• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Quyết định 59/2005/QĐ-BTC về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu đủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Tải về Quyết định 59/2005/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/2005/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 19/08/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/08/2005   Số công báo: Số 43
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/08/2005, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định 59/2005/QĐ-BTC về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu đủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT.

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhậpkhẩu thoả mãn các điều kiện để được hưởng thuế suất CEPT theo quy định tại Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 06/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệulực chung (CEPT) của các nước Asean và thuộc Danh mục hàng hoá áp dụng hạn ngạch thuế quan ban hành kèm theo các Quyết định số 126/2003/QĐ-BTC ngày 7/8/2003, số 36/2004/QĐ-BTC ngày 15/4/2004, số 16/2005/QĐ-BTC ngày 28/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành, điều chỉnh Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Từ khóa: Quyết định 59/2005/QĐ-BTC

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2790