• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 24/2005/QĐ-BTC về 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 24/2005/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2005/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 18/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/04/2005   Số công báo: Số 21
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/4/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 24/2005/QĐ-BTC về 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Cụ thể,

Ban hành ba (03) tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi sau đây:

Tiêu chuẩn số 01:

TĐGVN 01 Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản.

Tiêu chuẩn số 03:

TĐGVN 03 Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá tài sản.

Tiêu chuẩn số 04:

TĐGVN 04 Báo cáo kết quả, hồ sơ và chứng thư thẩm định giá tài sản.

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo quyết định này áp dụng đối với hoạt động thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và thẩm định viên về giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Từ khóa: Quyết định 24/2005/QĐ-BTC

507

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53060