• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 2525/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2525/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 444/CTK- CN ngày 29 tháng 9 năm 2016 về việc đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 tỉnh Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Phú Thọ gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Huy Lương - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh: Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Thiều Quang Hạnh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên;

4. Ông Phạm Bá Vinh - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh: Ủy viên;

5. Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh: Ủy viên;

6. Ông Lê Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Ủy viên;

7. Ông Lương Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ủy viên;

8. Bà Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Sở Y tế: Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Ủy viên;

11. Ông Vũ Trường Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ủy viên;

12. Bà Trần Thị Hồng Tâm - Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh: Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Chí Tiêu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh: Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm:

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo đúng phương án, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương;

- Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;

- Tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2525/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 04/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2525/QĐ-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328219