• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 310/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 310/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 09/TTr-CP ngày 09/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 84 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 310/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Vương Hà Linh Susanne, sinh ngày 24/02/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jamlitzerstr. 10, 03046 Cottbus

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 19/9/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Albrechtstr. 93, 12167 Berlin

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 29/3/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oppermannstr. 5, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 10/11/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oppermannstr. 5, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Đình Hà Diễm My, sinh ngày 29/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pasewalkerstr. 68, 13127 Berlin

Giới tính: Nữ

6. Lê Thị Bích Vân, sinh ngày 11/02/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markgrafenstr. 29, 45138 Essen

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 14/01/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Max-Planck-Str. 16, 90443 Nürnberg

Giới tính: Nữ

8. Trần Thị Tình, sinh ngày 28/7/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Friesenstr. 23, 06112 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

9. Trần Mai Linh, sinh ngày 02/8/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friesenstr. 23, 06112 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

10. Bùi Văn Khải, sinh ngày 18/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mezgerwaidring 7, 78315 Radolfzell am Bodensee

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Thanh Nhật, sinh ngày 25/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Maratstr. 116, 12683 Berlin

Giới tính: Nam

12. Võ Thùy Trang, sinh ngày 16/02/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Maratstr. 116, 12683 Berlin

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Ngọc Thành, sinh ngày 31/5/1970 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Maratstr. 116, 12683 Berlin

Giới tính: Nam

14. Lê Thị Tâm Nguyệt, sinh ngày 25/11/1973 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Bohlensallee 60, 22049 Hamburg

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Bảo Trâm, sinh ngày 31/8/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bohlensallee 60, 22049 Hamburg

Giới tính: Nữ

16. Trần Tomy, sinh ngày 29/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Borkheiderstr. 13, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

17. Võ Sơn Tùng, sinh ngày 20/10/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marienstr. 37, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

18. Hàn Thị Bích Hường, sinh ngày 03/8/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Raoul-Wallenberg-Str. 40, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

19. Phạm Văn Quang, sinh ngày 10/12/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Berlinerstr. 156, 10715 Berlin

Giới tính: Nam

20. Hà Thị Toan, sinh ngày 26/02/1980 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Aulberstr. 40, 72764 Reutlingen

Giới tính: Nữ

21. Trần Lisa Hà Anh, sinh ngày 04/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Aulberstr. 40, 72764 Reutlingen

Giới tính: Nữ

22. Lê Thị Thu Hiền, sinh ngày 24/7/1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Gartenstr. 29, 18246 Bützow

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 29/5/1971 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Höfnagelech 8h, 22119 Hamburg

Giới tính: Nữ

24. Lê Thị Ly, sinh ngày 01/9/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heimfelderstr. 9, 21075 Hamburg

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Đăng Anh, sinh ngày 01/01/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Damm 52, 22047 Hamburg

Giới tính: Nam

26. Nguyễn Ngọc Việt, sinh ngày 12/3/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nneustrelitzerstr. 7, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

27. Nguyễn Thanh Vân, sinh ngày 13/8/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lohmestr. 2, 13189 Berlin

Giới tính: Nam

28. Phạm Hoàng Hải, sinh ngày 20/02/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Allee 84, 13088 Berlin

Giới tính: Nam

29. Lê Tùng, sinh ngày 22/11/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Saxoniastr. 6, 01159 Dresden

Giới tính: Nam

30. Hoàng Thanh Bình, sinh ngày 22/7/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lynarstr. 29, 13585 Berlin

Giới tính: Nam

31. Đậu Việt Hoàng, sinh ngày 06/5/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Henkestr. 43, 91054 Erlangen

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Thanh Nhi, sinh ngày 01/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pritzhagener Weg 25, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 02/5/1993 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Falkenberger Chausee 21, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Xuân Khoa, sinh ngày 13/4/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Adalbert Probst Str. 21, 40595 Düsseldorf

Giới tính: Nam

35. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 14/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katherinenstr. 3C, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Quỳnh Hương, sinh ngày 07/5/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katherinenstr. 3C, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Hồng Thắng, sinh ngày 01/11/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katherinenstr. 3C, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nam

38. Tào Hạnh, sinh ngày 28/12/1969 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Am Nibelungenbad 35, 46509 Xanten

Giới tính: Nam

39. Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 06/9/1971 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Weißenseer Weg 4, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

40. Cao Vân Anh, sinh ngày 21/3/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lärchenstr. 20, 18273 Güstrone

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Chí Dũng, sinh ngày 06/5/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ruth-Stephan-Str. 14, 13599 Berlin

Giới tính: Nam

42. Ngô Trí Đạt, sinh ngày 20/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mittelstr. 29, 31226 Peine

Giới tính: Nam

43. Ngô Như Quỳnh, sinh ngày 15/7/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gleitwitzer Bogen 5, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

44. Đoàn Thị Ngọc Nhi, sinh ngày 17/10/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weender Landstr.73, 37075 Göttingen

Giới tính: Nữ

45. Lữ Trọng Giang, sinh ngày 29/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stadtplatz 31, 95478 Kemnath

Giới tính: Nam

46. Ngô Thanh Bình, sinh ngày 20/10/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rudolf-Seiffert-Str. 19, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

47. Đoàn Diệu Linh, sinh ngày 06/02/1984 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Rudolf-Seiffert-Str. 19, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Tuấn Thành, sinh ngày 08/6/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stauffenbergstr. 6, 08066 Zwickau

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Sỹ Phương, sinh ngày 20/6/1952 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Seeburgstr. 94, 04103 Leipzig

Giới tính: Nam

50. Trần Long Vũ Kevin, sinh ngày 09/10/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bertolt-Brecht-Str. 1, 18106 Rostock

Giới tính: Nam

51. Ngô Tony Sơn Tùng, sinh ngày 18/8/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mozartstr. 10, 21423 Winsen (Luhe)

Giới tính: Nam

52. Trần Hỷ Vân, sinh ngày 23/3/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Catharina-Fellendorf-Str. 125, 21035 Hamburg

Giới tính: Nữ

53. Tăng Thị Lan Hương, sinh ngày 01/7/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Georg-Viktor-Str. 23C, 31812 Bad Pyrmont

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 05/11/1996 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Dresdnerstr. 45, 04317 Leipzig

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Nam, sinh ngày 13/3/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wandsbeker Chaussee 158, 22089 Hamburg

Giới tính: Nam

56. Trần Hoàng Vũ, sinh ngày 04/8/2000 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Straße der Jugend 12, 15562 Rüdersdorf bei Berlin

Giới tính: Nam

57. Hoàng Đức Long, sinh ngày 01/9/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stendalerstr. 79, 12627 Berlin

Giới tính: Nam

58. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 26/01/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stendalerstr. 79, 12627 Berlin

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Trang Quỳnh, sinh ngày 14/7/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Waltstr. 1, 12459 Berlin

Giới tính: Nữ

60. Lê Ngọc Khánh, sinh ngày 02/9/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friederikenstr. 35, 06869 Coswig (Anhalt)

Giới tính: Nam

61. Nguyễn Mai Thảo, sinh ngày 30/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Bismarckstr. 91, 10265 Berlin

Giới tính: Nữ

62. Thái Kim Linda, sinh ngày 08/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Gehölz 29, 17033 Neubrandenburg

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Thị Mỹ Phụng, sinh ngày 01/02/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Ebeersreye 110, 22159 Hamburg

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Anh Minh, sinh ngày 15/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schmiedgasse 8, 73469 Westhausen

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Tùng Linh, sinh ngày 22/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schulwinken 11, 30459 Hannover

Giới tính: Nam

66. Chu Diệu Đức, sinh ngày 21/02/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schönfließer Str. 9, 10439 Berlin

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Henry, sinh ngày 18/7/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Langenfartherstr. 79, 30657 Hannover

Giới tính: Nam

68. Trần Quang Tiến, sinh ngày 25/5/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Albert-Einstein-Str. 8, 18059 Rostock

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Tyson, sinh ngày 11/12/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilhelmsruher Damm 135, 13439 Berlin

Giới tính: Nam

70. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 04/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Kamp 39, 27089 Lemwerder

Giới tính: Nữ

71. Đinh Văn Phan Thomy, sinh ngày 19/5/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Florian-Geyer-Str. 100/02, 12489 Berlin

Giới tính: Nam

72. Trương Thị Thu Thủy, sinh ngày 08/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wilhelm-Stolze-Str. 34, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Đức Miên, sinh ngày 25/01/1998 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Turowerstr. 6, 03048 Cottbus

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Hoa Thủy Tiên, sinh ngày 16/7/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bautzmannstr. 12, 04315 Leipzig

Giới tính: Nữ

75. Đặng Hoàng Thảo Huyền, sinh ngày 04/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rosenberger Str. 84, 92237 Sulzbach-Rosenberg

Giới tính: Nữ

76. Trần Tina Phương Anh, sinh ngày 23/4/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Conrad-Blenkle-Str. 5b, 10407 Berlin

Giới tính: Nữ

77. Đoàn Đức Toàn, sinh ngày 07/01/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bargloyerstr. 2D, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 12/11/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lottestr. 39, 22529 Hamburg

Giới tính: Nam

79. Đinh Duy Linh, sinh ngày 27/8/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heubacherstr. 31, 73529 Schwäbisch Gmünd

Giới tính: Nam

80. Đỗ Phan Tố Uyên, sinh ngày 27/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ulmenstr. 20, 18057 Rostock

Giới tính: Nữ

81. Tăng Bội Vân, sinh ngày 15/9/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wikinger Weg 8, 26506 Norden OT Tidofeld

Giới tính: Nữ

82. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 30/8/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Anton-Makarenko-Str. 6, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

83. Cao Xuân Thi, sinh ngày 02/4/1961 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Marktstr. 41, 25899 Niebüll

Giới tính: Nam

84. Giáp Thị Nguyệt Lan, sinh ngày 29/8/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neuermarkt 24, 26721 Emden.

Giới tính: Nữ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 310/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 21/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/2017   Số công báo: Từ số 159 đến số 160
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 310/QĐ-CTN

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341980