• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Quyết định 2613/QĐ-BTNMT năm 2015 về chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Quyết định 2613/QĐ-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2613/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 13/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BKHCN hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, ngày 13/10/2015, Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành Quyết định 2613/QĐ-BTNMT để chỉ định Công ty cổ phần giám định Đại Việt thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và quy định về mô tả, yêu cầu chất lượng đối với phế liệu nhập khẩu do Bộ TNMT ban hành.

Công ty cổ phần giám định Đại Việt có trách nhiệm thực hiện công tác giám định phế liệu nhập khẩu phục vụ QLNN khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định của mình.

Quyết định 2613/QĐ-BTNMT chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày 13/10/2015.

Từ khóa: Quyết định 2613/QĐ-BTNMT

465

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293434