• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử


 

Quyết định 3263/QĐ-BNN/KHCN năm 2005 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển chính phủ điện tử tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2010

Tải về Quyết định 3263/QĐ-BNN/KHCN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3263/QĐ-BNN/KHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 22/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/11/2005, BNN đã ban hành Quyết định 3263/QĐ-BNN/KHCN năm 2005 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển chính phủ điện tử tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung đầu tư:

- Hoàn thiện hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành và quản lý của Bộ trưởng; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính phủ điện tử tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tăng cường xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ để phục vụ các yêu cầu quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Nâng cấp Trang thông tin điện tử của Bộ thành Cổng giao dịch điện tử của Bộ, nhằm phục vụ các đối tượng khách hàng là các cơ quan nhà nước, tổ chức, công dân trong nước và nước ngoài có nhu cầu.

- Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho việc thực hiện chính phủ điện tử tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đào tạo các chuyên gia công nghệ thông tin và công chức, viên chức sử dụng thành thạo và hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thí điểm sàn giao dịch điện tử để chuẩn bị phát triển hoạt động thương mại điện tử trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ khóa: Quyết định 3263/QĐ-BNN/KHCN

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
148240