• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định về Đất đai năm 2018

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 18/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Căn cứ  Nghị định 47/2014/NĐ-CP và Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, ngày 18/09/2015, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định 29/2015/QĐ-UBND Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá tài sản, vật kiến trúc trên đất .

Đối với giếng nước có:

+ Độ sâu h < 5 m: 1.936.000 đồng/cái;

+ Độ sâu h < 10m: 3.866.000 đồng/cái…

Đối với Tường rào:

+ Móng xây đá hộc vữa xi măng mác 50. Tường xây gạch ống dày 10cm, trụ 20x20cm, có giằng bê tông cốt thép, chiều cao bình quân của tường và trụ 2m, quét vôi: 1.188.000m dài;

+ Móng xây đá hộc vữa xi măng mác 50. Tường xây gạch Block bê tông rỗng dày 10cm, trụ 20x20cm, có giằng bê tông cốt thép, chiều cao bình quân của tường và trụ 2m, quét vôi: 1.177.000 m dài…

Đối với thiết bị khí sinh học (Biogas):

+ Kiểu KT1, thể tích chứa V = 5,0m3 : 9.666.000 đồng/cái;…

Bên cạnh đó, nội dung quyết định này quy định tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thực hiện như sau:

+ Đối với tài sản, vật kiến trúc trên đất: Khi xác định kích thước, khối lượng, thể tích, diện tích cần xác định rõ đặc điểm kiến trúc, kết cấu công trình theo quy cách tại quy định về đơn giá bồi thường này để áp dụng mức giá cho phù hợp với thực tế của tài sản, vật kiến trúc;

+ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ vào hợp đồng thực tế, giá trị lắp đặt và chất lượng còn lại của các thiết bị tại thời điểm đền bù.

+  Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân lập dự toán chi phí bồi thường, di dời theo thực tế được cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện thẩm định và đưa vào phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đối với tài sản, vật kiến trúc khác không có trong quy định này: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ hồ sơ, tài liệu liên quan, định mức, đơn giá, chế độ hiện hành do Nhà nước quy định trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuê đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân lập dự toán theo thực tế được cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện thẩm định chi phí này trước khi đưa vào phương án bồi thường.

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015 và thay thế Quyết định 01/2014/QĐ-UBND.

Từ khóa: Quyết định 29/2015/QĐ-UBND

1.163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google