• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 24/2005/QĐ-BGTVT sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1826/2002/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Tải về Quyết định 24/2005/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2005/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Phạm Thế Minh
Ngày ban hành: 12/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/05/2005   Số công báo: Số 18
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/05/2005, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 24/2005/QĐ-BGTVT sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1826/2002/QĐ-BGTVT.

Sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1826/2002/ QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Khoản 1 Điều 1: “1. Nay công bố cảng Bourbon - Bến Lức - Long An của Công ty TNHH chế biến đóng gói bao bì nông sản thực phẩm Bourbon - Bến Lức – Long An (sau đây gọi tắt là cảng Bourbon - Bến Lức - Long An) được tiếp nhận tầu biển Việt Nam và ph­ương tiện thủy nước ngoài (sau đây gọi tắt là tầu thuyền) có trọng tải đến 5000 DWT với mớn nước đến 4 mét và chiều cao tĩnh không quá 20 mét ra, vào và làm hàng tại cảng này”.

2. Khoản 4 Điều 1: “4. Đối với tầu thuyền có mớn nước lớn hơn 4 mét, giao Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III phối hợp với Đoạn quản lý Đường sông số 10, căn cứ vào điều kiện thực tế của luồng lạch, khí tượng thủy văn, thủy triều để xem xét quyết định việc cho phép tầu thuyền ra, vào và làm hàng tại cầu cảng này và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tầu thuyền trong quá trình hoạt động”.

Từ khóa: Quyết định 24/2005/QĐ-BGTVT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4645