• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT bổ sung Điều 2 Quyết định 37/2002/QĐ- BKHCNMT ban hành Quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001- 2005 và bổ sung Điều 2 Quyết định 38/2002/QĐ-BKHCNMT ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn của Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường

Tải về Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2002/QĐ-BKHCNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường   Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 17/07/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/2002   Số công báo: Số 44
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/07/2002, Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT bổ sung Điều 2 Quyết định 37/2002/QĐ- BKHCNMT ban hành Quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001- 2005 và bổ sung Điều 2 Quyết định 38/2002/QĐ-BKHCNMT ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn.

Bổ sung vào Điều 2 của Quyết định số 38/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 một đoạn như sau:

"Những hồ sơ nộp đến ngày 01 tháng 07 năm 2002 để đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2002 được xem xét, đánh giá theo Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 18/07/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường".

 

Từ khóa: Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20907