• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 45/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 359 : 2005 "Cọc- Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 45/2005/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2005/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 19/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/01/2006   Số công báo: Từ số 9 đến số 10
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/12/2005, Căn cứ  Nghị định số 36/2003/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 45/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 359 : 2005 "Cọc- Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ".

Qui định chung

2.1 Đề cương thí nghiệm phải được lập và được phê duyệt trước khi bắt đầu thí nghiệm.

2.2 Người thực hiện thí nghiệm phải có chứng chỉ xác nhận năng lực chuyên môn về thí nghiệm động biến dạng nhỏ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.3  Thiết bị thí nghiệm phải là loại chuyên dùng cho công tác kiểm tra cọc bằng phương pháp động biến dạng nhỏ. Thiết bị thí nghiệm phải có chứng chỉ hiệu chuẩn định kỳ 2 năm/lần (nếu nhà cung cấp thiết bị không yêu cầu thời gian hiệu chuẩn ngắn hơn).

2.4 Cần kết hợp thí nghiệm biến dạng nhỏ với một số phương pháp thí nghiệm khác khi kiểm tra khuyết tật của cọc.

Quyết định 45/2005/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 03/01/2006.

Từ khóa: Quyết định 45/2005/QĐ-BXD

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7292