• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3179/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 3179/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3179/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 475/TTr-CP ngày 04/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 146 công dân

Hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 3179/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Quang Đạt, sinh ngày 12.10.1997 tại Nam Định

Hiện trú tại: Jacobstr. 39, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

2. Đặng Kiều Anh, sinh ngày 21.11.1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wilmersdorfer Str. 23,10585 Berlin

Giới tính: Nữ

3. Trần Đoàn Duy Hải, sinh ngày 01.01.1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Gartensstr. 14, 30161 Hannover

Giới tính: Nam

4. Trần Nguyễn Hải My, sinh ngày 27.10.2012 tại Đức

Hiện trú tại: Gartensstr. 14, 30161 Hannover

Giới tính: Nữ

5. Phạm Quỳnh Trang, sinh ngày 10.3.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Wiesenburger Str. 8, 14806 Bad Belzig

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 22.7.1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wiesenburger Str. 8, 14806 Bad Belzig

Giới tính: Nữ

7. Phạm Văn Huấn, sinh ngày 01.7.1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wiesenburger Str. 8, 14806 Bad Belzig

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Thị Lam, sinh ngày 22.10.1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Söseweg 8, 30851 Langenhagen

Giới tính: Nữ

9. Lưu Quốc Cường, sinh ngày 02.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Dolgenseestr. 56, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Hà Giang, sinh ngày 15.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lübecker Str. 18, 10559 Berlin

Giới tính: Nữ

11. Lê Thị Bích Ngọc, sinh ngày 03.8.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wächtersbacher Str. 4, 60386 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Hà My, sinh ngày 15.01.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Bemer Straׂße 10, 22147 Hamburg

Giới tính: Nữ

13. Võ Ngọc Tuyết Mi Jessica, sinh ngày 12.01.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Viktoriastraße 11, 04317 Leipzig

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Thái Phương Jackson, sinh ngày 10.4,1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmsruher Damm 135,13439 Berlin

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Thị Thương Thương, sinh ngày 26.10.1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kirchenstr. 39, 23743 Grömitz

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Ngọc Hải Long, sinh ngày 28.02.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstraße 6, 01968 Senftenberg

Giới tính: Nam

17. Hà Anna, sinh ngày 04.12.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Tönnhäuser Weg 30, 21423 Winsen (Luhe)

Giới tính: Nữ

18. Đỗ Hoa Mai, sinh ngày 26.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Am Wallteich 1, 30952 Ronnenberg

Giới tính: Nữ

19. Lương Tô Muội, sinh ngày 21.3.1945 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Limmerstr. 8, 30451 Hannover

Giới tính: Nữ

20. Lê Thị Thanh Huyền, sinh ngày 27.8.1971 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Sonnenblumenstraße 40, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Quang Toàn, sinh ngày 11.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Sonnenblumenstraße 40, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

22. Nguyễn Martin, sinh ngày 29.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Erich-Ziegel-Ring 33, 22309 Hamburg

Giới tính: Nam

23. Trần Hồng Quân, sinh ngày 01.3.1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dr. Eckener Straße 2, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

24. Vũ Hoàng Anh, sinh ngày 20.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 78, 99084 Erfurt

Giới tính: Nữ

25. Mai Như Quỳnh Linda, sinh ngày 18.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Mittenwalder Str. 14, 12629 Berlin

Giới tính: Nữ

26. Mai Tùng Quân David, sinh ngày 17.02.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Mittenwalder Str. 14, 12629 Berlin

Giới tính: Nam

27. Lê Thị Vân Anh, sinh ngày 12.10.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Neubrandenburger Str. 1A, 17291 Prenzlau

Giới tính: Nữ

28. Dương Bình Long, sinh ngày 13.02.1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: William-Watt-Str. 55,21339 Lüneburg

Giới tính: Nam

29. Khương Thị Thu Hương, sinh ngày 09.01.1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: William-Watt-Str. 55,21339 Lüneburg

Giới tính: Nữ

30. Dương Long Vũ, sinh ngày 11.5.2002 tại Đức

Hiện trú tại: William-Watt-Str. 55, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nam

31. Dương Khôi Nhật, sinh ngày 15.02.2010 tại Đức

Hiện trú tại: William-Watt-Str. 55, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Hà Phương, sinh ngày 29.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Pestalozzistraße 50, 08523 Plauen

Giới tính: Nữ

33. Hoàng Minh, sinh ngày 08.6.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Krähenwinkel 13, 39576 Hansestadt Stendal

Giới tính: Nam

34. Trần Thị Linh Chi, sinh ngày 07.02.1992 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Randowstraße 30, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Thùy Anh, sinh ngày 18.5.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kyllburger Weg 28, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

36. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 05.11.1985 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Triftstr. 39 Quer 4Et.Li, 13353 Berlin

Giới tính: Nữ

37. Trần Thu Quỳnh, sinh ngày 06.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Zähringerstr. 5, 10707 Berlin

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Hoàng Trung Quân, sinh ngày 15.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Raiffeisenstraße 7, 14641 Nauen

Giới tính: Nam

39. Glawe Trương Thị Hạnh, sinh ngày 09.10.1960 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Wustrower Straße 7, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Đình Công, sinh ngày 02.5.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rathenaustraße 37, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 12.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Danziger Str. 78c, 10405 Berlin

Giới tính: Nam

42. Phạm Trần Việt, sinh ngày 22.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rathausstr. 17, 10178 Berlin

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 15.10.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Raoul-Wallenberg-Str. 40, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

44. Bùi Tuấn Vũ, sinh ngày 04.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Pariser Str. 54, 53114 Bonn

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 19.6.2002 tại Đức

Hiện trú tại: St.-Georgen-Straße 6, 04720 Döbeln

Giới tính: Nam

46. Phạm Thị Tú Hoa, sinh ngày 05.11.1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lichtenberg Str. 7, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

47. Đỗ Trọng Giảm, sinh ngày 15.8.1955 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lichtenberg Str. 7, 10178 Berlin

Giới tính: Nam

48. Đặng Thái Bình Joy, sinh ngày 26.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 185, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

49. Đồng Đức An, sinh ngày 28.5.2001 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 22,12679 Berlin

Giới tính: Nam

50. Lê Ngọc Ánh, sinh ngày 09.4.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Dieselweg 51, 21220 Seevetal

Giới tính: Nữ

51. Lê Hoàng Sơn, sinh ngày 09.3.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Dieselweg 51, 21220 Seevetal

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Mai Thanh An, sinh ngày 11.12.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 82, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

53. Võ Việt Anh, sinh ngày 18.10.2006 tại Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstraße 134, 15517 Fürstenwalde (Spree)

Giới tính: Nam

54. Ngô Thu Hà, sinh ngày 22.9.1997 tại Nam Định

Hiện trú tại: Unter den Linden 9, 14542 Werder (Havel)

Giới tính: Nữ

55. Lê Xuân Thái, sinh ngày 04.4.1988 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Richard-Wagner-Str. 9, 10585 Berlin

Giới tính: Nam

56. Nguyễn Phương Nhi, sinh ngày 15.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Potsdamer Straße 101a, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Phương Vy, sinh ngày 11.10.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Potsdamer Straße 101a, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nữ

58. Mai Thùy Lan, sinh ngày 14.4.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Chausseestr. 71, 13353 Berlin

Giới tính: Nữ

59. Cao Thị Thu Thủy, sinh ngày 21.12.1973 tại HàNội

Hiện trú tại: Franz-Mehring-Str. 14, 15741 Bestensee

Giới tính: Nữ

60. Trần Thanh Tú, sinh ngày 15.9.2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Franz-Mehring-Str. 14, 15741 Bestensee

Giới tính: Nữ

61. Vũ Nhật Quang Alexander, sinh ngày 15.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kochhannstr. 13, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

62. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 01.02.1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại Hinter der Saline 21, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nam

63. Vũ Phưong Loan, sinh ngày 27.10.1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hinter der Saline 21, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nữ

64. Vũ Việt Hoàng, sinh ngày 10.01.1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hinter der Saline 21, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Giang Thanh, sinh ngày 20.02.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Wildeshauser Straße 9, 26197 Großenkneten

Giới tính: Nữ

66. Phan Lê Quang Huy, sinh ngày 12.9.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Wildeshauser Straße 9, 26197 Großenkneten

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Phúc Anh, sinh ngày 08.11.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Fraunhoferstraße 27g, 86167 Augsburg

Giới tính: Nam

68. Nguyễn Kim Tuấn Anh, sinh ngày 02.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Gabelsberger Str. 14, 07768 Kahla

Giới tính: Nam

69. Đỗ Hoan Rotzsche, sinh ngày 10.9.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Theaterpltz 5, 01662 Meißen

Giới tính: Nam

70. Nguyễn Kim Thủy Tiên, sinh ngày 15.9.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Gabelsberger Str. 14, 07768 Kahla

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 05.4.1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Habichtsweg 9, 29614 Soltau

Giới tính: Nữ

72. Phan Cao Tiến Đạt, sinh ngày 26.02.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Rhinstr. 121, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

73. Ngô Thị Nga, sinh ngày 05.3.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 267,13055 Berlin

Giới tính: Nữ

74. Otten Trí Cường, sinh ngày 01.8.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Helene-Weigel-Platz 7, 12681 Berlin

Giới tính: Nam

75. Lê Quỳnh Trang, sinh ngày 14.7.1984 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Normannenstr. 36a, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Ý Nhi, sinh ngày 22.10.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Große Ulrichstr. 37, 06108 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

77. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 30.7.2003 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Kleine Hagenstraße 7, 14712 Rathenow

Giới tính: Nam

78. Trần Gia Khánh, sinh ngày 24.10.1998 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Wilhelm-Külz-Straße 15, 14712 Rathenow

Giới tính: Nam

79. Cao Thùy Dương, sinh ngày 15.01.1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lietzenburger Str. 92, 10719 Berlin

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Đình Duy, sinh ngày 08.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kesselgasse 2, 09599 Freiberg

Giới tính: Nam

81. Vũ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 11.02.1977 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Torstr. 32, 10119 Berlin

Giới tính: Nữ

82. Cao Linh Anh Cindy, sinh ngày 06.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Lengercke Str. 50, 22049 Hamburg

Giới tính: Nữ

83. Trần Mai Hương, sinh ngày 07.4.1997 tại Nam Định

Hiện trú tại: Heisenbergstraße 6, 08066 Zwickau

Giới tính: Nữ

84. Lê Anh Chiến, sinh ngày 29.9.1981 tại Hà Nội

Hiện trú ti: Koppenstr. 43,10243 Berlin

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Lê Tiến, sinh ngày 11.10.2011 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Ziegelei 21, 30419 Hannover

Giới tính: Nam

86. Trần Linda Việt Hồng, sinh ngày 27.02.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gartenstraße 39,14662 Friesack

Giới tính: Nữ

87. Tống Hoài Nam, sinh ngày 26.02.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schreiner Str. 28, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

88. Vương Hoàng Thắng, sinh ngày 17.6.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Viktoriastraße 17,16727 Velten

Giới tính: Nam

89. Nguyễn Như Quỳnh, sinh ngày 11.9.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại Jungstr. 42, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Đức Việt Thomas, sinh ngày 04.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Mozartsstr. 6, 04571 Rötha

Giới tính: Nam

91. Lê Julia Yến Nhi, sinh ngày 08.6.2005 tại Đức

Hiện trú tại Am Tierpark 64, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

92. Mai Anh Tường, sinh ngày 29.10.1992 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Maxim-Gorki-Str. 2, 18106 Rostock

Giới tính: Nam

93. Trần Đình Đức Uwe, sinh ngày 26.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Pennricher Str. 23, 01157 Dresden

Giới tính: Nam

94. Lê Anh Hải, sinh ngày 25.12.1997 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Theobaldstraße 4, 13053 Berlin

Giới tính: Nam

95. Trịnh (Illmann) Thị Hiệp, sinh ngày 08.10.1959 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Ehm-Welk-Str. 55, 12619 Berlin

Giới tính: Nữ

96. Nguyễn Thị Sơn Thoan, sinh ngày 23.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wartenberger Str. 62, 13053 Berlin

Giới tính: Nữ

97. Đào Quang Hoàng, sinh ngày 12.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Osterstraße 5, 31785 Hameln

Giới tính: Nam

98. Vũ Mai Chi, sinh ngày 26.01.1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Narzissenweg 19, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

99. Nguyễn Nam Sơn, sinh ngày 02.6.1962 tại Hà Nội

Hiện trú ti: Niemann Str. 27, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

100. Nguyễn Thị Phương Lan, sinh ngày 25.9.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Niemann Str. 27, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Anthony, sinh ngày 23.9.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Marx-Allee 69c, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

102. Cao Thanh Tùng, sinh ngày 12.11.1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Hasselwerderstr. 36A, 12439 Berlin

Giới tính: Nam

103. Nguyễn Vũ Mai Ly, sinh ngày 18.12.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Halberstädter Chaussee 20, 39116 Magdeburg

Giới tính: N

104. Khương Thị Thu Vân, sinh ngày 24.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại Vincent-Van-Gogh Str. 8, 13057 Berlin

Giới tính: N

105. Khương Minh Hải, sinh ngày 06.11.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent-Van-Gogh Str. 8, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

106. Nguyễn Thị Ngọc Lan Inette, sinh ngày 18.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kursstraße 76, 14776 Brandenburg an der Havel

Giới tính: N

107. Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 20.4.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Kursstraße 76,14776 Brandenburg an der Havel

Giới tính: N

108. Nguyễn Thị Minh Lý, sinh ngày 19.5.1973 tại Nam Định

Hiện trú tại: Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg

Giới tính: N

109. Bùi Hải Nam, sinh ngày 19.10.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg

Giới tính: Nam

110. Bùi Hải Phong, sinh ngày 03.02.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg

Giới tính: Nam

111. Bùi Văn Thành, sinh ngày 03.6.1953 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Niebuhrstr. 34, 10629 Berlin

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 15.02.1997 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Herrendamm 9B, 23556 Lübeck

Giới tính: N

113. Đỗ Thị Ngọc Anh, sinh ngày 21.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Phöbener Straße 69, 14542 Werder (Havel)

Giới tính: N

114. Phạm Hân, sinh ngày 12.7.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Bütower Str. 34, 12623 Berlin

Giới tính: N

115. Phạm Sơn Tùng, sinh ngày 03.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Reinickendorfer Straße 6, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nam

116. Hồ Cúc Bạch Sandra, sinh ngày 18.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bellermannstr. 84, 13357 Berlin

Giới tính: N

117. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 25.8.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alexanderstr. 21, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

118. Võ Thị Hồng Thanh, sinh ngày 17.12.1985 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Buckower Ring 25, 12683 Berlin

Giới tính: Nữ

119. Trần Đức Mạnh, sinh ngày 23.08.2004 tại Đức

Hiện trú tại Buckower Ring 25, 12683 Berlin

Giới tính: Nam

120. Bùi Thị Huyền Thanh, sinh ngày 06.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstraße 17, 15517 Fürstenwalde (Spree)

Giới tính: Nữ

121. Nguyễn Hùng Anh, sinh ngày 23.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Alexanderstr. 23, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

122. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 22.01.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Mahlower Str. 21A, 12049 Berlin

Giới tính: Nữ

123. Đinh Thanh Ny, sinh ngày 27.12.1997 tại Đức

Hiện trú tại Am Tierpark 62, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

124. Vũ Thị Tố Thuận, sinh ngày 20.9.1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Scheunenweg 7, 14641 Nauen

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Thị Thu Giang, sinh ngày 24.3.1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Markt 7, 16831 Rheinsberg

Giới tính: Nữ

126. Hoàng Kiều Anh Sandra, sinh ngày 04.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Silberstraße 12, 08451 Crimmitschau

Giới tính: Nữ

127. Lã Thảo Nhi, sinh ngày 17.3.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Hertzstr. 3, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nữ

128. Lê Hoàng Yến, sinh ngày 28.12.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 19, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

129. Lê Duy Long, sinh ngày 06.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Geschwister-Scholl-Straße 9, 15907 Lübben

Giới tính: Nam

130. Lê Thị Lan Anh, sinh ngày 16.10.1993 tại Đức

Hiện trú tại: An der Magistrale 115, 06124 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

131. Trần Đặng Hoàng Long, sinh ngày 28.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Mauernstr. 20, 29221 Celle

Giới tính: Nam

132. Nguyễn Linda Hoàng Anh, sinh ngày 03.10.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Bertolt-Brecht-Str. 22,18106 Rostock

Giới tính: Nữ

133. Lương Thị Hải Yến, sinh ngày 13.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 24, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

134. Đặng Thành An, sinh ngày 28.12.1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Straße der Republik 9, 39638 Hansestadt Gardelegen

Giới tính: Nam

135. Đỗ Thị Thanh Tâm, sinh ngày 20.5.1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Güstrower Str. 5, 18109 Rostock

Giới tính: Nữ

136. Bùi Thị Tường Vy, sinh ngày 07.9.1990 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Große Münzstraße 3, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nữ

137. Bùi Xuân Hải, sinh ngày 04.3.1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Klingenbergstr. 69, 26133 Oldenburg

Giới tính: Nam

138. Đào Thị Thủy, sinh ngày 21.12.1969 tại Nam Định

Hiện trú tại Spitzerdorf Str. 36, 22880 Wedel

Giới tính: Nữ

139. Trần Việt Dũng, sinh ngày 18.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Meisenstrasse 20, 26349 Jade

Giới tính: Nam

140. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 26.3.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: August-Bebel-Str. 09, 08393 Meerane/Sachsen

Giới tính: Nữ

141. Nguyễn Waldert Leon, sinh ngày 16.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: August-Bebel-Str. 09, 08393 Meerane/Sachsen

Giới tính: Nam

142. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 11.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Nordstr. 26, 38106 Braunschweig

Giới tính: Nữ

143. Tô Xuân Hùng, sinh ngày 16.01.2006 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 56, 17489 Greifswald

Giới tính: Nam

144. Vũ Thúy Hoài, sinh ngày 15.8.1993 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kirchstraße 33, 07937 Zeulenroda-Triebes

Giới tính: Nữ

145. Vũ Quang Văn, sinh ngày 11.12.1995 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kirchstraße 33, 07937 Zeulenroda-Triebes

Giới tính: Nam

146. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 15.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hülsener Weg 5,49740 Haselünne

Giới tính: Nữ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3179/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 08/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2014   Số công báo: Từ số 1147 đến số 1148
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3179/QĐ-CTN

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263089