• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Quyết định 214/QĐ-BCĐTKLPCTN năm 2015 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về Quyết định 214/QĐ-BCĐTKLPCTN
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PCTN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/QĐ-BCĐTKLPCTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BCĐTKLPCTN ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và làm Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng thay ông Trần Đức Lượng.

Điều 2. Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 214/QĐ-BCĐTKLPCTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/12/2015   Số công báo: Từ số 1171 đến số 1172
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

 

 

Từ khóa: Quyết định 214/QĐ-BCĐTKLPCTN

2.048

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298455