• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


Văn bản pháp luật về Hiến pháp

 

Quyết định 50/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 50/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 576/TTr-CP ngày 06/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CH ÁO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 50/QĐ-CTN ngày 07 tháng 01 năm 2019
của Chủ tịch nước)

1.

Lê Thị Hòa, sinh ngày 10/5/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Arnoldgasse 2/3/15, 1210 Vienna

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Giới tính: Nữ

2.

Ngô Ngọc Hạnh, sinh ngày 12/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Inge-Konradi - Gasse 4/2/6, 1210 Wien

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

3.

Ngô Ngọc Mai, sinh ngày 10/5/2007 tại An Giang

Hiện trú tại: Inge-Konradi - Gasse 4/2/6, 1210 Wien

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

4.

Đinh Thị Sinh, sinh ngày 19/7/1976 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Ada-Christen gasse 2B-53, 1100 Wien

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Giới tính: Nữ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 07/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/01/2019   Số công báo: Từ số 69 đến số 70
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 50/QĐ-CTN

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406868