• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 31/2003/QĐ-TTg bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 31/2003/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/2003/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/02/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/03/2003   Số công báo: Số 17
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/2/2003, Thủ tướng ban hành Quyết định 31/2003/QĐ-TTg bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005.

Cụ thể, Quyết định bổ sung Dự án "Xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt" vào Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005.

Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh Dự án và chú ý tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan và phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

Kinh phí thực hiện Dự án này thuộc kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá. Riêng kinh phí cho dự án trong năm 2003, Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí bổ sung cho kinh phí năm 2003 của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Từ khóa: Quyết định 31/2003/QĐ-TTg

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50808