• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2014 quy hoạch đất xây dựng trường mầm non Thới Bình tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 216/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON THỚI BÌNH TẠI XÃ GIAI XUÂN, HUYỆN PHONG ĐIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 63/TTr-STNMT ngày 09 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận quy hoạch phần đất có diện tích khoảng 3.329 m2 (trong đó diện tích phạm hành lang lộ giới dự mở 307 m2) để xây dựng Trường Mầm non Thới Bình theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí khu đất thuộc xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

(Đính kèm: Bản trích đo địa chính số 2965/2013/VP.ĐKQSDĐ ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền thiết lập)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công bố quyết định quy hoạch và thông báo kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án cho các chủ sử dụng đất liên quan biết để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các chủ sử dụng đất theo quy định.

- Thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng Trường Mầm non Thới Bình theo đúng quy định.

- Cập nhật vị trí nêu trên vào đồ án quy hoạch sử dụng đất của huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giai Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thới Bình, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các hộ dân trong khu quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 216/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Đào Anh Dũng
Ngày ban hành: 21/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 216/QĐ-UBND

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237895