• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2611/QĐ-UBND năm 2015 thành lập các khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn do Tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 2611/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2611/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC KHU VỰC MỚI THUỘC PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập các khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các khu vực mới trên cơ sở chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn với những nội dung chính như sau:

1. Thành lập 02 khu vực mới trên cơ sở chia tách Khu vực 4, cụ thể:

a. Khu vực 4 (mới):

- Vị trí địa lý, ranh giới: Phía Bắc giáp đường Trần Hưng Đạo; phía Đông giáp Khu vực 5, phường Đống Đa; phía Tây giáp Khu vực 1, phường Đống Đa; phía Nam giáp núi Bà Hỏa và hốc Bà Bếp.

- Dân số: Có 811 hộ với 2.823 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 25,117 ha.

- Khu vực 4 có 04 tổ dân phố gồm: Tổ 17a, tổ 17b, tổ 18 và tổ 22.

b. Khu vực 4A:

- Vị trí địa lý, ranh giới: Phía Bắc giáp sông Hà Thanh; phía Đông giáp Khu vực 6, phường Đống Đa; phía Tây giáp Khu vực 3, phường Đống Đa; phía Nam giáp đường Trần Hưng Đạo.

- Dân số: Có 509 hộ với 1.909 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 28,132 ha.

- Khu vực 4A có 03 tổ dân phố gồm: Tổ 19, tổ 20, tổ 21.

2. Thành lập 02 khu vực mới trên cơ sở chia tách Khu vực 9, cụ thể:

a. Khu vực 9 (mới):

- Vị trí địa lý, ranh giới: Phía Bắc giáp sông Hà Thanh 2; phía Đông giáp Khu vực 11, phường Đống Đa; phía Tây giáp phường Nhơn Bình; phía Nam giáp sông Hà Thanh 1.

- Dân số: 898 hộ với 2.855 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 83,12 ha.

- Khu vực 9 có 02 tổ dân phố gồm: Tổ 46 và tổ 47.

b. Khu vực 9A:

- Vị trí địa lý, ranh giới: Phía Bắc giáp phường Nhơn Bình; phía Đông giáp đầm Thị Nại; phía Tây giáp phường Nhơn Bình; phía Nam giáp sông Hà Thanh 2.

- Dân số: 449 hộ với 1.426 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 272,107 ha.

- Khu vực 9A có 02 tổ dân phố gồm: Tổ 48 và tổ 49.

3. Sau khi chia tách thành lập khu vực mới phường Đống Đa có 13 khu vực.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2611/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 28/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2611/QĐ-UBND

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285860