

Phạm Việt Hùng, sinh ngày 25/10/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat G, 3/F, Sun Lee Bldg, 6-28 Ngoi Man street, Shau Kei Wan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 8, ngõ 15C, An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận Lê Chân, TP Hải Phòng theo GKS số 2348 ngày 27/10/1972

Hộ chiếu số: N1469704 ngày 25/5/2011 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Giới tính: Nam

5.

Vũ Đức Tài, sinh ngày 02/5/1994 tại Hải Dương

Hiện trú tại: C205, 2/F, King Yip house, Shan King Estate, Tuen Mun, NT

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương theo GKS số 14/2006 ngày 26/7/2006

Hộ chiếu số: N1978080 ngày 15/8/2018 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Giới tính: Nam

6.

Đinh Thị Xoa, sinh ngày 13/11/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 1322 Narcissus house, 9 Shing Tak street,

Ma Tau Wai Estate, To Kwa Kowloon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn 5 xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng theo GKS số 45 ngày 15/12/1985

Hộ chiếu số: N1853101 ngày 10/4/2018 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 25/5/1975 tại Long An

Hiện trú tại: Flat B, 13/F, Harbour Pinnacle, 8 Minden Avenue, Tsim Sha Tsui, KLN

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Hộ chiếu số: N1978115 ngày 05/9/2018 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Giới tính: Nữ

8.

Bùi Thị Hoa Mai, sinh ngày 31/10/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 2310, Lung Yat Estate, Hong Lung house, Tuen Mun

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 13 ngõ 85/275 Trần Nguyên Hãn, tổ 15 phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận Lê Chân, TP Hải Phòng theo GKS số 2250 ngày 11/11/1975

Hộ chiếu số: N1345264 ngày 26/10/2009 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Giới tính: Nữ

9.

Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 20/12/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat G 127 Blk 2, Bo Shek Mansion, 328 Sha Tsui road, Tsuen Wan NT

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 4 Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng theo GKS số 43 ngày 14/6/2002

Hộ chiếu số: N1519104 ngày 08/9/2011 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Giới tính: Nữ

10.

Phạm Văn An, sinh ngày 06/3/1996 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 26B Kau Wa Keng, Old Village, Lai Chi Kok, KLN

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương theo GKS số 111 ngày 03/12/2004

Hộ chiếu số: N1811913 ngày 14/3/2017 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Giới tính: Nam

11.

Phạm Thị Liên, sinh ngày 22/4/1978 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat 408 3/F Cheung Chi house, 31 Cheung Kwai road, Cheung Kwai Estate, Cheung Chau NT

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Hải, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phú Hải, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh theo GKS số 15 ngày 24/4/1978

Giới tính: Nữ

12.

Nguyễn Bùi Đức Dương, sinh ngày 01/01/2010 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat B 12/F, Po Tai Building 176-180 Nam Cheong street, Sham Shui Po KLN

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng theo GKS số 18 ngày 19/01/2010

Hộ chiếu số: N2047576 ngày 06/5/2019 tại TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông.

Giới tính: Nam

 

 

Điều 88.

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.
...

Điều 91.

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2005/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 12/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2020   Số công báo: Từ số 1107 đến số 1108
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2005/QĐ-CTN

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458391