• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT về Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành

Tải về Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2002/QĐ-BVHTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin   Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 10/10/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/11/2002   Số công báo: Số 56
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/10/2002, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT về Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet. Cụ thể,

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

Vụ trưởng Vụ Báo chí, Chánh thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2002 và thay thế cho Quy định về việc cấp phép cung cấp thông tin lên mạng Internet ban hành kèm theo Quyết định số 1110/BC ngày 21/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Từ khóa: Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT

400

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50081