• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2983/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 2983/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2983/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn c Điu 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn c Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 694/TTr-CP ngày 21/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với:

Bà Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 02/9/1994 tại Hà Nội: hiện cư trú tại: căn hộ số 253, nhà số 24, phố Oktyabrya, thành phố Reutov, thủ đô Mát-xcơ-va, Liên bang Nga.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Tấn Sang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2983/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/01/2016   Số công báo: Từ số 95 đến số 96
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2983/QĐ-CTN về cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, CTN ra quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với:

Bà Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 02/9/1994 tại Hà Nội: hiện cư trú tại: căn hộ số 253, nhà số 24, phố Oktyabrya, thành phố Reutov, thủ đô Mát-xcơ-va, Liên bang Nga.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Từ khóa: Quyết định 2983/QĐ-CTN

2.452

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301732