• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 25/2005/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm phòng, chống HIV/ADIS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 25/2005/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2005/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 05/09/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/09/2005   Số công báo: Số 22
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/09/2005, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 25/2005/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm phòng, chống HIV/ADIS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Từ khóa: Quyết định 25/2005/QĐ-BYT

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
3556