• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


Văn bản pháp luật về Hiến pháp

 

Quyết định 2388/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2388/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2388/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 359/TTr-CP ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2388/QĐ-CTN ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Jung Woo Jin, sinh ngày 16/12/2013 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: #29, Parang-ri, Jeolseong-myeon, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nam

2. Park Jung Hee, sinh ngày 16/3/2006 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: #169-44 Shinrim-dong, Gwanak-gu, Seoul

Giới tính: Nam

3. Im Juwon, sinh ngày 19/6/2015 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: Tongillo572beongil54-2, Wollong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

4. Trịnh Trung Kiên, sinh ngày 20/11/2014 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 150 Inpyeon-dong, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nam

5. Kook Hwa Rang, sinh ngày 18/9/2014 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: Goriulro 62 beongil 6, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nam

6. Park Jiho, sinh ngày 04/11/2014 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 103, Dajeong-ri, Idong-myeon, Namhea-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nam

7. Kim Si Woo, sinh ngày 07/6/2015 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: #163-8, Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul

Giới tính: Nam

8. Hoàng Tôm Mi, sinh ngày 20/6/2015 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: Sancheong-ro, 75beon-gil, 63 Byoeng-gu, Incheon-si

Giới tính: Nam

9. Vũ Thị Thúy Ngọc (Jang Seyeon), sinh ngày 01/11/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: (Cheongnyangni-dong, Hanshin Apt 103-1001) Jegiro 131, Dongdaemun-gu, Seoul-si.

Giới tính: Nữ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2388/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/11/2016   Số công báo: Từ số 1199 đến số 1200
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2388/QĐ-CTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332554