• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2293/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2293/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2293/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 353/TTr-CP ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 139 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2293/QĐ-CTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Đặng Kim Yến, sinh ngày 19/5/1988 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Hertelstr. 21, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

2. Trần Thanh Hải, sinh ngày 14/9/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Danzigerstr. 18, 10435 Berlin

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 29/10/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Straße der Pariser Kommune 23, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 31/10/1957 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Heinrich-Meyerholz-Str. 7, 29525 Uelzen

Giới tính: Nữ

5. Hoàng Thị Thu Thủy, sinh ngày 23/10/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Boxhagener Str. 19, 10245 Berlin

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 01/11/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BoxhagenerStr. 19, 10245 Berlin

Giới tính: Nam

7. Võ Lê Thủ Đô, sinh ngày 17/12/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dossestr. 5, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

8. La Nguyệt Nga, sinh ngày 26/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Annastr. 97, 14532 Stahnsdorf

Giới tính: Nữ

9. Khuất Mai Linh, sinh ngày 05/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 217d, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 20/6/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinrich-Rau-Straße 43, 15344 Strausberg

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Việt Hoàng, sinh ngày 02/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haaufstr. 50, 14548 Schwielowsee

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Ngọc Quang, sinh ngày 19/6/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mundsburger Damm 23, 22087 Hamburg

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Minh Thuyên, sinh ngày 30/11/1968 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Bruno-Taut-Str. 10, 18146 Rostock

Giới tính: Nam

14. Lê Lưu Ly, sinh ngày 08/11/1988 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Poschingerstr. 13, 12157 Berlin

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Minh Tùng Michael, sinh ngày 25/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bruno-Taut-Str. 10, 18146 Rostock

Giới tính: Nam

16. Ngô Mỹ Uyên, sinh ngày 07/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Klopstockweg 37, 06484 Quedlinburg

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 29/10/2000 tại Sơn La

Hiện trú tại: Reesebergstr. 27, 21079 Hamburg

Giới tính: Nữ

18. Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 22/3/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 26, 86399 Bobingen

Giới tính: Nữ

19. Lê Đình Điệp, sinh ngày 07/12/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 26, 86399 Bobingen

Giới tính: Nam

20. Vũ Phương Linh, sinh ngày 09/6/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katharinenstr. 20, 01099 Dresden

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 12/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Veteranenstr. 10, 10119 Berlin

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Quốc Tuấn, sinh ngày 02/4/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Veteranenstr. 10, 10119 Berlin

Giới tính: Nam

23. Bùi Hải Yến, sinh ngày 22/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grosse Scharmstr. 26, 15230 Frankfurt Oder

Giới tính: Nữ

24. Quách Ngọc Hoàn, sinh ngày 12/8/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albertstr. 16, 01097 Dresden

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Chi Lăng, sinh ngày 22/9/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hansastr. 17, 20149 Hamburg

Giới tính: Nam

26. Trần Thị Thái, sinh ngày 06/11/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hansastr. 17, 20149 Hamburg

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 26/3/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hansastr. 17, 20149 Hamburg

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Ngọc Huyền My, sinh ngày 01/8/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sophienstr. 44, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

29. Cấn Xuân Linh, sinh ngày 07/6/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Engelstr. 2, 08523 Plauen

Giới tính: Nam

30. Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 28/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Theodor-Fontane-Ring 9, 06502 Thale

Giới tính: Nam

31. Đỗ Thị Huyền Trâm, sinh ngày 30/8/1991 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Sophienblatt 21, 24103 Kiel

Giới tính: Nữ

32. Đỗ Việt Anh, sinh ngày 05/7/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sophienblatt 21, 24103 Kiel

Giới tính: Nam

33. Quan Phi Long Leon, sinh ngày 10/4/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berlinerstr. 77, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nam

34. Đặng Phương Hồng Thủy, sinh ngày 27/3/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hofgeismarer Str. 10, 07422 Bad Blankenburg

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 02/11/1951 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Worbiser Str. 24, 13053 Berlin

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Thương Nguyên, sinh ngày 29/10/2000 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Am Neuen Markt 26, 27356 Rotenburg (Wümme)

Giới tính: Nữ

37. Vũ Nguyễn Tyson, sinh ngày 07/12/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mühsamstr. 41, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

38. Dương Thu Hương, sinh ngày 29/8/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neustrelitzer Str. 18, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

39. Bùi Kim Đĩnh, sinh ngày 12/6/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hermannstr. 175, 12051 Berlin

Giới tính: Nữ

40. Lê Hiếu Trang, sinh ngày 24/11/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hermannstr. 175, 12051 Berlin

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 13/9/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brandenburger Str. 56, 21244 Buchholz in der

 

Nordheide

Giới tính: Nam

42. Trương Thị Diệu Bé, sinh ngày 13/11/1981 tại Long An

Hiện trú tại: Wiesengrund 11, 48499 Salzbergen

Giới tính: Nữ

43. Đào Thị Muôn, sinh ngày 12/10/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hauptstr. 13, 06800 Raguhn-Jeßnitz

Giới tính: Nữ

44. Lê Thị Huyền, sinh ngày 05/6/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Siefriedstr. 143, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

45. Phạm Trung Hiếu Stefan, sinh ngày 06/11/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Siefriedstr. 143, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

46. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 27/12/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grasbrook 3, 23743 Grömitz

Giới tính: Nữ

47. Đào Mạnh Tuấn, sinh ngày 10/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Marx-Platz 26, 16348 Wandlitz

Giới tính: Nam

48. Nguyễn Huỳnh Phúc Nhật, sinh ngày 04/12/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hosemannstr. 60, 10409 Berlin

Giới tính: Nam

49. Lê Hồng Anh, sinh ngày 03/6/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ernst-Thälmann-Ring 6a, 17491 Greifswald

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 09/5/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 121, 10407 Berlin

Giới tính: Nam

51. Thái Hữu Huyền Phương, sinh ngày 23/9/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kreuzburger Str. 18, 22045 Hamburg

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Vũ Hùng, sinh ngày 26/7/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Isarweg 13, 24146 Kiel

Giới tính: Nam

53. Hoàng Minh Hiếu, sinh ngày 07/8/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 29, 21220 Seevetal

Giới tính: Nam

54. Phạm Thùy Chung, sinh ngày 20/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 3, 06862 Roslau

Giới tính: Nữ

55. Ngô Hải Dương, sinh ngày 28/11/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sebnitzerstr. 37, 01099 Dresden

Giới tính: Nam

56. Võ Nữ Quế Phượng, sinh ngày 12/7/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Nordstrandring 10, 22926 Ahrensburg

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Hải Bằng, sinh ngày 31/7/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Trebnitzer Str. 32, 90473 Nürnberg

Giới tính: Nam

58. Cao Anh Tuấn, sinh ngày 19/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ella Kay Str. 42, 10405 Berlin

Giới tính: Nam

59. Hoàng Minh An, sinh ngày 13/4/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 29, 21220 Seevetal

Giới tính: Nam

60. Hoàng Thu Minh, sinh ngày 22/9/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hermann-Balk-Str. 111, 22147 Hamburg

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Mạnh Tiến, sinh ngày 10/8/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lortzing Str. 25, 13355 Berlin

Giới tính: Nam

62. Vũ Thị Vy Sơn, sinh ngày 05/7/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Neuköllner Str. 266, 12357 Berlin

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Thị Tuyết Anh, sinh ngày 20/02/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ziolkoskistr. 24, 98693 Ilmenau

Giới tính: Nữ

64. Lê Thị Lệ Trang, sinh ngày 18/4/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Spandauer Damm 82, 14059 Berlin

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Đắc Quý, sinh ngày 16/12/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rhinstr. 185, 13053 Berlin

Giới tính: Nam

66. Trần Khánh My, sinh ngày 23/4/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lohbüggerland Str. 153, 21031 Hamburg

Giới tính: Nữ

67. Bùi Thị Thu, sinh ngày 25/11/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 235, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

68. Lê Thanh Tú, sinh ngày 21/7/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Coburger Allee 32, 96515 Sonneberg

Giới tính: Nữ

69. Ngô Thị Hảo, sinh ngày 23/4/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stadtbergerstr. 23, 86157 Ausburg

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Minh Hoàng Tim, sinh ngày 22/7/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stadtbergerstr. 23, 86157 Ausburg

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 23/4/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Olbernhauser Str. 5, 09599 Freiberg

Giới tính: Nữ

72. Trịnh Thị Thùy Giang, sinh ngày 18/01/1993 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Limbacherstr. 16, 09113 Chemnitz

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Giang Nam, sinh ngày 11/02/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brückenstr. 39, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

74. Lương Đức Hoàng, sinh ngày 19/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Augustenstr. 30, 06842 Dessau-Roßlau

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 12/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tegeler Weg 22, 10589 Berlin

Giới tính: Nam

76. Dương Thị Nhật Quyên, sinh ngày 10/12/1996 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lohbrügger Landstr. 153, 21031 Hamburg

Giới tính: Nữ

77. Đặng David, sinh ngày 25/12/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Parkaue 36, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 19/10/1977 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Potsdamer Allee 103, 14532 Stahnsdorf

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Như Huy Phong, sinh ngày 10/02/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Potsdamerstr. 92, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nam

80. Đặng Kiên Cường, sinh ngày 19/9/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Triftstr. 55, 13129 Berlin

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 14/6/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marienburger 48, 10405 Berlin

Giới tính: Nữ

82. Đặng Quân Minh Pier, sinh ngày 24/02/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Triftstr. 55, 13129 Berlin

Giới tính: Nam

83. Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh ngày 01/9/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Schaffhauser Str. 54, 78224 Singen

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Như Huy Tùng, sinh ngày 13/12/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Potsdamerstr. 92, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nam

85. Lê Thùy Thiên Trang, sinh ngày 20/10/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geibelstr. 10, 04129 Leipzig

Giới tính: Nữ

86. Đinh Thị Thảo, sinh ngày 15/10/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schulstr. 13, 99334 Amt Wachsenburg

Giới tính: Nữ

87. Đinh Sophia Kim Ngân, sinh ngày 22/10/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 13, 99334 Amt Wachsenburg

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Việt Đức Long, sinh ngày 17/4/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gneisenauring 2, 39130 Magdeburg

Giới tính: Nam

89. Lê Nguyễn Như Quỳnh Julia, sinh ngày 25/5/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenfelder Str. 82b, 13599 Berlin

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Thị Phương Liên, sinh ngày 13/3/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grevenweg 32, 20537 Hamburg

Giới tính: Nữ

91. Hồ Thị Mỹ An, sinh ngày 01/10/1970 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Karl-Liebknecht-Str. 11, 04107 Leipzig

Giới tính: Nữ

92. Phan Mai Phương, sinh ngày 05/5/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Liebknecht-Str. 11, 04107 Leipzig

Giới tính: Nữ

93. Vũ Việt Đức, sinh ngày 04/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Quadtstr. 27, 47138 Duisburg

Giới tính: Nam

94. Vũ Thị Dương, sinh ngày 03/9/1995 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Wildeshausenstr. 31, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nữ

95. Đặng Trường Quân, sinh ngày 22/11/2001 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Parkaue 36, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

96. Vũ Thị Vinh, sinh ngày 19/9/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kanzleistr. 14, 38300 Wolfenbüttel

Giới tính: Nữ

97. Lê Thị Ngân Vi, sinh ngày 29/5/1980 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Flechtinger Str. 24, 39110 Magdeburg

Giới tính: Nữ

98. Mai Thu Trang, sinh ngày 22/6/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Paradeplatz 3, 04849 Bad Düben

Giới tính: Nữ

99. Nguyễn Đinh Đức Max, sinh ngày 18/12/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zeppenlinstr. 29, 12459 Berlin

Giới tính: Nam

100. Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 22/02/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritz-Reuter-Str. 1, 38440 Wolfsbug

Giới tính: Nam

101. Trần Văn Năng, sinh ngày 07/5/1958 tại Nam Định

Hiện trú tại: Limmerstr. 24, 30451 Hannover

Giới tính: Nam

102. Trương Văn Chinh, sinh ngày 24/4/1961 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Meisenweg 5B, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nam

103. Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 19/02/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fanningerstr. 56, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

104. Cao Xuân Bắc, sinh ngày 20/3/1950 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Buchenallee 6, 29410 Salzwedel

Giới tính: Nam

105. Phan Thanh Hiếu, sinh ngày 09/8/1971 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Markt 18, 04849 Bad Düben

Giới tính: Nam

106. Kiều Thu Thủy, sinh ngày 31/10/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 16, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Tiến Đức, sinh ngày 23/02/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bergstr. 11, 04315 Leipzig

Giới tính: Nam

108. Võ Thanh Long, sinh ngày 28/02/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Königsberger Str. 1, 27356 Rotenburg (Wümme)

Giới tính: Nam

109. Phạm Văn Tuyên, sinh ngày 14/02/1987 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Graf-Johann-Str. 16, 26723 Emden

Giới tính: Nam

110. Dương Thu Thủy, sinh ngày 22/6/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breiterweg 111, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nữ

111. Trần Văn Dũng, sinh ngày 07/9/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: SchnaitheimerStr. 3, 89520 Heidenheim

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Thị Kim Hoàn, sinh ngày 01/02/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: SchnaitheimerStr. 3, 89520 Heidenheim

Giới tính: Nữ

113. Trần Thanh Hùng, sinh ngày 17/9/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: SchnaitheimerStr. 3, 89520 Heidenheim

Giới tính: Nam

114. Trần Ngọc Huyền, sinh ngày 12/9/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: SchnaitheimerStr. 3, 89520 Heidenheim

Giới tính: Nữ

115. Lê Hoàng Tùng, sinh ngày 26/6/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hirtsieferzeile 42, 12351 Berlin

Giới tính: Nam

116. Đào Thanh Mai, sinh ngày 23/7/1974 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Hirtsieferzeile 42, 12351 Berlin

Giới tính: Nữ

117. Đào Thúy Anh, sinh ngày 20/02/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hirtsieferzeile 42, 12351 Berlin

Giới tính: Nữ

118. Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 25/10/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfeld 23, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

119. Nguyễn Xuân Hiệp, sinh ngày 05/5/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfeld 23, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

120. Trần Thị Hà Linh, sinh ngày 01/3/1988 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sponholzstr. 34, 12159 Berlin

Giới tính: Nữ

121. Nguyễn Quốc Hòa, sinh ngày 18/01/1975 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Karl-Marx-Allee 136, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

122. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 12/10/1983 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Karl-Marx-Allee 136, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

123. Nguyễn Jessica, sinh ngày 22/12/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Marx-Allee 136, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

124. Nguyễn Thị Hương Lan, sinh ngày 04/8/1974 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Wandsbeker Chaussee 33a, 22089 Hamburg

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 04/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Callisenstr. 18, 24837 Schleswig

Giới tính: Nữ

126. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 15/7/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lessingstr. 56, 76135 Karlsruhe

Giới tính: Nam

127. Trần Nguyễn Anh Đào, sinh ngày 09/5/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Niedersachsenring 33, 21395 Tespe

Giới tính: Nữ

128. Thái Thị Quyên, sinh ngày 02/8/1977 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lise-Meitner-Str- 2b, 17491 Greifswald

Giới tính: Nữ

129. Nguyễn Hoàng, sinh ngày 23/5/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenstr. 7, 39638 Gardelegen

Giới tính: Nam

130. Mai Phan Hoàng Anh, sinh ngày 21/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brandenburger Str. 5, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nam

131. Lê Cường Sang, sinh ngày 25/6/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Maaßenstr. 10, 10777 Berlin

Giới tính: Nam

132. Trần Thái Thảo, sinh ngày 13/8/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gleimstr. 27, 10437 Berlin

Giới tính: Nữ

133. Mai Việt Đức, sinh ngày 26/6/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unter dem Berge 103, 38835 Lüttgenrode

Giới tính: Nam

134. Nguyễn Minh Vương, sinh ngày 18/3/1990 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Tonstr. 8, 30449 Hannover

Giới tính: Nam

135. Phạm Thùy Trang, sinh ngày 18/11/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rostocker Str. 8, 30926 Seelze

Giới tính: Nữ

136. Phạm Quang Kiên Kevin, sinh ngày 02/01/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rostocker Str. 8, 30926 Seelze

Giới tính: Nam

137. Khương Châm Anh, sinh ngày 25/12/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Höpenstr. 5C, 21079 Hamburg

Giới tính: Nữ

138. Phạm Văn Hảo, sinh ngày 06/3/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Georgenstr. 60, 92224 Amberg

Giới tính: Nam

139. Nguyễn Quang Đức, sinh ngày 24/8/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mattstr. 4, 63743 Aschaffenburg.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2293/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/11/2016   Số công báo: Từ số 1175 đến số 1176
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2293/QĐ-CTN

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331532