• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 58/2016/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2016/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/01/2017   Số công báo: Từ số 35 đến số 36
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

 

Theo đó, ban hành Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020 gồm 240 doanh nghiệp:

  • 103 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ;
  • 04 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ;
  • 27 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ;
  • 106 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ;

Xem chi tiết tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Quyết định 58/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/02/2017, thay thế Quyết định 37/2014/QĐ-TTg.

Từ khóa: Quyết định 58/2016/QĐ-TTg

2.888

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336059