• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 354/2000/QĐ-TTg về việc tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 354/2000/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 354/2000/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/04/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/06/2000   Số công báo: Số 21
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/4/2000, Thủ tướng ban hành Quyết định 354/2000/QĐ-TTg về việc tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi. Cụ thể:

Tổ chức các đội trí thức trẻ với tổng số 500 thanh niên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi tại 125 xã nghèo đặc biệt khó khăn trong thời gian 24 tháng kể từ năm 2000 đến năm 2002.

Các đội trí thức trẻ tình nguyện có nhiệm vụ giúp các xã làm công tác: khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới; công tác xoá mù chữ và giáo dục tiểu học; Phát triển y tế cơ sở, chăm lo sức khoẻ ban đầu; thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng đời sống văn hoá mới và phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Từ khóa: Quyết định 354/2000/QĐ-TTg

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46316