• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3133/QĐĐC-UBND năm 2013 đính chính Kế hoạch 7108/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 - 2015

Tải về Quyết định 3133/QĐĐC-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3133/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

KẾ HOẠCH SỐ 7108/KH-UBND NGÀY 03/9/2013 THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

Do sơ suất trong khâu dự thảo văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Kế hoạch số 7108/KH-UBND ngày 03/9/2013 thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 - 2015 như sau:

1. Tại thẩm quyền ký của Kế hoạch đã ghi:

“CHỦ TỊCH”

Nay sửa lại là:

“TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

           CHỦ TỊCH”

2. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Kế hoạch số 7108/KH-UBND ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3133/QĐĐC-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 02/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3133/QĐĐC-UBND

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209423