• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Quyết định 24/2005/QĐ-BTS về Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản với Hội, Hiệp hội do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Tải về Quyết định 24/2005/QĐ-BTS
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2005/QĐ-BTS   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 05/08/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/08/2005   Số công báo: Số 25
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/08/2005, Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quyết định 24/2005/QĐ-BTS về Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản với Hội, Hiệp hội.

Bộ Thuỷ sản thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Bộ đối với Hội Nghề cá Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam theo quy định tại khoản 7, Điều 23 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; khoản 9, Điều 51 Luật Thuỷ sản năm 2003; Mục a, b khoản 1 Điều 11 Nghị định 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; khoản 18, Điều 2 Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản; khoản 1 Điều 4 và Điều 33 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Từ khóa: Quyết định 24/2005/QĐ-BTS

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4505