• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản pháp luật về Chương trình giáo dục phổ thông

Quyết định 2470/QĐ-BGDĐT năm 2015 quy định tiêu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức, hoạt động của Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Quyết định 2470/QĐ-BGDĐT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2470/QĐ-BGDĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 14/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Giáo dục, ngày 14/7/2015, Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quyết định 2470/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức, hoạt động của Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

Văn bản này quy định tiêu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông; tiêu chuẩn người tham gia xây dựng, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động của Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông và Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

Theo đó, chương trình tổng thể phải đáp ứng các điều kiện như:

- Yêu cầu cần đạt về những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh cuối mỗi cấp học được quy định phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lí của học sinh.

- Hệ thống môn học được xây dựng đáp ứng mục tiêu chương trình; bảo đảm tính chỉnh thể, thống nhất từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông, tích hợp mạnh ở các cấp học dưới và phân hóa dần ở cấp học trên.

- Điều kiện tối thiểu của trường phổ thông về tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục được quy định bảo đảm thực hiện được chương trình…

Ban xây dựng chương trình tổng thể gồm:

- Trưởng ban - Tổng chủ biên chương trình tổng thể.

- Các Phó Trưởng ban bao gồm: Các Tổng chủ biên chương trình môn học; các trưởng điều phối chương trình cấp học.

- Thư ký.

Đồng thời, chương trình môn học cũng cần đảm bảo những yêu cầu:

- Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ của chương trình môn học phản ánh được yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung.

- Mục tiêu của chương trình môn học cụ thể hóa được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với đặc thù môn học.

- Nội dung giáo dục bắt buộc, kế hoạch dạy học được quy định cho từng cấp học, định hướng cho từng lớp đáp ứng mục tiêu chương trình môn học…

Ban xây dựng chương trình môn học gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập mỗi môn học hoặc nhóm môn học có liên quan với nhau một Ban xây dựng chương trình của môn học hoặc nhóm môn học đó.

Các chương trình sau khi xây dựng được thẩm định bởi hội đồng thẩm định.

Cơ quan tổ chức thẩm định phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ các phiên họp của Hội đồng thẩm định; bảo đảm mối liên hệ về công việc giữa Hội đồng thẩm định chương trình và các Ban xây dựng chương trình; trình Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định việc ban hành chương trình.

Quyết định 2470/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2015 và thay thế Quy chế ban hành kèm Quyết định 37/2001/QĐ-BGDĐT.

Từ khóa: Quyết định 2470/QĐ-BGDĐT

444

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
292322