• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 49/2006/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 49/2006/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/2006/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/03/2006   Số công báo: Từ số 12 đến số 13
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/03/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2006/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm:

Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phương án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng phương án cổ phần hóa Nông trường 716 trình Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Quyết định 49/2006/QĐ-TTg

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9544