• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/500 Khu du lịch Tam Đảo 1, thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 2045/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL1/500 KHU DU LỊCH TAM ĐẢO 1, THỊ TRẤN TAM ĐẢO – HUYỆN TAM ĐẢO.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 công bố ngày 10/12/2003;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 V/v lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết thị trấn nghỉ mát Tam Đảo; Văn bản số 5657/UBND-VX2 ngày 21/11/2002 V/v lập QHCT 02 khu dịch vụ, du lịch huyện Tam Đảo và thị xã Phúc Yên của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1575/TTr-SXD ngày 317/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/500 Khu du lịch Tam Đảo 1, thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

2. Đơn vị tư vấn:

2.1 Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch: Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn – Bộ Xây dựng

2.2 Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Do chủ đầu tư lựa chọn theo quy định.

3. Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

4. Cơ quan phê duyệt QHCTXD: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

5. Vị trí, ranh giới lập quy hoạch: Tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, cụ thể:

- Phía Bắc giáp xã Tam Quan, huyện Tam Đảo và tỉnh Thái nguyên;

- Phía Nam giáp xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo;

- Phía Đông giáp xã Minh Quang, huyện Tam Đảo;

- Phía Tây giáp xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.

6. Tính chất và quy mô khu vực quy hoạch:

6.1 Tính chất: Là cơ sở huấn luyện, dạy nghề của Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ thuộc Cục cảnh sát bảo vệ - Bộ Công an

6.2 Quy mô: Quy mô đất đai: 20,1209 ha.

7. Mục tiêu, tính chất:

7.1 Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu đưa khu du lịch nghỉ mát Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc trở thành khu du lịch Quốc gia, mang tầm cỡ quốc tế.

- Tạo dựng nên một không gian du lịch có sự liên kết chặt chẽ, thống nhất về không gian, chức năng và hạ tầng du lịch, hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận, góp phần đẩy mạnh sự phát triển và thu hút khách du lịch đến với Tam Đảo.

- Khai thác lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện khí hậu thời tiết đặc thù và cảnh quan thiên nhiên rừng Quốc gia Tam Đảo, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

- Xác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất TL1/500 làm cơ sở quản lý xây dựng theo quy hoạch, lập và triển khai các dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư trong khu vực quy hoạch.

- Sơ bộ xác định khối lượng đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

7.2 Tính chất:

- Là Khu du lịch Quốc gia thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Đông Bắc.

- Là khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tham quan nghiên cứu, nghỉ mát cuối tuần, thể thao leo núi và tổ chức hội nghị, hội thảo

8. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 V/v lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị của Chính phủ; Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.

9. Nguồn vốn và kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh kết hợp các nguồn vốn hợp pháp khác.

9.1 Kinh phí tư vấn trong nước: 2.077.397.000 đồng.

(Hai tỷ, không trăm bảy bảy triệu, ba trăm chín bảy ngàn đồng)

Trong đó - Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 104.656.900 đ;

- Chí phí thẩm định NVQH: 19.029.000 đ;

- Chi phí thiết kế quy hoạch (214,87ha): 1.727.296.000 đ;

- Thẩm định quy hoạch: 88.861.600 đ;

- Quản lý lập quy hoạch: 82.580.500 đ;

- Công bố quy hoạch: 47.108.100 đ;

- Thẩm tra quyết toán: 7.864.000 đ.

9.2 Kinh phí thuê tư vấn nước ngoài: Chủ đầu tư quy hoạch hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm nước ngoài lập bảng tỉnh chí phí hỗ trợ lập quy hoạch. Trên cơ sở kết quả thẩm tra dự toán của Viện kinh tế - Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán.

10. Tiến độ: Hoàn thành trong quý IV năm 2013

Chi tiết tại hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch đã được Sở Xây dựng thẩm định

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư quy hoạch có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm lập QHCTXD TL1/500 theo quy định. Trong khi triển khai lập QHCTXD TL1/500, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo và các đơn vị có liên quan để đảm bảo chất lượng đồ án quy hoạch làm cơ sở quản lý xây dựng và lập các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi quy hoạch.

2. Thủ trưởng các ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo có trách nhiệm giúp Chủ đầu tư quy hoạch trong quá trình triển khai tổ chức lập quy hoạch xây dựng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư. Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo và Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phùng Quang Hùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2045/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2045/QĐ-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207082