• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2030/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2030/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2030/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 277/TTr-CP ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 17/7/1989 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Saitamaken, Kawaguchishi, Angoyo, Yoshioka 1300-12

Giới tính: Nữ

2. Thái Ngọc Nhật Khanh, sinh ngày 17/9/1994 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogoken Amagasaki-shi, Kuchitanaka 1, Chome 26-3

Giới tính: Nữ

3. Trần Thị Vân, sinh ngày 20/9/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashi, Izumiku, Shirayuri 1-14-9

Giới tính: Nữ

4. Cao Thăng, sinh ngày 20/8/1971 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 3-7-87 Koyanagi, Fuchu, Tokyo 183-0013

Giới tính: Nam

5. Cao Nhật Minh, sinh ngày 17/8/2006 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 3-7-87 Koyanagi, Fuchu, Tokyo 183-0013

Giới tính: Nữ

6. Cao Dạ Minh, sinh ngày 16/12/2009 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 3-7-87 Koyanagi, Fuchu, Tokyo 183-0013

Giới tính: Nữ

7. Phan Thị Diễm Kiều, sinh ngày 19/4/1994 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Saitama-ken, Konosu-shi, Ningyo-cho, 3-2-89-102

Giới tính: Nữ

8. Trần Như Ý, sinh ngày 18/01/2014 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Saitama-ken, Kawaguchi-shi, Kamiaokinishi 5-3-26

Giới tính: Nữ

9. Trần Linh Hoan, sinh ngày 06/6/1968 tại Campuchia

Hiện trú tại: Tokyoto, Kitakuoji, 5-2-2-417

Giới tính: Nữ

10. Trần Văn Bỉnh, sinh ngày 24/01/1978 tại Nam Định

Hiện trú tại: 66 Naebacho, Setoshi, Aichiken 486-0983.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2030/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 19/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/10/2016   Số công báo: Từ số 1071 đến số 1072
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2030/QĐ-CTN

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326411