• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 255/2000/QĐ-TCHQ về quản lý sổ đăng ký tờ khai bằng máy tính do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 255/2000/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 255/2000/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 21/07/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/7/2000, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 255/2000/QĐ-TCHQ về quản lý sổ đăng ký tờ khai bằng máy tính.

Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định về quản lý sổ đăng ký tờ khai hải quan bằng máy tính. Trong đó, 

Để việc triển khai thực hiện được đồng bộ thống nhất, các đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện quy định này phải đảm bảo:

1. Về máy móc, thiết bị máy tính:

1.1. Hệ thống máy tính tại đơn vị cơ sở phải đồng bộ, thông suốt trong toàn Cục, đảm bảo cho việc vận hành một cách liên tục, chính xác, an toàn. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng đơn vị phải trang bị hệ thống thiết bị đảm bảo nguồn điện hoạt động cũng như thiết bị an toàn cho hệ thống máy tính.

1.2 Phần mềm phục vụ cho việc dăng ký tờ khai phải đảm bảo yêu cầu quản lý, bí mật, phải có mã số riêng khi sử dụng máy (mã số mở máy nhập số liệu, mã số kiểm tra...).

2. Về cán bộ:

2.1 Bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, được bồi dưỡng kiến thức tin học để thực hiện việc đăng ký tờ khai bằng máy tính.

2.2. Chỉ những cán bộ được phân công thực hiện việc đăng ký tờ khai mới được sử dụng máy tính để đăng ký nhập số liệu tờ khai. Nghiêm cấm người không có nhiệm vụ sử dụng chương trình, sửa chữa và huỷ bỏ dữ liệu.

Những cán bộ được phân công thực hiện đăng ký tờ khai chịu trách nhiệm sử dụng và quản lý mã thẩm quyền của mình để làm việc trên hệ thống, không được tiết lộ mã thẩm quyền của mình cho những người không có trách nhiệm biết.

Từ khóa: Quyết định 255/2000/QĐ-TCHQ

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46759