• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí


Văn bản pháp luật về Lệ phí trước bạ

 

Quyết định 618/QĐ-BTC năm 2019 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 618/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 9/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy.

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 24/1/2017; Quyết định số 942/QĐ-BTC ngày 24/5/2017; Quyết định số 2018/QĐ-BTC ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2019.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCT (VT,
DNNCN).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Bùi Văn Nam

 

BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ, XE MÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG

Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người tr xuống nhập khẩu

STT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại]

Thể tích làm việc

Số người cho phép chở (kể cả lái xe)

Giá tính LPTB (VNĐ)

1

ACURA

ILX HYBRID

1,5

7

1.544.000.000

2

ACURA

ILX PREMIUM

2,4

5

2.142.000.000

3

ACURA

MDX

3,5

7

1.400.000.000

4

ACURA

MDX

3,7

7

2.369.000.000

5

ACURA

MDX ADVANCE

3,4

7

2.369.000.000

6

ACURA

MDX ADVANCE

3,7

7

3.018.000.000

7

ACURA

MDX ADVANCE ENTERTAINMENT

3,7

7

3.018.000.000

8

ACURA

MDX BASE

3,7

7

1.758.000.000

9

ACURA

MDX SH AWD ADVANCE ENTERTAINMENT

3,5

7

3.054.000.000

10

ACURA

MDX SPORT

3,7

7

1.850.000.000

11

ACURA

MDX TECHNOLOGY

3,7

7

2.492.000.000

12

ACURA

MDX TECHNOLOGY ENTERTAINMENT

3,7

7

2.280.000.000

13

ACURA

MDX TOURING

3,5

7

2.090.000.000

14

ACURA

RDX

2,3

5

1.550.000.000

15

ACURA

RDX

2,3

7

1.817.000.000

16

ACURA

RDX TECHNOLOGY

2,3

5

1.817.000.000

17

ACURA

RDX TURBO

2,3

5

1.817.000.000

18

ACURA

RL

3,5

5

2.470.000.000

19

ACURA

RL

3,7

5

2.470.000.000

20

ACURA

RL TECHNOLOGY

3,5

7

2.290.000.000

21

ACURA

TL

3,2

5

1.590.000.000

22

ACURA

TL

3,5

5

1.800.000.000

23

ACURA

TSX

2,4

5

1.310.000.000

24

ACURA

ZDX

3,7

5

3.030.000.000

25

ACURA

ZDX ADVANCE

3,7

5

3.030.000.000

26

ACURA

ZDX TECHNOLOGY

3,7

5

2.865.000.000

27

ALFA ROMEO

159 2.2 JTS

2,2

5

1.650.000.000

28

ALFA ROMEO

4C LAUNCH EDITION

1,8

2

3.118.000.000

29

ALFA ROMEO

BRERA

3,2

4

2.300.000.000

30

ALFA ROMEO

GT

2,0

5

1.050.000.000

31

ALFA ROMEO

SPIDER 2.2JTS

2,2

2

1.650.000.000

32

ASTON MARTIN

DB11 V8 COUPE

4,0

4

14.678.900.000

33

ASTON MARTIN

DB9

5,9

4

15.576.000.000

34

ASTON MARTIN

DB9 COUPE

6,0

4

17.897.000.000

35

ASTON MARTIN

DB9 VOLANTE

5,9

4

16.179.000.000

36

ASTON MARTIN

DB9 VOLANTE CONVERTIBLE

6,0

4

21.730.000.000

37

ASTON MARTIN

DBS COUPE

6,0

2

24.876.000.000

38

ASTON MARTIN

RAPIDE

5,9

4

17.629.000.000

39

ASTON MARTIN

RAPIDE S

5,9

4

17.127.000.000

40

ASTON MARTIN

V8 VANTAGE COUPE

4,3

2

9.836.000.000

41

ASTON MARTIN

VANQUISH

5,9

2

23.882.000.000

42

ASTON MARTIN

VANTAGE COUPE

4,0

2

13.800.000.000

43

ASTON MARTIN

VANTAGE ROADSTER

4,3

2

10.237.000.000

44

ASTON MARTIN

VANTAGE ROADSTER

4,7

2

10.237.000.000

45

AUDI

8 4.2 QUATTRO

4,2

5

4.120.000.000

46

AUDI

80 E2IO

2,0

4

804.000.000

47

AUDI

A1

1,4

4

871.000.000

48

AUDI

A1 1.4 TFSI

1,4

5

958.000.000

49

AUDI

A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SLINE

1,0

5

849.000.000

50

AUDI

A1 SPORTBACK 1.0 TFSI ULTRA SLINE

1,0

5

1.100.000.000

51

AUDI

A1 SPORTBACK 1.4 TFSI

1,4

4

995.000.000

52

AUDI

A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE

1,4

4

1.128.000.000

53

AUDI

A3

1,6

5

800.000.000

54

AUDI

A3

2,0

5

1.230.000.000

55

AUDI

A3 1.4 TFSI SLINE

1,4

5

1.825.000.000

56

AUDI

A3 1.8 TFSI

1,8

5

1.220.000.000

57

AUDI

A3 2.0T PREMIUM

2,0

5

1.230.000.000

58

AUDI

A3 2.0T SPORT

2,0

5

1.230.000.000

59

AUDI

A3 LIMOUSINE

1,4

5

1.540.000.000

60

AUDI

A3 QUATTRO

2,0

5

1.230.000.000

61

AUDI

A3 SPORTBACK

1,4

5

1.337.000.000

62

AUDI

A3 SPORTBACK 1.4 TFSI

1,4

5

1.825.000.000

63

AUDI

A3 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE

1,4

5

1.825.000.000

64

AUDI

A3 SPORTBACK 1.4T

1,4

5

1.825.000.000

65

AUDI

A3 SPORTBACK SPORT 1.4 TFSI ULTRA (8VFBCG)

1,4

5

1.450.000.000

66

AUDI

A3 SPORTBACK TFSI

1,2

5

1.235.000.000

67

AUDI

A3 T WITH DSG

3,2

5

1.660.000.000

68

AUDI

A4

1,8

4

1.445.000.000

69

AUDI

A4

1,8

5

1.445.000.000

70

AUDI

A4

1,9

5

1.445.000.000

71

AUDI

A4

2,0

4

1.770.000.000

72

AUDI

A4 (WAUSF78K)

2,0

5

1.770.000.000

73

AUDI

A4 1.8 TFSI

1,8

5

1.445.000.000

74

AUDI

A4 1.8T

1,8

5

1.445.000.000

75

AUDI

A4 1.8T CABRIOLET

1,8

4

1.445.000.000

76

AUDI

A4 2.0 TDI

2,0

5

1.770.000.000

77

AUDI

A4 2.0 TFSI QUATTRO

2,0

5

1.770.000.000

78

AUDI

A4 2.0 TFSI ULTRA (8W2BDG)

2,0

5

1.535.000.000

79

AUDI

A4 2.0 TFSI ULTRA S LINE (8W2BDG)

2,0

5

1.535.000.000

80

AUDI

A4 2.0T

2,0

5

1.770.000.000

81

AUDI

A4 2.0T CABRIOLET

2,0

4

1.990.000.000

82

AUDI

A4 2.0T PREMIUM

2,0

5

1.770.000.000

83

AUDI

A4 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

5

1.770.000.000

84

AUDI

A4 2.0T PRESTIG

2,0

5

1.987.000.000

85

AUDI

A4 2.0T QUATTRO

2,0

5

1.770.000.000

86

AUDI

A4 2.0T QUATTRO CABRIOLET

2,0

4

1.990.000.000

87

AUDI

A4 2.0T QUATTRO PREMIUM

2,0

5

1.770.000.000

88

AUDI

A4 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

5

1.990.000.000

89

AUDI

A4 2.0T QUATTRO PRESTIGE

2,0

5

1.987.000.000

90

AUDI

A4 3.2 QUATTRO

3,2

5

1.830.000.000

91

AUDI

A4 AVANT QUATTRO

3,2

5

1.820.000.000

92

AUDI

A4 CABRIOLET

1,8

4

1.445.000.000

93

AUDI

A4 CABRIOLET 2.0T

2,0

4

1.990.000.000

94

AUDI

A4 CABRIOLET 2.0T QUATTRO

2,0

4

1.990.000.000

95

AUDI

A4 CABRIOLET QUATTRO

1,8

4

1.445.000.000

96

AUDI

A4 QUATTRO WITH TIPTRONIC

2,0

5

1.540.000.000

97

AUDI

A5

3,2

4

1.900.000.000

98

AUDI

A5 2.0T CABRIOLET PRESTIGE

2,0

4

2.545.000.000

99

AUDI

A5 2.0T QUATTRO

2,0

4

2.040.000.000

100

AUDI

A5 2.0T QUATTRO CABRIOLET

2,0

4

2.545.000.000

101

AUDI

A5 2.0T SPORTBACK QUATTRO

2,0

5

1.850.000.000

102

AUDI

A5 3.2 COUPE

3,2

4

1.930.000.000

103

AUDI

A5 3.2 QUATTRO

3,2

4

1.930.000.000

104

AUDI

A5 CABRIOLET 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

4

2.074.000.000

105

AUDI

A5 CABRIOLET 2.0T QUATTRO PRESTIGE

2,0

4

2.545.000.000

106

AUDI

A5 CABRIOLET QUATTRO 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

4

2.545.000.000

107

AUDI

A5 CABRIOLET QUATTRO PRESTIGE 2.0T

2,0

4

2.545.000.000

108

AUDI

A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

4

2.077.000.000

109

AUDI

A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

5

2.077.000.000

110

AUDI

A5 COUPE 2.0T QUATTRO PRESTIGE SLINE

2,0

4

1.937.000.000

111

AUDI

A5 COUPE QUATTRO 2.0T PRESTIGE

2,0

4

1.937.000.000

112

AUDI

A5 COUPE QUATTRO 2.0T SLINE

2,0

4

2.608.000.000

113

AUDI

A5 COUPE WITH TIPTRONIC.

3,2

5

1.960.000.000

114

AUDI

A5 COUPE 1.8T SL

1,8

4

1.622.000.000

115

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI

2,0

4

2.648.000.000

116

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI

2,0

5

2.648.000.000

117

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO

2,0

4

2.648.000.000

118

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO (F5ABAY)

2,0

5

2.380.000.000

119

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO SLINE

2,0

5

2.648.000.000

120

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI SLINE

2,0

4

2.648.000.000

121

AUDI

A5 SPORTBACK TFSI SLINE

2,0

5

2.648.000.000

122

AUDI

A6

1,8

5

2.120.000.000

123

AUDI

A6

2,0

5

2.120.000.000

124

AUDI

A6

2,4

5

2.438.000.000

125

AUDI

A6

2,8

5

2.438.000.000

126

AUDI

A6

3,1

5

3.040.000.000

127

AUDI

A6

3,2

5

3.040.000.000

128

AUDI

A6 2.0 TFSI

2,0

5

2.120.000.000

129

AUDI

A6 2.0T

2,0

5

2.120.000.000

130

AUDI

A6 2.0T SLINE

2,0

5

2.120.000.000

131

AUDI

A6 2.7 TDI QUATTRO

2,7

5

2.000.000.000

132

AUDI

A6 2.8

2,8

5

2.438.000.000

133

AUDI

A6 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

3.040.000.000

134

AUDI

A6 3.0 TFSI QUATTRO

3,0

5

3.040.000.000

135

AUDI

A6 3.0T QUATTRO

3,0

5

3.040.000.000

136

AUDI

A6 3.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

5

3.040.000.000

137

AUDI

A6 3.0T QUATTRO PRESTIGE

3,0

5

3.040.000.000

138

AUDI

A6 3.2 QUATTRO

3,1

5

3.040.000.000

139

AUDI

A6 AVANT FSI

3,1

5

3.040.000.000

140

AUDI

A6 AVANT TDI

2,0

5

2.120.000.000

141

AUDI

A6 PREMIUM PLUS

2,0

5

2.120.000.000

142

AUDI

A6 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

5

3.040.000.000

143

AUDI

A6 S LINE

2,0

5

2.120.000.000

144

AUDI

A6 TFSI 3.0

3,0

5

3.040.000.000

145

AUDI

A6 WITH TIPTRONIC

4,2

5

3.360.000.000

146

AUDI

A7 3.0T QUATTRO

3,0

4

3.427.000.000

147

AUDI

A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE

3,0

4

3.427.000.000

148

AUDI

A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO

3,0

5

3.427.000.000

149

AUDI

A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO (4GF02Y)

3,0

4

2.890.000.000

150

AUDI

A7 SPORTBACK 3.0T QUATTRO PREMIUM

3,0

4

3.427.000.000

151

AUDI

A7 SPORTBACK 55 TFSI QUATTRO (4KA02Y)

3,0

5

3.600.000.000

152

AUDI

A7 SPORTBACK QUATTRO

3,0

4

3.150.000.000

153

AUDI

A7 SPORTBACK TFSI QUATTRO

3,0

4

3.427.000.000

154

AUDI

A8

4,2

5

5.850.000.000

155

AUDI

A8 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

4.480.000.000

156

AUDI

A8 3.2 QUATTRO

3,1

5

5.370.000.000

157

AUDI

A8 4.2 QUATTRO

4,2

5

5.850.000.000

158

AUDI

A8 4.2 TDI QUATTRO

4,1

4

5.850.000.000

159

AUDI

A8 4.2 TDI QUATTRO

4,1

5

5.850.000.000

160

AUDI

A8L

4,2

5

3.560.000.000

161

AUDI

A8L 3.0 TFSI QUATTRO

3,0

4

5.380.000.000

162

AUDI

A8L 3.0 TFSI QUATTRO (4HL01A)

3,0

5

4.400.000.000

163

AUDI

A8L 3.0T QUATTRO

3,0

4

5.380.000.000

164

AUDI

A8L 3.0T QUATTRO

3,0

5

5.380.000.000

165

AUDI

A8L 3.2 QUATTRO

3,1

4

5.370.000.000

166

AUDI

A8L 4.0 TFSI QUATTRO

4,0

4

5.850.000.000

167

AUDI

A8L 4.0 TFSI QUATTRO

4,0

5

5.850.000.000

168

AUDI

A8L 4.2 FSI QUATTRO

4,2

5

5.850.000.000

169

AUDI

A8L 4.2 QUATTRO

4,2

4

5.850.000.000

170

AUDI

A8L 4.2 QUATTRO

4,2

5

5.850.000.000

171

AUDI

A8L 4.2 TDI QUATTRO

4,1

5

5.850.000.000

172

AUDI

A8L 4.2 TFSI

4,2

5

5.850.000.000

173

AUDI

A8L TFSI W12 QUATTRO

6,3

4

6.561.000.000

174

AUDI

A8L W12 QUATTRO

6,0

4

5.720.000.000

175

AUDI

A8L W12 QUATTRO

6,3

4

7.045.000.000

176

AUDI

A8LWB TDI QUATTRO

3,0

5

5.292.000.000

177

AUDI

ALLROAD 2.7T QUATTRO

2,7

5

1.200.000.000

178

AUDI

AUDI A6 1.8 TFSI (4GC06G)

1,8

5

2.260.000.000

179

AUDI

AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.570.000.000

180

AUDI

AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI

1,4

5

1.610.000.000

181

AUDI

AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY)

2,0

5

2.140.000.000

182

AUDI

AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.510.000.000

183

AUDI

AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.510.000.000

184

AUDI

AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO

2,0

5

2.550.000.000

185

AUDI

AUDI Q7 2.0TFSI QUATTRO (4MBOI1)

2,0

7

3.340.000.000

186

AUDI

AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB011)

2,0

7

3.420.000.000

187

AUDI

Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.518.000.000

188

AUDI

Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.610.000.000

189

AUDI

Q3 2.0 TFSI QUATTRO (8UGCEY)

2,0

5

1.670.000.000

190

AUDI

Q3 2.0T PRESTIGE

2,0

5

1.670.000.000

191

AUDI

Q5

2,0

5

1.844.000.000

192

AUDI

Q5 2.0 QUATTRO

2,0

5

2.250.000.000

193

AUDI

Q5 2.0 QUATTRO SLINE

2,0

5

2.250.000.000

194

AUDI

Q5 2.0 TDI QUATTRO

2,0

5

1.875.000.000

195

AUDI

Q5 2.0 TFSI

2,0

5

2.250.000.000

196

AUDI

Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY)

2,0

5

2.250.000.000

197

AUDI

Q5 2.0 TFSI QUATTRO SLINE

2,0

5

2.250.000.000

198

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO

2,0

5

2.250.000.000

199

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM

2,0

5

1.763.000.000

200

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

5

2.562.000.000

201

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO S LINE

2,0

5

2.250.000.000

202

AUDI

Q5 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

1.900.000.000

203

AUDI

Q5 3.2 PREMIUM

3,2

5

2.562.000.000

204

AUDI

Q5 3.2 PREMIUM PLUS

3,2

5

2.562.000.000

205

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO

3,2

5

2.562.000.000

206

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,2

5

2.562.000.000

207

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE

3,2

5

2.562.000.000

208

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,2

5

2.562.000.000

209

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO SLINE

3,2

5

2.562.000.000

210

AUDI

Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.300.000.000

211

AUDI

Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO SLINE (FYBCAY)

2,0

5

2.400.000.000

212

AUDI

Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.300.000.000

213

AUDI

Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (FYBBAY)

2,0

5

2.400.000.000

214

AUDI

Q7

3,6

7

3.123.000.000

215

AUDI

Q7

4,2

7

3.570.000.000

216

AUDI

Q7 2.0 TFSI QUATTRO (4MBOI1)

2,0

7

3.000.000.000

217

AUDI

Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1)

3,0

7

3.100.000.000

218

AUDI

Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1)

2,0

7

3.100.000.000

219

AUDI

Q7 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

7

3.330.000.000

220

AUDI

Q7 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

7

2.876.000.000

221

AUDI

Q7 3.0 QUATTRO SLINE PRESTIGE

3,0

7

2.876.000.000

222

AUDI

Q7 3.0 TDI PREMIUM

3,0

7

2.786.000.000

223

AUDI

Q7 3.0 TDI PRESTIGE

3,0

7

2.786.000.000

224

AUDI

Q7 3.0 TDI PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.786.000.000

225

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

2.957.000.000

226

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO

3,0

7

2.957.000.000

227

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO PREMIUM

3,0

7

2.957.000.000

228

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE

3,0

7

2.957.000.000

229

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.957.000.000

230

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO SLINE

3,0

5

2.957.000.000

231

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO SLINE (4MB0E1)

3,0

7

5.883.000.000

232

AUDI

Q7 3.0 TFSI QUATTRO (4MB0A1)

3,0

7

3.250.000.000

233

AUDI

Q7 3.0 TFSI QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.876.000.000

234

AUDI

Q7 3.0 TFSI QUATTRO SLINE

3,0

7

2.876.000.000

235

AUDI

Q7 3.0T PREMIUM

3,0

7

2.876.000.000

236

AUDI

Q7 3.0T PREMIUM PLUS

3,0

7

2.876.000.000

237

AUDI

Q7 3.0T PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.876.000.000

238

AUDI

Q7 3.0T QUATTRO

3,0

7

2.876.000.000

239

AUDI

Q7 3.0T QUATTRO PRESTIGE

3,0

7

2.876.000.000

240

AUDI

Q7 3.0T SLINE

3,0

7

2.870.000.000

241

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM

3,6

6

2.868.000.000

242

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM

3,6

7

2.868.000.000

243

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM PLUS

3,6

7

2.868.000.000

244

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO

3,6

7

2.868.000.000

245

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO SLINE

3,6

7

2.868.000.000

246

AUDI

Q7 3.6 PRESTIGE

3,6

7

2.868.000.000

247

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO

3,6

5

1.750.000.000

248

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO

3,6

6

1.750.000.000

249

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO

3,6

7

2.734.000.000

250

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,6

7

2.734.000.000

251

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE

3,6

7

2.734.000.000

252

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE

3,6

7

2.734.000.000

253

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,6

7

2.734.000.000

254

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO SLINE

4,2

7

2.950.000.000

255

AUDI

Q7 4.2 PREMIUM

4,2

6

2.420.000.000

256

AUDI

Q7 4.2 PREMIUM

4,2

7

2.420.000.000

257

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO

4,2

6

2.420.000.000

258

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO

4,2

7

2.950.000.000

259

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO PREMIUM

4,2

6

2.420.000.000

260

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE

4,2

7

2.420.000.000

261

AUDI

Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB0I1)

2,0

7

3.340.000.000

262

AUDI

Q7 QUATTRO

3,6

7

3.173.000.000

263

AUDI

Q7 QUATTRO

4,2

7

3.297.000.000

264

AUDI

Q7 SLINE PRESTIGE

3,0

7

3.291.000.000

265

AUDI

Q7 TDI 3.0 QUATTRO

3,0

7

2.957.000.000

266

AUDI

Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM

3,0

7

2.957.000.000

267

AUDI

Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

7

2.957.000.000

268

AUDI

R8

4,2

2

5.620.000.000

269

AUDI

R8 4.2 QUATTRO

4,2

2

5.620.000.000

270

AUDI

R8 4.2 TFSI QUATTRO

4,2

2

5.620.000.000

271

AUDI

R8 5.2 QUATTRO

5,2

2

9.797.000.000

272

AUDI

R8 COUPE QUATTRO

4,2

2

5.190.000.000

273

AUDI

R8 COUPE V 10 PLUS

5,2

2

9.797.000.000

274

AUDI

R8 V10 PLUS COUPE

5,2

2

9.797.000.000

275

AUDI

RS4

4,2

4

3.180.000.000

276

AUDI

S4 AVANT WITH TIPTRONIC

4,2

5

2.410.000.000

277

AUDI

S4 CABRIOLET WITH TIPTRONIC

4,2

5

2.780.000.000

278

AUDI

S4 SPORT

4,2

5

2.310.000.000

279

AUDI

S4 SPORT WITH TIPTRONIC

4,2

5

2.370.000.000

280

AUDI

S5 4.2 QUATTRO

4,2

4

2.400.000.000

281

AUDI

S5 SPORT BACK 3.0TFSI QUATTRO

3,0

4

3.613.000.000

282

AUDI

S6

5,2

5

3.440.000.000

283

AUDI

S8

5,2

5

4.440.000.000

284

AUDI

S8 QUATTRO

4,0

5

5.712.000.000

285

AUDI

TT

1,8

2

1.000.000.000

286

AUDI

TT

2,0

2

2.000.000.000

287

AUDI

TT

2,0

4

2.000.000.000

288

AUDI

TT 2.0T COUPE

2,0

4

2.000.000.000

289

AUDI

TT 2.0T COUPE QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

4

2.000.000.000

290

AUDI

TT 2.0T ROADSTER

2,0

2

2.000.000.000

291

AUDI

TT 2.0T ROADSTER

2,0

4

2.000.000.000

292

AUDI

TT 3.2 QUATTRO

3,2

4

2.180.000.000

293

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI

2,0

2

1.900.000.000

294

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI (FV307X)

2,0

4

1.827.000.000

295

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI QUATTRO

2,0

4

1.900.000.000

296

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI S LINE (FV307X)

2,0

4

1.900.000.000

297

AUDI

TT COUPE PREMIUM

2,0

4

1.900.000.000

298

AUDI

TT COUPE SLINE

2,0

4

1.622.000.000

299

AUDI

TT QUATTRO

3,2

2

2.180.000.000

300

AUDI

TT ROADSTER 2.0T QUATTRO PRESTIGE

2,0

2

1.750.000.000

301

AUDI

TT RS COUPE

2,0

4

2.107.000.000

302

AUDI

TT T WITH S TRONIC

2,0

4

1.660.000.000

303

AUDI

TTS

2,0

2

2.107.000.000

304

AUDI

TTS

2,0

4

2.107.000.000

305

AUDI

TTS COUPE 2.0 QUATTRO PRESTIGE

2,0

4

2.496.000.000

306

AUDI

TTS COUPE 2.0T QUATTRO

2,0

4

2.496.000.000

307

AUDI

TTS COUPE QUATTRO 2.0

2,0

4

2.496.000.000

308

AUDI

TTS COUPE QUATTRO PREMIUM

2,0

4

2.496.000.000

309

AUDI

TTS ROADSTER

2,0

2

1.750.000.000

310

BAIC

A315 1.5L CVT (BJ7150C5E1)

1,5

5

205.000.000

311

BAIC

A5 2.0T

2,0

5

250.000.000

312

BAIC

CC 1.8T AT ELITE

1,8

5

242.000.000

313

BAIC

CHANGHE BJ20 1.5T CVT LUXURY (BJ6470UD45)

1,5

5

221.000.000

314

BAIC

M50F LUXURY (BJ6472M5NMB)

1,3

7

222.700.000

315

BAIC

M60 1.5L LUXURY (BJ6470M5NMB)

1,5

7

216.000.000

316

BAIC

M60 1.5T LUXURY (BJ6473M5NCB)

1,5

7

235.500.000

317

BAIC

M60 LUXURY

1,5

7

235.500.000

318

BAIC

X25 ELITE (BJ7151U3DAB)

1,5

5

192.000.000

319

BAIC

X25 LUXURY (BJ7151U3DAB)

1,5

5

192.000.000

320

BAIC

X424 2.3T LUXURY (BJ2021F7VA3B)

2,3

5

279.200.000

321

BAIC

X65 2.0T (BJ6470U6X1A)

2,0

5

280.000.000

322

BAIC

X65 2.0T (LNBNCUBK)

2,0

5

280.000.000

323

BAIC

YINXIANG

1,5

7

210.000.000

324

BAIC

YINXIANG H3F LUXURY (BJ6470JKV1Z)

1,5

5

188.000.000

325

BAW

BJ2025CBD1

2,2

5

500.000.000

326

BAW

BJ2031HMT

2,8

5

600.000.000

327

BEIJING

BJ2023Z2CKF1

2,2

5

470.000.000

328

BENDE

QY6360

1,1

7

120.000.000

329

BENDE

QY6360

1,1

8

120.000.000

330

BENDE

QY6370

1,1

7

120.000.000

331

BENTLEY

ARNAGE CONCOURS LIMITED EDITION

6,7

4

11.280.000.000

332

BENTLEY

ARNAGE R

6,7

4

10.230.000.000

333

BENTLEY

ARNAGE R

6,8

5

10.230.000.000

334

BENTLEY

ARNAGE T

6,7

4

11.190.000.000

335

BENTLEY

AZURE

6,8

4

17.900.000.000

336

BENTLEY

BENTAYGA

6,0

4

14.579.000.000

337

BENTLEY

BENTAYGA

6,0

5

17.000.000.000

338

BENTLEY

BENTAYGA

6,0

7

17.500.000.000

339

BENTLEY

BENTAYGA FIRST EDITION

6,0

4

24.244.000.000

340

BENTLEY

BROOKLANDS

6,7

4

16.606.000.000

341

BENTLEY

CONTINENTAL COUPE SUPERSPORTS

6,0

2

11.991.000.000

342

BENTLEY

CONTINENTAL FLY

6,0

4

11.991.000.000

343

BENTLEY

CONTINENTAL FLY

6,0

5

11.991.000.000

344

BENTLEY

CONTINENTAL FLYING SPUR

6,0

4

7.880.000.000

345

BENTLEY

CONTINENTAL FLYING SPUR

6,0

5

10.500.000.000

346

BENTLEY

CONTINENTAL FLYING SPUR SPEED

6,0

4

11.991.000.000

347

BENTLEY

CONTINENTAL FLYING SPUR SPEED

6,0

5

10.550.000.000

348

BENTLEY

CONTINENTAL GT

6,0

4

8.567.000.000

349

BENTLEY

CONTINENTAL GT COUPE

6,0

4

8.567.000.000

350

BENTLEY

CONTINENTAL GT SPEED

6,0

4

9.210.000.000

351

BENTLEY

CONTINENTAL GT V8

4,0

4

9.500.000.000

352

BENTLEY

CONTINENTAL GTC

6,0

4

11.000.000.000

353

BENTLEY

CONTINENTAL GTC CONVERTIBLE

6,0

4

8.940.000.000

354

BENTLEY

CONTINENTAL GTC SPEED

6,0

4

10.776.000.000

355

BENTLEY

CONTINENTAL SUPERSPORTS

6,0

4

11.991.000.000

356

BENTLEY

FLYING SPUR

6,0

4

16.123.000.000

357

BENTLEY

FLYING SPUR

6,0

5

19.500.000.000

358

BENTLEY

FLYING SPUR

4,0

5

11.500.000.000

359

BENTLEY

FLYING SPUR V8

4,0

5

11.500.000.000

360

BENTLEY

MULSANNE

6,8

5

17.020.000.000

361

BENTLEY

MULSANNE BASE

6,8

5

15.048.000.000

362

BENTLEY

MULSANNE EXTENDED WHEELBASE

6,8

4

31.948.500.000

363

BENTLEY

MULSANNE SPEED

6,8

5

24.897.000.000

364

BENTLEY

SPEED

6,0

4

9.260.000.000

365

BMW

116I

1,6

5

1.123.000.000

366

BMW

116I

2,0

5

1.262.000.000

367

BMW

118I

2,0

5

900.000.000

368

BMW

118I (1R51)

1,5

5

1.439.000.000

369

BMW

120I

2,0

5

900.000.000

370

BMW

120I CABRIO

2,0

4

900.000.000

371

BMW

128I

3,0

4

1.560.000.000

372

BMW

128I

3,0

5

2.590.000.000

373

BMW

128I CONVERTIBLE

3,0

4

1.560.000.000

374

BMW

135I

3,0

4

1.840.000.000

375

BMW

218I

1,5

5

1.231.000.000

376

BMW

218I ACTIVE TOURER (2A31)

1,5

5

1.390.000.000

377

BMW

218I GRAN TOURER (2D31)

1,5

7

1.668.000.000

378

BMW

316I

1,8

5

1.050.000.000

379

BMW

318CI

2,0

4

1.120.000.000

380

BMW

318D

2,0

5

1.120.000.000

381

BMW

318I

2,0

4

1.120.000.000

382

BMW

318I (AY78A7)

2,0

5

1.120.000.000

383

BMW

318IA

2,5

5

1.488.000.000

384

BMW

320D

2,0

5

1.050.000.000

385

BMW

320D ED

2,0

5

1.050.000.000

386

BMW

320I

2,0

4

1.050.000.000

387

BMW

320I

2,2

5

1.292.000.000

388

BMW

320I (8A11)

2,0

5

1.619.000.000

389

BMW

320I CABRIO

2,0

4

2.583.000.000

390

BMW

320I CABRIO (CONVERTIBLE)

2,0

5

2.414.000.000

391

BMW

320I CONVERTIBLE

2,0

4

2.583.000.000

392

BMW

320I GRAN TURISMO

2,0

5

1.658.000.000

393

BMW

320I GRAN TURISMO SPORT (8X31)

2,0

5

2.029.000.000

394

BMW

320I LUXURY

2,0

5

1.450.000.000

395

BMW

320I MODERN

2,0

5

1.450.000.000

396

BMW

320I SPORT

2,0

5

1.392.000.000

397

BMW

325CI

2,5

4

1.682.000.000

398

BMW

325CI

2,5

5

1.682.000.000

399

BMW

325I

2,5

4

1.682.000.000

400

BMW

325I

2,5

5

1.488.000.000

401

BMW

325I

3,0

5

1.866.000.000

402

BMW

325I CABRIO

2,5

4

2.611.000.000

403

BMW

325I CABRIO

2,5

5

2.937.000.000

404

BMW

325I CONVERTIBLE

2,5

4

1.866.000.000

405

BMW

325I CONVERTIBLE

3,0

4

2.754.000.000

406

BMW

328 IA

3,0

5

1.866.000.000

407

BMW

328 XI

3,0

5

1.630.000.000

408

BMW

328 XI COUPE

3,0

4

1.760.000.000

409

BMW

328I

2,0

5

1.686.000.000

410

BMW

328I

3,0

4

1.866.000.000

411

BMW

328I

3,0

5

1.866.000.000

412

BMW

328I CONVERTIBLE

3,0

4

1.866.000.000

413

BMW

328I GRAN TURISMO

2,0

5

1.908.000.000

414

BMW

328I GRAN TURISMO LUXURY (3X31)

2,0

5

1.908.000.000

415

BMW

328I GRAN TURISMO SPORT

2,0

5

1.959.000.000

416

BMW

328I SPORT

2,0

5

1.908.000.000

417

BMW

330 Cl

3,0

4

1.796.000.000

418

BMW

330 XI

3,0

5

1.796.000.000

419

BMW

330I

3,0

5

1.411.000.000

420

BMW

330I SPORT (8A71)

2,0

5

1.528.000.000

421

BMW

335I

3,0

4

2.540.000.000

422

BMW

335I

3,0

5

1.850.000.000

423

BMW

335I CONVERTIBLE

3,0

4

2.540.000.000

424

BMW

335I XDRIVE COUPE

3,0

4

2.540.000.000

425

BMW

335IA CONVERTIBLE

3,0

4

2.540.000.000

426

BMW

335IS COUPE

3,0

4

2.540.000.000

427

BMW

420I (4H31)

2,0

5

2.089.000.000

428

BMW

420I (4V11)

2,0

4

2.799.000.000

429

BMW

420I CABRIO

2,0

4

2.434.000.000

430

BMW

420I CABRIO SPORT (3V11)

2,0

4

2.649.000.000

431

BMW

420I COUPE

2,0

4

1.658.000.000

432

BMW

420I COUPE SPORT

2,0

4

1.826.000.000

433

BMW

420I GRAN COUPE SPORT

2,0

5

1.678.000.000

434

BMW

420I GRAN COUPE SPORT LINE (4H31)

2,0

5

1.899.000.000

435

BMW

428I CABRIO

2,0

4

2.676.000.000

436

BMW

428I CABRIO (3V31)

2,0

4

2.676.000.000

437

BMW

428I CABRIO (CONVERTIBLE)

2,0

4

2.488.000.000

438

BMW

428I CABRIO SPORT

2,0

4

2.676.000.000

439

BMW

428I COUPE

2,0

4

1.888.000.000

440

BMW

428I COUPE SPORT

2,0

4

2.013.000.000

441

BMW

428I GRAN COUPE

2,0

5

1.888.000.000

442

BMW

428I GRAN COUPE SPORT (4A51)

2,0

5

2.146.000.000

443

BMW

430I CABRIO

2,0

4

2.602.000.000

444

BMW

430I CABRIO SPORT (4V31)

2,0

4

2.676.000.000

445

BMW

430I GRAN COUPE SPORT

2,0

5

1.868.000.000

446

BMW

430I GRAN COUPE SPORT LINE (4H71)

2,0

5

2.099.000.000

447

BMW

520D

2,0

5

1.783.000.000

448

BMW

520I

2,0

5

1.783.000.000

449

BMW

520I

2,2

5

2.214.000.000

450

BMW

520I (JA31)

1,6

5

2.389.000.000

451

BMW

520I 5A31

2,0

5

1.783.000.000

452

BMW

523I

2,5

5

2.122.000.000

453

BMW

523I

3,0

5

2.148.000.000

454

BMW

525 XI

3,0

5

2.160.000.000

455

BMW

525D

2,5

5

2.263.000.000

456

BMW

525I

2,5

5

1.800.000.000

457

BMW

525I

3,0

5

2.060.000.000

458

BMW

528I

2,0

5

2.249.000.000

459

BMW

528I

3,0

5

2.760.000.000

460

BMW

528I GRAN TURISMO (SZ61)

2,0

5

2.428.000.000

461

BMW

528I GRAN TURISMO LUXURY

2,0

5

2.509.000.000

462

BMW

528I LUXURY

2,0

5

2.286.000.000

463

BMW

528I MODERN

2,0

5

2.418.000.000

464

BMW

528I XDRIVE

2,0

5

2.509.000.000

465

BMW

528XI

3,0

5

2.200.000.000

466

BMW

530D

3,0

5

1.620.000.000

467

BMW

530I

3,0

5

2.099.000.000

468

BMW

530I (JR31)

2,0

5

3.069.000.000

469

BMW

530XI SPORT WAGON

3,0

5

2.460.000.000

470

BMW

535I (5B31)

3,0

5

2.566.000.000

471

BMW

535I GRAN TURISMO

3,0

4

2.968.000.000

472

BMW

535I GRAN TURISMO

3,0

5

2.968.000.000

473

BMW

535I GRAND TURISMO

3,0

5

3.379.000.000

474

BMW

535I GT

3,0

5

3.259.000.000

475

BMW

540I

4,0

5

1.800.000.000

476

BMW

545I

4,4

5

2.000.000.000

477

BMW

550I

4,8

5

2.770.000.000

478

BMW

550I GRAN TURISMO

4,4

4

3.737.000.000

479

BMW

550I GRAN TURISMO

4,4

5

3.737.000.000

480

BMW

630I

3,0

4

3.502.000.000

481

BMW

630I CABRIO

3,0

4

2.989.000.000

482

BMW

640I CONVERTIBLE

3,0

4

3.647.000.000

483

BMW

640I GRAN COUPE

3,0

5

3.421.000.000

484

BMW

640I GRAN COUPE M SPORT

3,0

5

3.647.000.000

485

BMW

645CI

4,4

4

1.298.000.000

486

BMW

650I

4,8

4

3.940.000.000

487

BMW

650I CONVERTIBLE

4,4

4

3.940.000.000

488

BMW

650I CONVERTIBLE

4,8

4

4.052.000.000

489

BMW

650I COUPE

4,4

4

3.610.000.000

490

BMW

650I COUPE

4,8

4

4.052.000.000

491

BMW

650I GRAN COUPE

4,4

5

4.052.000.000

492

BMW

728I

2,8

4

2.300.000.000

493

BMW

730D

3,0

5

752.000.000

494

BMW

730I

3,0

5

2.300.000.000

495

BMW

730LI

3,0

4

4.307.000.000

496

BMW

730LI

3,0

5

4.083.000.000

497

BMW

730LI (7E01)

2,0

5

4.049.000.000

498

BMW

735

3,6

4

1.700.000.000

499

BMW

735I

3,6

5

2.400.000.000

500

BMW

735LI

3,6

4

2.600.000.000

501

BMW

735LI

3,6

5

2.600.000.000

502

BMW

740I

3,0

4

4.434.000.000

503

BMW

740I

3,0

5

4.434.000.000

504

BMW

740LI

4,0

5

2.020.000.000

505

BMW

740LI (7E21)

3,0

5

5.359.000.000

506

BMW

740LI (F02)

3,0

4

6.733.000.000

507

BMW

740LI M SPORT (7E21)

3,0

5

4.653.000.000

508

BMW

745I

4,4

5

2.800.000.000

509

BMW

745LI

4,4

5

5.588.000.000

510

BMW

745LIA

4,4

5

5.588.000.000

511

BMW

750 LI XDRIVE

4,4

4

5.214.000.000

512

BMW

750 LI XDRIVE

4,4

5

4.372.000.000

513

BMW

750I

4,4

5

3.620.000.000

514

BMW

750I

4,8

5

3.700.000.000

515

BMW

750I ALPINA

4,4

5

5.214.000.000

516

BMW

750LI

4,4

4

5.214.000.000

517

BMW

750LI

4,4

5

5.674.000.000

518

BMW

750LI

4,8

5

6.200.000.000

519

BMW

750LI

5,0

5

7.520.000.000

520

BMW

750LI (7F01)

4,4

5

9.299.000.000

521

BMW

750LI (F02)

4,4

4

5.965.000.000

522

BMW

750LIA XDRIVE

4,4

4

5.214.000.000

523

BMW

750LIA

4,4

4

5.214.000.000

524

BMW

750LIA

4,4

5

4.610.000.000

525

BMW

750LIA

4,8

5

6.200.000.000

526

BMW

760LI

6,0

4

6.409.000.000

527

BMW

760LI

6,0

5

6.598.000.000

528

BMW

ACTIVE HYBRID 7L

4,4

5

5.962.000.000

529

BMW

ACTIVE HYBRID X6

4,4

4

5.037.000.000

530

BMW

ALPINA B6 CABRIO

4,4

4

5.200.000.000

531

BMW

ALPINA B7

4,4

4

5.753.000.000

532

BMW

ALPINA B7

4,4

5

5.410.000.000

533

BMW

ALPINA B7

4,8

5

6.125.000.000

534

BMW

ALPINA B7 L XDRIVE

4,4

5

5.410.000.000

535

BMW

I8

1,5

4

6.663.000.000

536

BMW

M2 COUPE

3,0

4

2.518.000.000

537

BMW

M3

3,0

5

3.246.000.000

538

BMW

M3

4,0

4

3.512.000.000

539

BMW

M3

4,0

5

3.512.000.000

540

BMW

M3 CONVERTIBLE

4,0

4

3.060.000.000

541

BMW

M4 CABRIO

3,0

4

3.681.000.000

542

BMW

M4 COUPE

3,0

4

3.656.000.000

543

BMW

M5

4,4

5

5.578.000.000

544

BMW

M5

5,0

5

5.578.000.000

545

BMW

M6

5,0

4

5.000.000.000

546

BMW

M6 CONVERTIBLE

5,0

4

5.000.000.000

547

BMW

M6 COUPE

5,0

4

4.720.000.000

548

BMW

M6 GRAN COUPE

4,4

4

5.578.000.000

549

BMW

M6 GRAN COUPE

4,4

5

5.578.000.000

550

BMW

M760LI XDRIVE (7H61)

6,6

5

12.999.000.000

551

BMW

X1 SDRIVE 18I

2,0

5

1.655.000.000

552

BMW

X1 SDRIVE 20I (HS71)

2,0

5

1.562.000.000

553

BMW

X1 SDRIVE 28I

2,0

5

1.999.000.000

554

BMW

X1 SDRIVE18I (JG11)

1,5

5

1.859.000.000

555

BMW

X1 XDRIVE 25I

2,0

5

1.652.000.000

556

BMW

X1 XDRIVE 28I

3,0

5

1.519.000.000

557

BMW

X2 SDRIVE18I (YH11)

1,5

5

1.999.000.000

558

BMW

X2 SDRIVE20I (YH31)

2,0

5

2.139.000.000

559

BMW

X3

2,5

5

1.500.000.000

560

BMW

X3

3,0

5

1.700.000.000

561

BMW

X3 2.0D

2,0

5

1.250.000.000

562

BMW

X3 2.0I

2,0

5

1.250.000.000

563

BMW

X3 2.5I

2,5

5

1.500.000.000

564

BMW

X3 2.5SI

2,5

5

1.500.000.000

565

BMW

X3 3.0I

3,0

5

1.700.000.000

566

BMW

X3 3.0SI

3,0

5

1.700.000.000

567

BMW

X3 SDRIVE 18D

2,0

5

1.843.000.000

568

BMW

X3 SI SPORT

3,0

5

1.820.000.000

569

BMW

X3 XDRIVE 20D

2,0

5

1.843.000.000

570

BMW

X3 XDRIVE 20D XLINE

2,0

5

1.939.000.000

571

BMW

X3 XDRIVE 20I (WX31)

2,0

5

1.999.000.000

572

BMW

X3 XDRIVE 20I XLINE

2,0

5

1.931.000.000

573

BMW

X3 XDRIVE 28I

2,0

5

2.141.000.000

574

BMW

X3 XDRIVE 28I

3,0

5

2.226.000.000

575

BMW

X3 XDRIVE 28I XLINE

2,0

5

2.107.000.000

576

BMW

X3 XDRIVE 20L

2,0

5

1.870.000.000

577

BMW

X4 XDRIVE 20I XLINE

2,0

5

2.365.000.000

578

BMW

X4 XDRIVE 28I XLINE (XW31)

2,0

5

2.462.000.000

579

BMW

X4 XDRIVE 20I (UJ11)

2,0

5

2.959.000.000

580

BMW

X5

2,9

5

2.917.000.000

581

BMW

X5

3,0

5

2.917.000.000

582

BMW

X5

3,0

7

2.917.000.000

583

BMW

X5

4,4

5

2.917.000.000

584

BMW

X5

4,6

5

2.917.000.000

585

BMW

X5

4,8

7

3.806.000.000

586

BMW

X5 3.0D

3,0

5

2.917.000.000

587

BMW

X5 3.0D

3,0

7

2.917.000.000

588

BMW

X5 3.0I

3,0

5

2.917.000.000

589

BMW

X5 3.0I

3,0

7

2.917.000.000

590

BMW

X5 3.0SI

2,9

7

2.917.000.000

591

BMW

X5 3.0SI

3,0

5

2.917.000.000

592

BMW

X5 3.0SI

3,0

7

3.118.000.000

593

BMW

X5 4.4I

4,4

5

2.851.000.000

594

BMW

X5 4.4M

4,4

5

2.851.000.000

595

BMW

X5 4.8I

4,8

5

2.851.000.000

596

BMW

X5 4.8I

4,8

7

2.991.000.000

597

BMW

X5 4.8IS

4,8

5

2.851.000.000

598

BMW

X5 XDRIVE 30D

3,0

7

3.140.000.000

599

BMW

X5 XDRIVE 30I

3,0

7

3.140.000.000

600

BMW

X5 XDRIVE 35D

3,0

7

3.283.000.000

601

BMW

X5 XDRIVE 35I

3,0

5

3.534.000.000

602

BMW

X5 XDRIVE 35I (KR01)

3,0

7

3.144.000.000

603

BMW

X5 XDRIVE 40D

3,0

5

2.538.000.000

604

BMW

X5 XDRIVE 50I

4,4

7

4.489.000.000

605

BMW

X5 XDRIVE 30I

3,0

5

3.086.000.000

606

BMW

X5 XDRIVE 35I M-SPORT

3,0

7

3.670.000.000

607

BMW

X6 M

4,4

4

4.590.000.000

608

BMW

X6 M

4,4

5

4.590.000.000

609

BMW

X6 XDRIVE 30D

3,0

4

2.982.000.000

610

BMW

X6 XDRIVE 35D

3,0

4

3.298.000.000

611

BMW

X6 XDRIVE 35I

3,0

4

3.298.000.000

612

BMW

X6 XDRIVE 35I (KU21)

3,0

5

3.298.000.000

613

BMW

X6 XDRIVE 35I M SPORT

3,0

5

3.462.000.000

614

BMW

X6 XDRIVE 50I

4,4

4

3.500.000.000

615

BMW

X6 XDRIVE35I (KU21)

3,0

5

3.969.000.000

616

BMW

Z4

2,5

2

2.539.000.000

617

BMW

Z4

3,0

2

2.827.000.000

618

BMW

Z4 2.5I

2,5

2

2.539.000.000

619

BMW

Z4 23I CABRIO

2,5

2

2.241.000.000

620

BMW

Z4 3.0 SI COUPE

3,0

2

2.827.000.000

621

BMW

Z4 3.0I

3,0

2

2.827.000.000

622

BMW

Z4 3.0I ROADTER

3,0

2

2.827.000.000

623

BMW

Z4 3.0SI

3,0

2

2.827.000.000

624

BMW

Z4 M COUPE

3,2

2

2.827.000.000

625

BMW

Z4 ROADSTER 2.5

2,5

2

2.140.000.000

626

BMW

Z4 S DRIVE 201

2,0

2

2.158.000.000

627

BMW

Z4 S DRIVE 20I M SPORT

2,0

2

2.319.000.000

628

BMW

Z4 S DRIVE 23 I

2,5

2

2.140.000.000

629

BMW

Z4 S DRIVE 23 I

3,0

2

2.827.000.000

630

BMW

Z4 S DRIVE 30 S

3,0

2

2.827.000.000

631

BMW

Z4 S DRIVE 30I

3,0

2

2.827.000.000

632

BMW

Z4 S DRIVE 35I

3,0

2

2.827.000.000

633

BMW

Z4 S DRIVE20I CABRIO

2,0

2

2.495.000.000

634

BMW

Z4 S DRIVE20I CABRIO (CONVERTIBLE)

2,0

2

2.203.000.000

635

BUGATTI

VEYRON 16.4

8,0

2

66.182.000.000

636

BUICK

ENCLAVE CXL

3,6

7

1.250.000.000

637

BUICK

ENCLAVE CXL

3,6

8

1.250.000.000

638

BUICK

EXCELLE

1,8

5

532.000.000

639

BUICK

LACROSSE

3,0

5

970.000.000

640

BYD

F

1,6

5

406.000.000

641

BYD

F0

1,0

5

250.000.000

642

BYD

F3

1,5

5

407.000.000

643

BYD

F3

1,6

5

407.000.000

644

BYD

F3 (QCJ7160A)

1,5

5

265.000.000

645

BYD

F3 (QCJ7160A)

1,6

5

265.000.000

646

BYD

F3 (QCJ7160A2)

1,6

5

265.000.000

647

BYD

F3 G-I

1,5

5

265.000.000

648

BYD

F3 GLX-I

1,5

5

265.000.000

649

BYD

F3R

1,5

5

275.000.000

650

BYD

F3-R (QCJ7151A)

1,5

5

275.000.000

651

BYD

F3R AT

1,6

5

275.000.000

652

BYD

F6 2.4 AT

2,4

5

445.000.000

653

BYD

FO (QCJ7100L)

1,0

5

250.000.000

654

BYD

FO (QCJ7100L2)

1,0

5

220.000.000

655

BYD

G3

1,5

5

310.000.000

656

BYD

G3

1,8

5

310.000.000

657

BYD

QCJ7152A

1,5

5

340.000.000

658

BYD

QCJ7160A2

1,6

5

340.000.000

659

BYD

QCJ7182A4

1,8

5

340.000.000

660

CADILLAC

32V NORTHSTAR

4,6

5

2.080.000.000

661

CADILLAC

ATS LUXURY

2,0

5

1.595.000.000

662

CADILLAC

CT6 2.0T LUXURY

2,0

5

2.012.000.000

663

CADILLAC

CT6 3.0 PREMIUM LUXURY AWD

3,0

5

2.085.000.000

664

CADILLAC

CTS

3,6

5

1.720.000.000

665

CADILLAC

CTS 2.0T LUXURY

2,0

5

2.012.000.000

666

CADILLAC

CTS 3.0L LUXURY

3,0

5

2.200.000.000

667

CADILLAC

CTS COUPE PREMIUM COLLECTION

3,6

4

1.720.000.000

668

CADILLAC

CTS PREMIUM COL

3,6

5

1.720.000.000

669

CADILLAC

CTS SPORT WAGON 3.0

3,0

5

2.200.000.000

670

CADILLAC

CTS4

3,6

5

1.720.000.000

671

CADILLAC

DEVILLE

4,6

5

2.100.000.000

672

CADILLAC

DTS

4,6

5

2.100.000.000

673

CADILLAC

DTS

4,6

6

2.080.000.000

674

CADILLAC

ESCALADE

6,0

8

6.929.000.000

675

CADILLAC

ESCALADE

6,2

6

6.929.000.000

676

CADILLAC

ESCALADE

6,2

7

6.929.000.000

677

CADILLAC

ESCALADE

6,2

8

6.929.000.000

678

CADILLAC

ESCALADE ESV

6,0

7

6.929.000.000

679

CADILLAC

ESCALADE ESV

6,2

6

6.929.000.000

680

CADILLAC

ESCALADE ESV

6,2

7

6.929.000.000

681

CADILLAC

ESCALADE ESV

6,2

8

6.929.000.000

682

CADILLAC

ESCALADE ESV LUXURY

6,2

7

3.930.000.000

683

CADILLAC

ESCALADE ESV PLATINUM

6,2

7

7.451.000.000

684

CADILLAC

ESCALADE ESV PREMIUM

6,2

7

6.929.000.000

685

CADILLAC

ESCALADE EXT

6,0

5

2.800.000.000

686

CADILLAC

ESCALADE HYBRID

6,0

8

2.749.000.000

687

CADILLAC

ESCALADE HYBRID 4WD

6,0

8

2.820.000.000

688

CADILLAC

ESCALADE LUXURY

6,2

6

7.451.000.000

689

CADILLAC

ESCALADE LUXURY

6,2

7

7.451.000.000

690

CADILLAC

ESCALADE PLATINUM

6,2

7

7.451.000.000

691

CADILLAC

ESCALADE PLATINUM

6,2

8

8.655.000.000

692

CADILLAC

ESCALADE PLATINUM HYBRID

6,0

8

7.451.000.000

693

CADILLAC

ESCALADE PREMIUM

6,2

7

6.929.000.000

694

CADILLAC

ESCALADE PREMIUM

6,2

8

6.929.000.000

695

CADILLAC

SRX

3,6

7

1.580.000.000

696

CADILLAC

SRX

4,6

5

1.870.000.000

697

CADILLAC

SRX

4,6

7

1.870.000.000

698

CADILLAC

SRX 3.0L PREMIUM

3,0

5

2.592.000.000

699

CADILLAC

SRX 3.0LV6 PERFORMANCE COLLECTION

3,0

5

2.592.000.000

700

CADILLAC

SRX 4 LUXURY

3,0

5

2.260.000.000

701

CADILLAC

SRX LUXURY COLLECTION

3,0

5

2.592.000.000

702

CADILLAC

SRX LUXURY CROS

3,0

5

2.592.000.000

703

CADILLAC

SRX PERFORMANCE COLLECTION

3,0

5

2.592.000.000

704

CADILLAC

SRX PREMIUM

3,0

5

2.592.000.000

705

CADILLAC

SRX PREMIUM COLLECTION

3,0

5

2.330.000.000

706

CADILLAC

SRX PREMIUM COLLECTION

3,6

5

2.897.000.000

707

CADILLAC

SRX4 LUXURY COLLECTION

3,0

5

2.592.000.000

708

CADILLAC

SRX4 PERFORMANCE

2,8

5

2.382.000.000

709

CADILLAC

SRX4 PERFORMANCE COLLECTION

3,0

5

2.592.000.000

710

CADILLAC

SRX4 PREMIUM

3,0

5

2.592.000.000

711

CADILLAC

SRX4 PREMIUM

3,6

5

2.897.000.000

712

CADILLAC

SRX4 PREMIUM COLLECTION

2,8

5

2.382.000.000

713

CADILLAC

SRX4 PREMIUM COLLECTION

3,0

5

2.897.000.000

714

CADILLAC

SRX4 TURBO PREMIUM COLLECTION

2,8

5

2.469.000.000

715

CADILLAC

STS

3,6

5

2.350.000.000

716

CADILLAC

STS LUXURY PERFORMANCE

3,6

5

2.460.000.000

717

CADILLAC

STS PREMIUM LUXURY PERFORMANCE

4,6

5

3.050.000.000

718

CADILLAC

STS V8 PREMIUM

4,6

5

2.670.000.000

719

CADILLAC

STS-V BASE

4,4

5

3.690.000.000

720

CADILLAC

XLR CONVERTIBLE

4,6

2

3.860.000.000

721

CADILLAC

XLR PREMIUM EDITION

4,6

2

4.010.000.000

722

CADILLAC

XLR-V CONVERTIBLE

4,4

2

4.490.000.000

723

CADILLAC

XT5 PLANTINUM AWD

3,6

5

3.988.000.000

724

CHANA

SC6360A

1,0

8

140.000.000

725

CHANGAN

CX20

1,3

5

360.000.000

726

CHANGAN

EADO

1,6

5

258.000.000

727

CHANGAN

HONOR

1,5

7

352.000.000

728

CHANGAN

SC7133

1,3

5

350.000.000

729

CHANGAN

SC7200D4

2,0

5

1.100.000.000

730

CHANGHE

CH7101B

1,0

5

130.000.000

731

CHERY

A1

1,0

5

150.000.000

732

CHERY

APOLA

2,0

5

320.000.000

733

CHERY

FRESH

1,3

5

130.000.000

734

CHERY

SQR7080

0,8

5

90.000.000

735

CHERY

SQR7110S11T

1,1

5

100.000.000

736

CHERY

SQR7110S187

1,0

5

150.000.000

737

CHERY

SQR7111S11

1,1

5

100.000.000

738

CHERY

SQR7130A15

1,3

5

130.000.000

739

CHERY

SQR7162A15

1,6

5

140.000.000

740

CHERY

SQR7180T11

1,8

5

185.000.000

741

CHERY

SQR7206T11T

2,0

5

280.000.000

742

CHEVROLET

AVEO

1,6

5

670.000.000

743

CHEVROLET

CAMARO 1LT

3,6

4

1.369.000.000

744

CHEVROLET

CAMARO 1SS

6,2

4

1.050.000.000

745

CHEVROLET

CAMARO 2LT

3,6

4

1.313.000.000

746

CHEVROLET

CAMARO COUPE 2LT

2,0

4

2.051.600.000

747

CHEVROLET

CAMARO LT

3,6

4

1.369.000.000

748

CHEVROLET

CAMARO SS 2SS

6,2

4

1.300.000.000

749

CHEVROLET

CAMARO ZL1

6,2

4

1.400.000.000

750

CHEVROLET

CAPTIVA LS

2,0

7

650.000.000

751

CHEVROLET

CAPTIVA LS

2,4

7

750.000.000

752

CHEVROLET

CAPTIVA LT

2,0

7

700.000.000

753

CHEVROLET

CAPTIVA LT

2,2

7

880.000.000

754

CHEVROLET

CAPTIVA LTZ

2,0

7

700.000.000

755

CHEVROLET

CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5L 4X2 AT LT (TRAILBLAZER 2.5L 4X2 AT LT_DSL)

2,5

7

925.000.000

756

CHEVROLET

CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5L 4X2 MT LT (TRAILBLAZER 2.5L 4X2 MT LT_DSL)

2,5

7

885.000.000

757

CHEVROLET

CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ (TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ_DSL)

2,5

7

1.066.000.000

758

CHEVROLET

CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8L 4X4 AT LTZ (CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8L 4X4 AT LTZ)

2,8

7

995.000.000

759

CHEVROLET

CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8L 4X4 AT LTZ (CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8L 4X4 AT LTZ)

2,8

5

821.300.000

760

CHEVROLET

COBALT LS

2,2

5

700.000.000

761

CHEVROLET

CORVETTE COUPE

6,0

2

3.062.000.000

762

CHEVROLET

CORVETTE STINGRAY CONVERTIBLE 3LT Z51

6,2

2

5.020.000.000

763

CHEVROLET

CORVETTE STINGRAY COUPE 2LT Z51

6,2

2

5.060.000.000

764

CHEVROLET

CORVETTE Z06 1LZ

6,2

2

3.510.000.000

765

CHEVROLET

CORVETTE Z06 LZ2

7,0

2

3.390.000.000

766

CHEVROLET

CORVETTE Z06 LZ3

7,0

2

3.540.000.000

767

CHEVROLET

CRUZE LT

1,6

5

557.000.000

768

CHEVROLET

CRUZE LTZ

1,6

5

557.000.000

769

CHEVROLET

CRUZE LTZ

1,8

5

685.000.000

770

CHEVROLET

EPICA

2,0

5

600.000.000

771

CHEVROLET

EQUINOX LS

3,4

5

1.180.000.000

772

CHEVROLET

EXPRESS

6,0

7

850.000.000

773

CHEVROLET

EXPRESS 1500

5,3

7

1.050.000.000

774

CHEVROLET

EXPRESS EXPLORE

5,3

7

1.050.000.000

775

CHEVROLET

MALIBU LS

2,4

5

960.000.000

776

CHEVROLET

MATIZ

0,8

5

257.000.000

777

CHEVROLET

SAIL

1,4

5

670.000.000

778

CHEVROLET

SPARK LT

1,0

5

322.000.000

779

CHEVROLET

SPARK LTZ C-TECH

1,0

5

322.000.000

780

CHEVROLET

SPARK LTZ ECO C-TECH

1,0

5

322.000.000

781

CHEVROLET

SUBURBAN

5,7

9

1.280.000.000

782

CHEVROLET

SUBURBAN

6,0

7

1.890.000.000

783

CHEVROLET

SUBURBAN

6,0

8

1.890.000.000

784

CHEVROLET

SUBURBAN 1500 LTZ

5,3

7

4.665.000.000

785

CHEVROLET

SUBURBAN LS 2500

5,3

9

1.660.000.000

786

CHEVROLET

SUBURBAN LT1 2500

6,0

9

1.760.000.000

787

CHEVROLET

SUBURBAN LTZ

5,3

7

2.914.000.000

788

CHEVROLET

TAHOE C1500 HYBRID

6,0

8

2.160.000.000

789

CHEVROLET

TAHOE K1500LS

5,3

7

1.690.000.000

790

CHEVROLET

TAHOE LTZ

5,3

9

1.820.000.000

791

CHEVROLET

TRAIL BLAZER SS1

6,0

5

1.540.000.000

792

CHEVROLET

TRAIL BLAZER SS3

6,0

5

1.810.000.000

793

CHEVROLET

TRAIL BLAZER LT

2,5

7

844.500.000

794

CHEVROLET

TRAX LT

1,4

5

759.000.000

795

CHEVROLET

VENTURE LS

3,4

8

1.050.000.000

796

CHRYSLER

200 LIMITED

2,4

5

1.093.000.000

797

CHRYSLER

300

2,7

5

1.698.000.000

798

CHRYSLER

300 LIMITED

3,5

5

1.891.000.000

799

CHRYSLER

300 LIMITED

3,6

5

1.891.000.000

800

CHRYSLER

300 TOURING

2,7

5

1.305.000.000

801

CHRYSLER

300 TOURING

3,5

5

1.400.000.000

802

CHRYSLER

300 TOURING

3,5

6

1.530.000.000

803

CHRYSLER

300 TOURING

5,7

5

1.976.000.000

804

CHRYSLER

300 TOURING LIMOUSINE

3,5

8

1.530.000.000

805

CHRYSLER

300C

2,7

5

1.698.000.000

806

CHRYSLER

300C

3,0

5

1.891.000.000

807

CHRYSLER

300C

3,5

5

1.976.000.000

808

CHRYSLER

300C

5,7

5

1.976.000.000

809

CHRYSLER

300C CRD

3,0

5

1.976.000.000

810

CHRYSLER

300C HEMI

5,7

5

1.976.000.000

811

CHRYSLER

300C SRT8

6,1

5

2.020.000.000

812

CHRYSLER

300LX

2,7

5

1.200.000.000

813

CHRYSLER

300S

3,5

5

1.891.000.000

814

CHRYSLER

GRAND VOYAGER LIMITED

3,8

7

2.234.000.000

815

CHRYSLER

PT CRUISER

2,4

5

1.120.000.000

816

CHRYSLER

PT CRUISER GT

2,4

5

1.120.000.000

817

CHRYSLER

PT CRUISER LIMITED

2,4

5

1.120.000.000

818

CHRYSLER

PT CRUISER TOURING

2,4

4

1.120.000.000

819

CHRYSLER

SEBRING

2,4

4

1.260.000.000

820

CHRYSLER

SEBRING CONVERTIBLE LIMITED

3,5

4

1.540.000.000

821

CHRYSLER

TOWN & COUNTRY

3,3

7

960.000.000

822

CHRYSLER

TOWN & COUNTRY

3,8

7

1.170.000.000

823

CHRYSLER

TOWN & COUNTRY

4,0

7

1.480.000.000

824

CHRYSLER

TOWN & COUNTRY LIMITED

3,3

7

960.000.000

825

CITROEN

C1

1,0

4

387.000.000

826

CITROEN

C3

1,1

5

304.000.000

827

CITROEN

C5

2,0

5

512.000.000

828

CITROEN

DS3

1,6

5

800.000.000

829

CMC

CMC VERYCA

1,3

8

329.000.000

830

CMC

CMC Z7 KF15B

2,4

7

317.000.000

831

CMC

VERYCA

1,2

8

330.000.000

832

CMC

VERYCA

1,3

5

330.000.000

833

CMC

VERYCA

1,3

8

330.000.000

834

CROSSFIRE

ROADSTER

3,2

2

1.850.000.000

835

DAEWOO

DAMAS

0,8

2

188.000.000

836

DAEWOO

GENTRA

1,2

5

343.000.000

837

DAEWOO

GENTRA SX

1,2

5

426.000.000

838

DAEWOO

GENTRA X

1,2

5

344.000.000

839

DAEWOO

GENTRA X CDX

1,6

5

350.000.000

840

DAEWOO

GENTRA X CDX16

1,6

5

350.000.000

841

DAEWOO

GENTRA X DIAMOND

1,6

5

350.000.000

842

DAEWOO

GENTRA X SE

1,2

5

426.000.000

843

DAEWOO

GENTRA X SX

1,2

5

426.000.000

844

DAEWOO

KALOS DK

1,5

5

350.000.000

845

DAEWOO

LACETTI

1,5

5

465.000.000

846

DAEWOO

LACETTI

1,6

5

474.000.000

847

DAEWOO

LACETTI 1.8 CDX

1,8

5

607.000.000

848

DAEWOO

LACETTI 1.8 CDX PREMIERE

1,8

5

607.000.000

849

DAEWOO

LACETTI CDX

1,6

5

530.000.000

850

DAEWOO

LACETTI EX

1,6

5

568.000.000

851

DAEWOO

LACETTI EX DIAM

1,6

5

568.000.000

852

DAEWOO

LACETTI EX LUX

1,6

5

568.000.000

853

DAEWOO

LACETTI LUX

1,6

5

568.000.000

854

DAEWOO

LACETTI PREMIER

1,6

5

568.000.000

855

DAEWOO

LACETTI PREMIER

1,8

5

607.000.000

856

DAEWOO

LACETTI PREMIERE CDX

1,6

5

568.000.000

857

DAEWOO

LACETTI PREMIERE SE

1,6

5

474.000.000

858

DAEWOO

LACETTI PREMIERE SX

1,6

5

568.000.000

859

DAEWOO

LACETTI PREMIERE SX

1,8

5

659.000.000

860

DAEWOO

LACETTI SE

1,6

5

568.000.000

861

DAEWOO

LACETTI SX

1,6

5

568.000.000

862

DAEWOO

LANOS II

1,5

5

240.000.000

863

DAEWOO

LANOS SE

1,5

4

240.000.000

864

DAEWOO

LANOS SX

1,6

4

474.000.000

865

DAEWOO

MAGNUS EAGLE

2,0

5

390.000.000

866

DAEWOO

MATIZ

0,8

2

188.000.000

867

DAEWOO

MATIZ

1,0

2

243.000.000

868

DAEWOO

MATIZ

0,8

5

260.000.000

869

DAEWOO

MATIZ CITY

0,8

5

260.000.000

870

DAEWOO

MATE CLASSIC

0,8

5

260.000.000

871

DAEWOO

MATIZ CREATIVE POP

1,0

5

372.000.000

872

DAEWOO

MATIZ GROOVE

1,0

5

378.000.000

873

DAEWOO

MATIZ II

0,8

5

280.000.000

874

DAEWOO

MATIZ JAZZ

1,0

5

372.000.000

875

DAEWOO

MATIZ JOY

0,8

5

260.000.000

876

DAEWOO

MATIZ SE

0,8

5

278.000.000

877

DAEWOO

MATIZ SUPER

0,8

5

280.000.000

878

DAEWOO

MATIZ SX

0,8

5

240.000.000

879

DAEWOO

STATESMAN

3,6

5

1.000.000.000

880

DAEWOO

TOSCA

1,8

5

550.000.000

881

DAEWOO

TOSCA

2,0

5

600.000.000

882

DAEWOO

TOSCA

2,5

5

720.000.000

883

DAEWOO

WINSTORM

2,0

7

600.000.000

884

DAEWOO

WINSTORM

2,4

7

745.000.000

885

DAEWOO

WINSTORM 4WD

2,0

7

630.000.000

886

DAEWOO

WINSTORM LS

2,0

7

630.000.000

887

DAEWOO

WINSTORM LT

2,0

7

630.000.000

888

DAEWOO

WINSTORM LT 4WD

2,0

7

630.000.000

889

DAEWOO

WINSTORM LTX

2,0

7

630.000.000

890

DAEWOO

WINSTORM XTREME

2,0

7

630.000.000

891

DAIHATSU

CHARADE

1,0

5

280.000.000

892

DAIHATSU

CITIVAN

1,6

7

600.000.000

893

DAIHATSU

CUORE

1,0

5

280.000.000

894

DAIHATSU

MATERIA

1,5

5

612.000.000

895

DAIHATSU

MOVE

1,0

4

280.000.000

896

DAIHATSU

SIRION

1,3

5

500.000.000

897

DAIHATSU

TERIOS

1,3

4

500.000.000

898

DAIHATSU

TERIOS

1,3

5

500.000.000

899

DAIHATSU

TERIOS

1,5

5

500.000.000

900

DAIHATSU

TERIOS

1,5

7

600.000.000

901

DAIHATSU

TERIOS SX

1,5

5

520.000.000

902

DAIHATSU

TERIOS SX 4WD

1,5

5

520.000.000

903

DODGE

CALIBER SE

2,0

5

750.000.000

904

DODGE

CALIBER SXT

2,0

5

750.000.000

905

DODGE

CARAVAN SE

2,4

7

920.000.000

906

DODGE

CARAVAN SE

3,3

7

920.000.000

907

DODGE

CHALLENGER SRT HELLCAT

6,2

5

3.612.000.000

908

DODGE

DURANGO LIMITED

4,7

8

1.540.000.000

909

DODGE

GRAND CARAVAN

3,3

7

920.000.000

910

DODGE

GRAND CARAVAN S

3,8

7

1.561.000.000

911

DODGE

GRAND CARAVAN S

4,0

7

1.561.000.000

912

DODGE

JOURNEY R/T

2,7

5

1.354.000.000

913

DODGE

JOURNEY R/T

2,7

7

1.354.000.000

914

DODGE

JOURNEY SXT

2,4

7

1.354.000.000

915

DODGE

MAGNUM SRT8

6,1

5

1.820.000.000

916

DODGE

NITRO SXT

3,7

5

980.000.000

917

DODGE

RAM1500

5,2

3

384.000.000

918

DODGE

VIPER SRT-10 CONVERTIBLE

8,4

2

4.010.000.000

919

DODGE

VIPER SRT10 COUPE

8,4

2

4.050.000.000

920

DONGFENG

CM7 (LZ6520MQ20A)

2,0

7

963.300.000

921

DONGFENG

EQ6360LF

1,1

7

142.000.000

922

DONGFENG

EQ6380LF

1,1

7

142.000.000

923

DONGFENG

EQ6380LF

1,3

7

265.000.000

924

DONGFENG

EQ6381LF

1,1

7

142.000.000

925

DONGFENG

EQ6390PF22Q

1,3

7

265.000.000

926

DONGFENG

EQ6400LF

1,1

8

142.000.000

927

DONGFENG

EQ6400LF

1,3

7

265.000.000

928

DONGFENG

EQ6400LF

1,3

8

265.000.000

929

DONGFENG

F600 (LZ6470MQ15M)

1,5

7

504.000.000

930

DONGFENG

JOYEAR S50

1,6

5

559.000.000

931

DONGFENG

LZ6460AQ8

2,4

7

190.000.000

932

DONGFENG

LZ6470AQ1X

2,4

7

190.000.000

933

DONGFENG

LZ6470AQ2X

2,4

7

190.000.000

934

DONGFENG

LZ6470AQ8S

2,4

7

190.000.000

935

DONGFENG

S500

1,6

7

544.000.000

936

DONGFENG

SX6

1,6

7

556.000.000

937

DONGFENG PEUGEOT

DC7164DTA 307

1,6

5

320.000.000

938

DONGFENG PEUGEOT

DC7164DTA 307

2,0

5

400.000.000

939

EMGRAND

EC718-RV

1,8

5

471.000.000

940

EMGRAND

EC820

2,0

5

662.000.000

941

EMGRAND

X7

2,0

5

255.000.000

942

EMGRAND

X7

2,4

5

280.000.000

943

ENGLON

SC515-RV

1,5

5

180.000.000

944

EQUUS

EQUUS VS380

3,8

5

2.487.000.000

945

EQUUS

VL500

5,0

4

2.992.000.000

946

EQUUS

VL500

5,0

5

2.992.000.000

947

EQUUS

VL500 LIMOUSINE

5,0

4

3.935.000.000

948

FAW

ACTIS V77

1,3

9

205.000.000

949

FAW

BESTURN B50

1,6

5

160.000.000

950

FAW

CA6360

1,1

8

130.000.000

951

FAW

CA6480 KU2

2,8

7

280.000.000

952

FAW

CA7110F1A

1,1

5

130.000.000

953

FAW

CA7136DLX

1,3

5

140.000.000

954

FAW

CA7136E3

1,3

5

140.000.000

955

FAW

CA7136ZE

1,3

5

140.000.000

956

FAW

CA7150E3

1,5

5

160.000.000

957

FAW

CA7150U

1,5

5

160.000.000

958

FAW

CA7156UE

1,5

5

160.000.000

959

FAW

CA7156UZE

1,5

5

160.000.000

960

FAW

N5(TJ7133UE3)

1,3

5

140.000.000

961

FERRARI

360 SPIDER

3,6

2

8.996.000.000

962

FERRARI

458 ITALIA

4,5

2

20.368.000.000

963

FERRARI

488 GTB

3,9

2

18.911.000.000

964

FERRARI

599 GTB FIORANO

6,0

2

31.585.000.000

965

FERRARI

612

6,0

2

26.950.000.000

966

FERRARI

612

6,0

4

26.950.000.000

967

FERRARI

CALIFORNIA

4,3

2

17.162.000.000

968

FERRARI

CALIFORNIA T

3,9

4

15.200.000.000

969

FERRARI

F12 BERLINETTA

6,3

2

32.351.000.000

970

FERRARI

F430

4,3

2

18.356.000.000

971

FERRARI

F430 COUPE

4,3

2

18.356.000.000

972

FERRARI

F430 SPIDER

4,3

2

18.356.000.000

973

FIAT

500

1,2

4

995.000.000

974

FIAT

500 POP

1,4

4

1.065.000.000

975

FIAT

BRAVO

1,4

5

770.000.000

976

FIAT

DUCATO

2,0

3

590.000.000

977

FIAT

DUCATO

2,0

6

590.000.000

978

FIAT

GRANDE PUNTO

1,2

5

420.000.000

979

FIAT

GRANDE PUNTO

1,4

5

530.000.000

980

FIAT

MULTIPLA

1,9

6

320.000.000

981

FIAT

PUNTO

1,2

5

590.000.000

982

FIAT

PUNTO

1,4

4

530.000.000

983

FIAT

PUNTO

1,9

5

800.000.000

984

FORD

ECOSPORT TITANIUM

1,5

5

680.000.000

985

FORD

EDGE LIMITED

3,5

5

1.480.000.000

986

FORD

EDGE SE

3,5

5

1.320.000.000

987

FORD

EDGE SEL

3,5

5

1.350.000.000

988

FORD

EDGE SPORT

3,7

5

2.032.000.000

989

FORD

EDGE SPORT AWD

3,7

5

2.116.000.000

990

FORD

ESCAPE LIMITED

3,0

5

1.160.000.000

991

FORD

ESCAPE XLS 2WD

2,3

5

1.060.000.000

992

FORD

ESCAPE XLT

2,3

5

1.040.000.000

993

FORD

EVEREST

2,6

7

1.413.000.000

994

FORD

EVEREST (ZAAJ9FC)

2,2

7

1.249.000.000

995

FORD

EVEREST (ZAAJ9FC0003)

2,2

7

1.249.000.000

996

FORD

EVEREST (ZFAJ9BC)

2,2

7

1.249.000.000

997

FORD

EVEREST (ZFAJ9BC0002)

2,2

7

1.249.000.000

998

FORD

EVEREST (ZNAE9KE)

2,0

7

1.177.000.000

999

FORD

EVEREST (ZNAE9MF)

2,0

7

1.399.000.000

1000

FORD

EVEREST (ZNAJ9KE)

2,0

7

1.112.000.000

1001

FORD

EVEREST (ZNAV9KA)

2,0

7

999.000.000

1002

FORD

EVEREST (ZNAV9KE)

2,0

7

1.052.000.000

1003

FORD

EVEREST LIMITED

3,0

7

1.765.000.000

1004

FORD

EVEREST STG4

3,2

7

1.249.000.000

1005

FORD

EVEREST TITANIUM

3,2

7

1.629.000.000

1006

FORD

EVEREST TITANIUM (ZAAE9FC)

2,2

7

1.329.000.000

1007

FORD

EVEREST TITANIUM (ZAAE9HD)

3,2

7

1.936.000.000

1008

FORD

EVEREST TITANIUM (ZAAE9HD0007)

3,2

7

1.936.000.000

1009

FORD

EVEREST TITANIUM (ZFAE9BC)

2,2

7

1.329.000.000

1010

FORD

EVEREST TITANIUM (ZFAE9BC0005)

2,2

7

1.329.000.000

1011

FORD

EVEREST TITANIUM (ZFAE9GD)

3,0

7

1.936.000.000

1012

FORD

EVEREST TITANIUM (ZFAE9GD0006)

3,0

7

1.936.000.000

1013

FORD

EVEREST XLT

2,5

7

773.000.000

1014

FORD

EVEREST XLT

2,6

7

1.413.000.000

1015

FORD

EXPEDITION EL

5,4

8

1.790.000.000

1016

FORD

EXPEDITION EL XLT

5,4

9

1.540.000.000

1017

FORD

EXPEDITION LIMITED

5,4

7

1.790.000.000

1018

FORD

EXPEDITION LIMITED

5,4

8

1.790.000.000

1019

FORD

EXPEDITION LIMITED

3,5

7

5.324.000.000

1020

FORD

EXPEDITION LIMITED EL

5,4

7

1.790.000.000

1021

FORD

EXPLORER

2,3

7

2.180.000.000

1022

FORD

EXPLORER

3,5

7

2.000.000.000

1023

FORD

EXPLORER

4,0

5

1.460.000.000

1024

FORD

EXPLORER

4,0

7

1.460.000.000

1025

FORD

EXPLORER (K8F)

2,3

7

2.268.000.000

1026

FORD

EXPLORER LIMITED

2,3

7

2.180.000.000

1027

FORD

EXPLORER LIMITED

4,0

7

1.460.000.000

1028

FORD

EXPLORER LIMITED AWD

2,3

7

2.180.000.000

1029

FORD

EXPLORER PLATINUM 4WD

3,5

6

3.500.000.000

1030

FORD

EXPLORER SPORT

3,5

6

2.150.000.000

1031

FORD

EXPLORER XLS

4,0

7

1.460.000.000

1032

FORD

EXPLORER XLT

2,0

7

2.320.000.000

1033

FORD

EXPLORER XLT

4,0

7

2.320.000.000

1034

FORD

EXPRESS EXPLORER LIMITED SE

5,3

7

3.798.000.000

1035

FORD

F-150 LIMITED

3,5

5

2.600.000.000

1036

FORD

F-150 RAPTOR

3,5

5

2.600.000.000

1037

FORD

FIESTA

1,4

5

448.000.000

1038

FORD

FIESTA

1,6

5

522.000.000

1039

FORD

FIESTA S

1,6

5

606.000.000

1040

FORD

FLEX

3,5

7

2.157.000.000

1041

FORD

FLEX LIMITED

3,5

6

2.128.000.000

1042

FORD

FLEX LIMITED

3,5

7

2.157.000.000

1043

FORD

FOCUS

1,6

5

670.000.000

1044

FORD

FOCUS

2,0

5

710.000.000

1045

FORD

FOCUS TITANIUM

1,6

5

670.000.000

1046

FORD

FOCUS TITANIUM

2,0

5

710.000.000

1047

FORD

FOCUS ZX4

2,0

5

710.000.000

1048

FORD

FORD EVEREST

2,2

5

1.159.400.000

1049

FORD

FREESTYLE

3,0

7

616.000.000

1050

FORD

FUSION

1,4

5

310.000.000

1051

FORD

FUSION SE

2,0

5

950.000.000

1052

FORD

FUSION SE

2,3

5

950.000.000

1053

FORD

GRAND MAQUIS L

4,6

5

267.000.000

1054

FORD

IMAX GHIA

2,0

6

620.000.000

1055

FORD

IMAX GHIA

2,0

7

650.000.000

1056

FORD

IMAX GHIA LIMITED

2,0

6

670.000.000

1057

FORD

MONDEO

2,3

5

900.000.000

1058

FORD

MONDEO BA7

2,3

5

1.005.000.000

1059

FORD

MUSTANG

3,7

4

1.320.000.000

1060

FORD

MUSTANG

4,0

4

1.350.000.000

1061

FORD

MUSTANG CONVERTIBLE

2,3

4

2.503.000.000

1062

FORD

MUSTANG ECOBOOST PREMIUM CONVERTIBLE

2,3

4

2.214.000.000

1063

FORD

MUSTANG ECOBOOST PREMIUM FASTBACK

2,3

4

1.797.000.000

1064

FORD

MUSTANG GT

4,6

4

1.460.000.000

1065

FORD

MUSTANG GT CONVERTIBLE

4,9

4

1.970.000.000

1066

FORD

MUSTANG GT CONVERTIBLE

5,0

4

2.046.000.000

1067

FORD

MUSTANG GT FASTBACK

5,0

4

1.886.000.000

1068

FORD

MUSTANG GT PREMIUM FASTBACK

5,0

4

2.430.000.000

1069

FORD

MUSTANG SHELBY GT500 COUPE

5,8

4

2.597.000.000

1070

FORD

MUSTANG V6 CONVERTIBLE

3,7

4

2.700.000.000

1071

FORD

MUSTANG V6 CONVERTIBLE

4,0

4

4.400.000.000

1072

FORD

MUSTANG V6 COUP

4,0

4

1.320.000.000

1073

FORD

SHELBI GT500 COUPE

5,4

4

1.960.000.000

1074

FORD

TAURUS SE

3,0

5

1.200.000.000

1075

FORD

TAURUS X SEL

3,5

5

1.180.000.000

1076

FOTON

BJ1027V2MB5-3

2,3

5

450.000.000

1077

GEELY

GC2

1,3

5

180.000.000

1078

GEELY

JL7162U

1,6

5

180.000.000

1079

GENESIS

BH330

3,3

5

1.654.000.000

1080

GENESIS

BH380

3,8

5

1.654.000.000

1081

GENESIS

G70

2,0

5

1.433.000.000

1082

GENESIS

G80 3.3T

3,3

5

2.650.000.000

1083

GENESIS

G90

3,8

5

3.300.000.000

1084

GENESIS

G90

5,0

5

3.950.000.000

1085

GLEAGLE

GX718

1,8

5

245.000.000

1086

GMC

SAFARI

4,3

8

1.000.000.000

1087

GMC

SAVANA 1500 CONVERSION

5,3

7

1.841.000.000

1088

GMC

SAVANA 1500 CONVERSION VAN

5,3

7

1.499.000.000

1089

GMC

SAVANA G1500

5,3

7

1.841.000.000

1090

GMC

SAVANA G2500 EXTENDED

6,0

7

1.303.000.000

1091

GMC

SIERRA 1500 DENALI

5,3

5

2.115.000.000

1092

GONOW

GA1021

2,2

5

212.000.000

1093

GONOW

GA6460

2,2

5

212.000.000

1094

GONOW

GA6490

2,2

7

225.000.000

1095

GREAT WALL

CC6460KM03

2,4

5

250.000.000

1096

GREAT WALL

CC6460KM07

2,0

5

250.000.000

1097

GREAT WALL

CC6460VM00

2,0

7

250.000.000

1098

GREAT WALL

SING CC6510SC1

2,8

7

220.000.000

1099

HAFEI

HFJ7110E

1,1

5

245.000.000

1100

HAFEI

HFJ7133E

1,3

5

275.000.000

1101

HAFEI ZHONGYI

HFJ6376

1,0

7

245.000.000

1102

HAIMA

2

1,3

5

195.000.000

1103

HAIMA

2

1,5

5

195.000.000

1104

HAIMA

3

1,6

5

255.000.000

1105

HAIMA

3 GLS 1.6 (HMC7165D4S1)

1,6

5

255.000.000

1106

HAIMA

3 SDX 1.6 (HMC7165L4S1)

1,6

5

255.000.000

1107

HAIMA

7

2,0

5

275.000.000

1108

HAIMA

FREEMA

1,8

7

405.000.000

1109

HAIMA

FREEMA SDX7

1,8

7

405.000.000

1110

HAIMA

FSTAR

1,2

7

190.000.000

1111

HAIMA

HMC 7162AE3B

1,6

5

255.000.000

1112

HAIMA

HMC 7185B3H0

1,8

5

405.000.000

1113

HAIMA

HMC6440A4T0

2,0

5

270.000.000

1114

HAIMA

M3

1,5

5

180.000.000

1115

HAIMA

M8

2,0

5

270.000.000

1116

HAIMA

S5

1,6

5

185.000.000

1117

HAIMA

S5

1,5

5

214.000.000

1118

HAIMA

S7

2,0

5

265.000.000

1119

HAIMA

V70 HMC6480B5M0

1,5

6

203.000.000

1120

HONDA

ACCORD

2,0

5

1.046.000.000

1121

HONDA

ACCORD

3,0

5

1.470.000.000

1122

HONDA

ACCORD

3,5

5

1.780.000.000

1123

HONDA

ACCORD (CR263JJN2)

2,4

5

1.203.000.000

1124

HONDA

ACCORD 2.0VTI

2,0

5

1.046.000.000

1125

HONDA

ACCORD 2.3VTI

2,3

4

1.344.000.000

1126

HONDA

ACCORD 2.4 VTI

2,4

5

1.344.000.000

1127

HONDA

ACCORD 2.4S

2,4

5

1.344.000.000

1128

HONDA

ACCORD 2.4S AT (CR263GJN2)

2,4

5

1.470.000.000

1129

HONDA

ACCORD 2.4VTI-E

2,4

5

1.344.000.000

1130

HONDA

ACCORD 24SV (CR263HJN2)

2,4

5

1.198.000.000

1131

HONDA

ACCORD COUPE EX

2,4

5

1.344.000.000

1132

HONDA

ACCORD COUPE EX-L

2,4

5

1.348.000.000

1133

HONDA

ACCORD COUPE EX-L

3,5

5

1.780.000.000

1134

HONDA

ACCORD COUPE LX

2,4

5

1.344.000.000

1135

HONDA

ACCORD CROSSTOUR

3,5

5

1.780.000.000

1136

HONDA

ACCORD CROSSTOUR EX-L

3,5

5

1.780.000.000

1137

HONDA

ACCORD CROSSTOUR EX-L 4WD

3,5

5

1.850.000.000

1138

HONDA

ACCORD EX

2,3

5

1.344.000.000

1139

HONDA

ACCORD EX

2,4

5

1.470.000.000

1140

HONDA

ACCORD EX

3,0

5

1.470.000.000

1141

HONDA

ACCORD EX

3,5

5

1.780.000.000

1142

HONDA

ACCORD EX V6

3,5

5

1.300.000.000

1143

HONDA

ACCORD EX-L

2,4

5

1.344.000.000

1144

HONDA

ACCORD EX-L

3,5

5

1.780.000.000

1145

HONDA

ACCORD EX-S

2,0

5

1.046.000.000

1146

HONDA

ACCORD HYBRID

2,0

5

1.046.000.000

1147

HONDA

ACCORD LX

2,4

5

1.344.000.000

1148

HONDA

ACCORD LX 2.0

2,0

5

1.046.000.000

1149

HONDA

ACCORD LX-P

2,4

5

1.344.000.000

1150

HONDA

ACCORD SE

2,4

5

1.344.000.000

1151

HONDA

ACCORD SE V6

3,0

5

1.470.000.000

1152

HONDA

ACCORD VTI

2,0

5

1.046.000.000

1153

HONDA

CITY

1,5

5

678.000.000

1154

HONDA

CITY 1.3S MT

1,3

5

658.000.000

1155

HONDA

CIVIC

1,3

5

594.000.000

1156

HONDA

CIVIC

1,8

5

980.000.000

1157

HONDA

CIVIC

2,0

5

990.000.000

1158

HONDA

CIVIC (FC165JLN)

1,5

5

831.000.000

1159

HONDA

CIVIC (FC167JJN)

1,5

5

897.000.000

1160

HONDA

CIVIC (FC663HLNX)

1,8

5

763.000.000

1161

HONDA

CIVIC (FC663JLNX)

1,8

5

763.000.000

1162

HONDA

CIVIC 1.4 SPORT

1,3

5

594.000.000

1163

HONDA

CIVIC 1.4I-VTEC SPORT I-SHIFT

1,3

5

594.000.000

1164

HONDA

CIVIC 1.6 VTI

1,6

5

594.000.000

1165

HONDA

CIVIC 15BASE (FC165JLN)

1,5

5

831.000.000

1166

HONDA

CIVIC 15 TOP (FC167JJN)

1,5

5

902.000.000

1167

HONDA

CIVIC 18VCVT (FC663HLNX)

1,8

5

763.000.000

1168

HONDA

CIVIC 18VCVT (FC663JLNX)

1,8

5

763.000.000

1169

HONDA

CIVIC COUPE EX-

1,8

5

980.000.000

1170

HONDA

CIVIC DX

1,7

5

510.000.000

1171

HONDA

CIVIC DX VP US

1,7

5

500.000.000

1172

HONDA

CIVIC EX

1,5

5

400.000.000

1173

HONDA

CIVIC EX

1,8

5

980.000.000

1174

HONDA

CIVIC EX

2,7

5

980.000.000

1175

HONDA

CIVIC EX-I

1,5

5

400.000.000

1176

HONDA

CIVIC EX-I

1,8

5

980.000.000

1177

HONDA

CIVIC HYBRID

1,3

5

594.000.000

1178

HONDA

CIVIC HYBRID

1,4

5

594.000.000

1179

HONDA

CIVIC I-VTEC SPORT1-SHIFT

1,4

5

825.000.000

1180

HONDA

CIVIC LX

1,7

5

500.000.000

1181

HONDA

CIVIC LX

1,8

5

980.000.000

1182

HONDA

CIVIC LX-S

1,8

5

980.000.000

1183

HONDA

CIVIC SI

2,0

5

990.000.000

1184

HONDA

CIVIC SI COUPE

2,0

5

990.000.000

1185

HONDA

CIVIC SPORT

1,7

5

500.000.000

1186

HONDA

CR-V

2,0

5

1.076.000.000

1187

HONDA

CR-V

2,2

5

1.100.000.000

1188

HONDA

CR-V

2,3

5

1.100.000.000

1189

HONDA

CR-V

2,4

5

1.140.000.000

1190

HONDA

CR-V

2,4

8

1.140.000.000

1191

HONDA

CR-V (RW183JLN)

1,5

7

963.000.000

1192

HONDA

CR-V (RW185JJN)

1,5

7

1.068.000.000

1193

HONDA

CR-V (RW185JLN)

1,5

7

1.003.000.000

1194

HONDA

CR-V (RW187JJN)

1,5

7

1.083.000.000

1195

HONDA

CR-V 15BASE (RW183JLN)

1,5

7

973.000.000

1196

HONDA

CR-V 15MID (RW185JLN)

1,5

7

1.013.000.000

1197

HONDA

CR-V 15TOP (RW187JJN)

1,5

7

1.083.000.000

1198

HONDA

CR-V 2.0I-VTEC VTI-S

2,0

5

1.052.000.000

1199

HONDA

CR-V 2.4I-VTEC VTI

2,4

5

1.100.000.000

1200

HONDA

CR-V 4WD

2,4

5

1.270.000.000

1201

HONDA

CR-V E (RW183KLN)

1,5

7

983.000.000

1202

HONDA

CR-V EX

2,0

5

964.000.000

1203

HONDA

CR-V EX

2,4

5

1.270.000.000

1204

HONDA

CR-V EX-L

2,0

5

900.000.000

1205

HONDA

CR-V EX-L

2,4

5

1.581.000.000

1206

HONDA

CR-V EX-L

2,4

7

1.270.000.000

1207

HONDA

CR-V EX-S

2,4

5

1.536.000.000

1208

HONDA

CR-V G (RW185KLN)

1,5

7

1.023.000.000

1209

HONDA

CR-V GX

2,0

5

1.076.000.000

1210

HONDA

CR-V I-VTEC VTI

2,0

5

1.218.000.000

1211

HONDA

CR-V L (RW187KJN)

1,5

7

1.093.000.000

1212

HONDA

CR-V LX

2,0

4

1.076.000.000

1213

HONDA

CR-V LX

2,4

5

1.270.000.000

1214

HONDA

CR-V LX-L

2,4

5

1.270.000.000

1215

HONDA

CR-V RE4

2,4

5

1.140.000.000

1216

HONDA

CR-V RVSI

2,4

5

1.583.000.000

1217

HONDA

CR-V SX

2,0

5

900.000.000

1218

HONDA

CR-V TYPE R

2,0

5

900.000.000

1219

HONDA

CR-V VTI

2,0

5

1.545.000.000

1220

HONDA

CR-Z EX

1,5

2

1.076.000.000

1221

HONDA

CR-Z EX HYBRID

1,5

2

1.149.000.000

1222

HONDA

CR-Z HYBRID

1,5

2

1.063.000.000

1223

HONDA

CR-Z HYBRID EX

1,5

2

1.149.000.000

1224

HONDA

ELEMENT

2,4

4

1.100.000.000

1225

HONDA

ELEMENT EX

2,4

4

1.040.000.000

1226

HONDA

ELEMENT LX

2,4

4

940.000.000

1227

HONDA

ELEMENT SC

2,4

4

1.120.000.000

1228

HONDA

FIT

1,5

5

821.000.000

1229

HONDA

FIT LX

1,5

5

821.000.000

1230

HONDA

FIT SPORT

1,5

5

790.000.000

1231

HONDA

HR-V (RU583JL)

1,8

5

786.000.000

1232

HONDA

HR-V (RU583KL)

1,8

5

786.000.000

1233

HONDA

HR-V (RU585JJN)

1,8

5

866.000.000

1234

HONDA

HR-V (RU585KJN)

1,8

5

866.000.000

1235

HONDA

INSIGHT HYBRID

1,3

5

813.000.000

1236

HONDA

INSIGHT HYBRID EX

1,3

5

989.000.000

1237

HONDA

INSIGHT LX

1,3

5

813.000.000

1238

HONDA

JAZZ

1,3

5

650.000.000

1239

HONDA

JAZZ (GK583JL)

1,5

5

539.000.000

1240

HONDA

JAZZ (GK583KL)

1,5

5

535.000.000

1241

HONDA

JAZZ (GK585JLX)

1,5

5

594.000.000

1242

HONDA

JAZZ (GK585KLX)

1,5

5

594.000.000

1243

HONDA

JAZZ (GK587JEY)

1,5

5

650.000.000

1244

HONDA

JAZZ (GK587KEY)

1,5

5

624.000.000

1245

HONDA

JAZZ 1.5ES

1,5

5

650.000.000

1246

HONDA

JAZZ EX

1,5

5

650.000.000

1247

HONDA

JAZZ RS (GK587JEY)

1,5

5

624.000.000

1248

HONDA

JAZZ RS (GK587KEY)

1,5

5

624.000.000

1249

HONDA

JAZZ V-CVT (GK583KL)

1,5

5

544.000.000

1250

HONDA

JAZZ VX-CVT (GK585JLX)

1,5

5

594.000.000

1251

HONDA

JAZZ VX-CVT (GK585KLX)

1,5

5

594.000.000

1252

HONDA

LEGEND

3,5

5

2.130.000.000

1253

HONDA

ODYSSEY

2,3

7

1.990.000.000

1254

HONDA

ODYSSEY

2,4

7

1.990.000.000

1255

HONDA

ODYSSEY

3,5

7

2.130.000.000

1256

HONDA

ODYSSEY

3,5

8

2.130.000.000

1257

HONDA

ODYSSEY EX

3,5

7

2.130.000.000

1258

HONDA

ODYSSEY EX

3,5

8

2.130.000.000

1259

HONDA

ODYSSEY EX-L

3,5

7

2.130.000.000

1260

HONDA

ODYSSEY EX-L

3,5

8

2.130.000.000

1261

HONDA

ODYSSEY LX

3,5

7

2.130.000.000

1262

HONDA

ODYSSEY LX

3,5

8

2.130.000.000

1263

HONDA

ODYSSEY TOURING

3,5

7

2.130.000.000

1264

HONDA

ODYSSEY TOURING

3,5

8

2.130.000.000

1265

HONDA

ODYSSEY TOURING ELITE

3,5

8

2.130.000.000

1266

HONDA

PILOT

3,5

8

1.893.000.000

1267

HONDA

PILOT ELITE AWD

3,5

7

2.420.000.000

1268

HONDA

PILOT EX

3,5

8

1.560.000.000

1269

HONDA

PILOT EX-L

3,5

7

1.893.000.000

1270

HONDA

PILOT EX-L

3,5

8

1.893.000.000

1271

HONDA

PILOT LX

3,5

8

1.663.000.000

1272

HONDA

PILOT LX-VP

3,5

8

1.893.000.000

1273

HONDA

PILOT TOURING

3,5

8

2.337.000.000

1274

HONDA

PILOT VP

3,5

8

1.110.000.000

1275

HONDA

RIDGELINE RTL

3,5

5

1.180.000.000

1276

HONDA

S2000

2,0

2

1.680.000.000

1277

HONDA

S2000

2,2

2

1.730.000.000

1278

HONDA

S2000 CONVERTIBLE

2,2

2

1.730.000.000

1279

HONDA

STREAM

2,0

7

666.000.000

1280

HONGXING

NOBLE HX6300

1,1

4

130.000.000

1281

HONGXING

NOBLE HX6300A

1,1

4

130.000.000

1282

HUMMER

H2

6,0

6

2.660.000.000

1283

HUMMER

H2

6,2

5

2.720.000.000

1284

HUMMER

H2

6,2

6

2.720.000.000

1285

HUMMER

H2

6,2

7

2.720.000.000

1286

HUMMER

H2 LUXURY

6,0

7

2.660.000.000

1287

HUMMER

H2 LUXURY

6,2

7

2.720.000.000

1288

HUMMER

H2 SUT LUXURY

6,2

5

2.720.000.000

1289

HUMMER

H3

3,5

5

1.570.000.000

1290

HUMMER

H3

3,7

5

1.860.000.000

1291

HUMMER

H3 LUXURY

3,7

5

1.860.000.000

1292

HUMMER

H3X

3,7

5

1.860.000.000

1293

HYUNDAI

ACCENT

1,3

4

542.000.000

1294

HYUNDAI

ACCENT

1,4

5

542.000.000

1295

HYUNDAI

ACCENT

1,5

5

572.000.000

1296

HYUNDAI

ACCENT

1,6

5

572.000.000

1297

HYUNDAI

ACCENT BLUE

1,4

5

571.000.000

1298

HYUNDAI

ACCENT BLUE

1,6

5

572.000.000

1299

HYUNDAI

ACCENT GDI

1,6

5

572.000.000

1300

HYUNDAI

ACCENT GLS

1,6

5

660.000.000

1301

HYUNDAI

ACCENT M16 GDI

1,6

5

572.000.000

1302

HYUNDAI

ACCENT VVT

1,4

5

556.000.000

1303

HYUNDAI

ATOS PRIME GL

1,1

5

440.000.000

1304

HYUNDAI

ATOZ

0,8

5

1.050.000.000

1305

HYUNDAI

AVANTE E16

1,6

5

550.000.000

1306

HYUNDAI

AVANTE M16 GDI

1,5

5

440.000.000

1307

HYUNDAI

AVANTE M16 GDI

1,6

5

682.000.000

1308

HYUNDAI

AVANTE S16

1,6

5

662.000.000

1309

HYUNDAI

AVANTE X16

1,6

5

548.000.000

1310

HYUNDAI

AVANTE XD

1,6

5

548.000.000

1311

HYUNDAI

AZERA

2,4

5

1.442.000.000

1312

HYUNDAI

AZERA

2,7

5

1.442.000.000

1313

HYUNDAI

AZERA

3,0

5

1.491.000.000

1314

HYUNDAI

AZERA

3,3

5

1.491.000.000

1315

HYUNDAI

AZERA GLS

3,3

5

1.491.000.000

1316

HYUNDAI

AZERA Q240

2,4

5

1.442.000.000

1317

HYUNDAI

CENTENNIAL

3,5

5

1.200.000.000

1318

HYUNDAI

CENTENNIAL VL45

4,5

4

1.400.000.000

1319

HYUNDAI

CLICK

1,1

5

320.000.000

1320

HYUNDAI

CLICK

1,3

5

380.000.000

1321

HYUNDAI

CLICK

1,4

5

380.000.000

1322

HYUNDAI

CLICK

1,5

5

380.000.000

1323

HYUNDAI

CLICK I

1,3

5

380.000.000

1324

HYUNDAI

CLICK I

1,4

5

380.000.000

1325

HYUNDAI

CLICK I DELUXE

1,4

5

380.000.000

1326

HYUNDAI

CLICK N

1,4

5

380.000.000

1327

HYUNDAI

CLICK N VALUE

1,4

5

380.000.000

1328

HYUNDAI

CLICK W

1,3

5

380.000.000

1329

HYUNDAI

CLICK W

1,4

5

380.000.000

1330

HYUNDAI

CLICK W

1,6

5

450.000.000

1331

HYUNDAI

CLICK W FANCY I

1,4

5

380.000.000

1332

HYUNDAI

CLICK W LUXURY

1,4

5

380.000.000

1333

HYUNDAI

COUNTY

3,9

4

1.050.000.000

1334

HYUNDAI

COUPE

2,7

4

900.000.000

1335

HYUNDAI

COUPE FX

2,7

4

900.000.000

1336

HYUNDAI

CRETA

1,6

5

806.000.000

1337

HYUNDAI

ELANTRA

1,6

5

581.000.000

1338

HYUNDAI

ELANTRA

1,8

5

680.000.000

1339

HYUNDAI

ELANTRA GLS

1,6

5

701.000.000

1340

HYUNDAI

ELANTRA GLS

1,8

5

732.000.000

1341

HYUNDAI

ELANTRA GLS

2,0

5

820.000.000

1342

HYUNDAI

ELANTRA GT

1,8

5

680.000.000

1343

HYUNDAI

ELANTRA SE

2,0

5

820.000.000

1344

HYUNDAI

EON

0,8

5

328.000.000

1345

HYUNDAI

EQUUS

4,6

5

3.131.000.000

1346

HYUNDAI

EQUUS GS350

3,5

5

2.626.000.000

1347

HYUNDAI

EQUUS JL350

3,5

4

2.006.000.000

1348

HYUNDAI

EQUUS JS380

3,8

5

1.355.000.000

1349

HYUNDAI

EQUUS VS380

3,8

4

2.689.000.000

1350

HYUNDAI

EQUUS VS380

3,8

5

2.689.000.000

1351

HYUNDAI

EQUUS VS460

4,6

4

2.584.000.000

1352

HYUNDAI

EQUUS VS460

4,6

5

3.206.000.000

1353

HYUNDAI

EQUUS VS500

5,0

4

2.000.000.000

1354

HYUNDAI

FORTE SLI

1,6

5

460.000.000

1355

HYUNDAI

GALLOPER

2,5

6

992.000.000

1356

HYUNDAI

GALLOPER

3,0

7

992.000.000

1357

HYUNDAI

GALLOPER II

2,5

5

992.000.000

1358

HYUNDAI

GALLOPER II

2,5

7

992.000.000

1359

HYUNDAI

GENESIS

2,0

4

1.037.000.000

1360

HYUNDAI

GENESIS

3,3

5

2.450.000.000

1361

HYUNDAI

GENESIS

3,8

5

2.240.000.000

1362

HYUNDAI

GENESIS 3.3

3,3

5

2.150.000.000

1363

HYUNDAI

GENESIS 3.8

3,8

5

2.240.000.000

1364

HYUNDAI

GENESIS COUPE 2

2,0

4

1.263.000.000

1365

HYUNDAI

GENESIS COUPE 2

2,0

5

1.263.000.000

1366

HYUNDAI

GENESIS COUPE 2.0T

2,0

4

1.263.000.000

1367

HYUNDAI

GENESIS COUPE 200 TURBO

2,0

4

1.263.000.000

1368

HYUNDAI

GETZ

1,1

5

315.000.000

1369

HYUNDAI

GETZ

1,4

5

414.000.000

1370

HYUNDAI

GETZ

1,6

5

414.000.000

1371

HYUNDAI

GLLOPER INNOVATION

2,5

2

665.000.000

1372

HYUNDAI

GRACE

2,5

5

886.000.000

1373

HYUNDAI

GRACE

2,6

3

780.000.000

1374

HYUNDAI

GRAND I10

1,0

5

413.000.000

1375

HYUNDAI

GRAND I10

1,2

5

442.000.000

1376

HYUNDAI

GRAND STAREX

2,4

6

707.000.000

1377

HYUNDAI

GRAND STAREX

2,4

7

683.000.000

1378

HYUNDAI

GRAND STAREX

2,4

8

586.000.000

1379

HYUNDAI

GRAND STAREX

2,4

9

768.000.000

1380

HYUNDAI

GRAND STAREX

2,5

3

780.000.000

1381

HYUNDAI

GRAND STAREX

2,5

6

783.000.000

1382

HYUNDAI

GRAND STAREX

2,5

7

683.000.000

1383

HYUNDAI

GRAND STAREX

2,5

9

950.000.000

1384

HYUNDAI

GRAND STAREX CV

2,5

5

886.000.000

1385

HYUNDAI

GRAND STAREX CV

2,5

9

828.000.000

1386

HYUNDAI

GRAND STAREX CVX

2,5

3

665.000.000

1387

HYUNDAI

GRAND STAREX CVX

2,5

5

665.000.000

1388

HYUNDAI

GRAND STAREX VGT

2,5

3

665.000.000

1389

HYUNDAI

GRAND STAREX VGT

2,5

5

665.000.000

1390

HYUNDAI

GRANDEUR

2,5

5

1.407.000.000

1391

HYUNDAI

GRANDEUR

3,0

4

1.654.000.000

1392

HYUNDAI

GRANDEUR HG240

2,4

5

1.407.000.000

1393

HYUNDAI

GRANDEUR HG240 LUXURY

2,4

5

1.407.000.000

1394

HYUNDAI

GRANDEUR HG300

3,0

5

1.654.000.000

1395

HYUNDAI

GRANDEUR Q270

2,1

5

1.069.000.000

1396

HYUNDAI

H-1

2,4

6

733.000.000

1397

HYUNDAI

H-1

2,4

9

885.000.000

1398

HYUNDAI

H-1

2,5

3

743.000.000

1399

HYUNDAI

H-1

2,5

5

724.000.000

1400

HYUNDAI

H-1

2,4

3

885.000.000

1401

HYUNDAI

H-1

2,5

6

762.000.000

1402

HYUNDAI

H-1

2,5

9

890.000.000

1403

HYUNDAI

H1 SVX

2,5

9

890.000.000

1404

HYUNDAI

HD 120

7,5

3

840.000.000

1405

HYUNDAI

HUYNDAI

2,4

8

1.247.000.000

1406

HYUNDAI

I10

1,1

5

430.000.000

1407

HYUNDAI

I10

1,2

5

430.000.000

1408

HYUNDAI

I20

1,2

5

418.000.000

1409

HYUNDAI

I20

1,4

5

520.000.000

1410

HYUNDAI

I20 A/T

1,4

5

508.000.000

1411

HYUNDAI

I20 ACTIVE

1,4

5

590.000.000

1412

HYUNDAI

I30

1,6

3

722.000.000

1413

HYUNDAI

I30

1,6

5

722.000.000

1414

HYUNDAI

I30

2,0

5

860.000.000

1415

HYUNDAI

I30 CW

1,6

5

662.000.000

1416

HYUNDAI

I30 CW

2,0

5

860.000.000

1417

HYUNDAI

I40 2.0GDI

2,0

5

700.000.000

1418

HYUNDAI

IX35

2,0

5

838.000.000

1419

HYUNDAI

LAVITA

1,6

5

450.000.000

1420

HYUNDAI

MATRIX

1,6

5

540.000.000

1421

HYUNDAI

MATRIX GLS

1,6

5

540.000.000

1422

HYUNDAI

MAXCRUZ E-VGT R2.2

2,2

7

550.000.000

1423

HYUNDAI

NEW CLICK

1,4

5

380.000.000

1424

HYUNDAI

NEW CLICK

1,6

5

450.000.000

1425

HYUNDAI

NEW EF SONATA

2,0

5

796.000.000

1426

HYUNDAI

NEW GRANDEUR XG

2,5

5

1.407.000.000

1427

HYUNDAI

PORTER II

2,5

6

345.000.000

1428

HYUNDAI

SANTAFE

2,0

5

900.000.000

1429

HYUNDAI

SANTAFE

2,0

7

1.100.000.000

1430

HYUNDAI

SANTAFE

2,2

5

985.000.000

1431

HYUNDAI

SANTAFE

2,4

5

1.358.000.000

1432

HYUNDAI

SANTAFE

2,7

5

1.358.000.000

1433

HYUNDAI

SANTAFE

2,7

7

1.358.000.000

1434

HYUNDAI

SANTAFE

3,5

7

1.358.000.000

1435

HYUNDAI

SANTAFE

2,2

7

985.000.000

1436

HYUNDAI

SANTAFE

2,4

7

1.358.000.000

1437

HYUNDAI

SANTAFE

3,3

7

2.092.000.000

1438

HYUNDAI

SANTAFE 4WD

2,4

7

1.358.000.000

1439

HYUNDAI

SANTAFE CLX

2,0

7

750.000.000

1440

HYUNDAI

SANTAFE CLX

2,2

7

800.000.000

1441

HYUNDAI

SANTAFE E-VGT

2,0

7

1.227.000.000

1442

HYUNDAI

SANTAFE E-VGT

2,2

7

1.180.000.000

1443

HYUNDAI

SANTAFE E-VGT R2.0

2,0

5

1.024.000.000

1444

HYUNDAI

SANTAFE E-VGT R2.0

2,0

7

1.024.000.000

1445

HYUNDAI

SANTAFE GLS

2,7

5

1.040.000.000

1446

HYUNDAI

SANTAFE GLS

2,7

7

920.000.000

1447

HYUNDAI

SANTAFE GOLD

2,0

7

650.000.000

1448

HYUNDAI

SANTAFE GVS

2,0

7

900.000.000

1449

HYUNDAI

SANTAFE GVS

2,2

7

1.112.000.000

1450

HYUNDAI

SANTAFE HTRAC

2,4

7

1.336.000.000

1451

HYUNDAI

SANTAFE HTRAC 2.2D

2,2

7

1.336.000.000

1452

HYUNDAI

SANTAFE LIMITED

3,3

7

1.250.000.000

1453

HYUNDAI

SANTAFE MLX

2,0

7

940.000.000

1454

HYUNDAI

SANTAFE MLX

2,2

7

985.000.000

1455

HYUNDAI

SANTAFE SLX

2,0

3

1.024.000.000

1456

HYUNDAI

SANTAFE SLX

2,0

5

1.024.000.000

1457

HYUNDAI

SANTAFE SLX

2,0

7

1.111.000.000

1458

HYUNDAI

SANTAFE SLX

2,2

7

1.112.000.000

1459

HYUNDAI

SANTAFE TC1

2,2

7

925.000.000

1460

HYUNDAI

SANTAFE TC1

2,7

7

1.040.000.000

1461

HYUNDAI

SANTAFE TC3

2,2

7

698.000.000

1462

HYUNDAI

SANTAFE TC3

2,7

7

920.000.000

1463

HYUNDAI

SONATA

1,8

5

970.000.000

1464

HYUNDAI

SONATA

2,0

5

970.000.000

1465

HYUNDAI

SONATA

2,4

5

1.299.000.000

1466

HYUNDAI

SONATA F24

2,4

5

1.299.000.000

1467

HYUNDAI

SONATA F24 GDI

2,4

5

1.299.000.000

1468

HYUNDAI

SONATA LIMITED

2,4

5

1.080.000.000

1469

HYUNDAI

SONATA N20

2,0

5

796.000.000

1470

HYUNDAI

SONATA Y20

2,0

5

923.000.000

1471

HYUNDAI

STAREX

2,5

6

683.000.000

1472

HYUNDAI

STAREX

2,5

9

570.000.000

1473

HYUNDAI

STAREX

2,6

9

570.000.000

1474

HYUNDAI

STAREX GOLD RV

2,5

9

570.000.000

1475

HYUNDAI

STAREX GRX

2,5

6

886.000.000

1476

HYUNDAI

STAREX GRX

2,5

9

570.000.000

1477

HYUNDAI

STAREX GRX

2,5

3

886.000.000

1478

HYUNDAI

STAREX GX

2,5

8

570.000.000

1479

HYUNDAI

STAREX GX

2,5

9

570.000.000

1480

HYUNDAI

STAREX RV

2,5

8

570.000.000

1481

HYUNDAI

STAREX RV

2,5

9

570.000.000

1482

HYUNDAI

STAREX SV

2,5

9

570.000.000

1483

HYUNDAI

STAREX SVX

2,5

6

886.000.000

1484

HYUNDAI

TERRACAN

2,5

7

750.000.000

1485

HYUNDAI

TERRACAN

3,5

7

822.000.000

1486

HYUNDAI

TERRACAN EX290

2,9

7

822.000.000

1487

HYUNDAI

TERRACAN JX250

2,5

7

750.000.000

1488

HYUNDAI

TERRACAN JX290

2,9

7

822.000.000

1489

HYUNDAI

TIBURON LTD

2,7

4

1.090.000.000

1490

HYUNDAI

TRAJET

2,0

7

650.000.000

1491

HYUNDAI

TRAJET XG

2,0

9

650.000.000

1492

HYUNDAI

TRAJET XG GLS

2,0

9

650.000.000

1493

HYUNDAI

TRAJET XG GOLD

2,0

9

650.000.000

1494

HYUNDAI

TUCSON

2,0

5

881.000.000

1495

HYUNDAI

TUCSON

2,7

5

1.200.000.000

1496

HYUNDAI

TUCSON 4WD

2,0

5

949.000.000

1497

HYUNDAI

TUCSON DX

2,0

5

881.000.000

1498

HYUNDAI

TUCSON GLS

2,0

5

860.000.000

1499

HYUNDAI

TUCSON IX LMX20

2,0

5

881.000.000

1500

HYUNDAI

TUCSON IX LX20

2,0

5

810.000.000

1501

HYUNDAI

TUCSON IX X20

2,0

5

881.000.000

1502

HYUNDAI

TUCSON IX35

2,0

5

881.000.000

1503

HYUNDAI

TUCSON JX

2,0

5

881.000.000

1504

HYUNDAI

TUCSON LIMITED 4WD

2,4

5

1.048.000.000

1505

HYUNDAI

TUCSON LMX20

2,0

5

869.000.000

1506

HYUNDAI

TUCSON LX20

2,0

5

810.000.000

1507

HYUNDAI

TUCSON MX

2,0

5

881.000.000

1508

HYUNDAI

TUCSON MXL

2,0

5

881.000.000

1509

HYUNDAI

TUCSON R2.0 CRDI 4WD

2,0

5

881.000.000

1510

HYUNDAI

TUCSON SE

2,4

5

1.048.000.000

1511

HYUNDAI

TUCSON X20

2,0

5

797.000.000

1512

HYUNDAI

TUSCANI COUPE G

2,0

4

800.000.000

1513

HYUNDAI

VELOSTER

1,6

4

817.000.000

1514

HYUNDAI

VELOSTER GDI

1,6

4

798.000.000

1515

HYUNDAI

VERACRUZ

3,0

7

1.222.000.000

1516

HYUNDAI

VERACRUZ

3,8

7

1.376.000.000

1517

HYUNDAI

VERACRUZ 300VX

3,0

7

1.200.000.000

1518

HYUNDAI

VERACRUZ 300VXL

3,0

7

1.222.000.000

1519

HYUNDAI

VERACRUZ 300X

3,0

7

1.200.000.000

1520

HYUNDAI

VERACRUZ 300X DELUXE

3,0

7

1.222.000.000

1521

HYUNDAI

VERACRUZ 380VXL

3,8

7

1.100.000.000

1522

HYUNDAI

VERACRUZ GLS

3,8

7

1.140.000.000

1523

HYUNDAI

VERACRUZ LIMITED

3,8

7

1.376.000.000

1524

HYUNDAI

VERACRUZ VXL

3,0

7

1.222.000.000

1525

HYUNDAI

VERNA

1,3

4

400.000.000

1526

HYUNDAI

VERNA

1,3

5

400.000.000

1527

HYUNDAI

VERNA

1,4

5

400.000.000

1528

HYUNDAI

VERNA

1,5

5

426.000.000

1529

HYUNDAI

VERNA C

1,0

5

440.000.000

1530

HYUNDAI

VERNA C1.6

1,6

5

482.000.000

1531

HYUNDAI

VERNA GLS

1,5

5

426.000.000

1532

HYUNDAI

VERNA VALUE

1,4

5

400.000.000

1533

HYUNDAI

VERNA/ACCENT

1,4

5

400.000.000

1534

HYUNDAI

VERNA/ACCENT

1,5

5

450.000.000

1535

HYUNDAI

XG

3,0

5

862.000.000

1536

INFINITI

EX35

3,5

5

1.700.000.000

1537

INFINITI

EX35 JOURNEY

3,5

5

1.700.000.000

1538

INFINITI

FX35

3,5

5

1.790.000.000

1539

INFINITI

FX35 AWD

3,5

5

2.393.000.000

1540

INFINITI

FX37

3,7

5

2.406.000.000

1541

INFINITI

FX45

4,5

5

2.360.000.000

1542

INFINITI

G25

2,5

5

1.934.000.000

1543

INFINITI

G35

3,5

4

1.600.000.000

1544

INFINITI

G35

3,5

5

1.600.000.000

1545

INFINITI

G37 CONVERTIBLE

3,7

4

2.369.000.000

1546

INFINITI

G37 COUPE

3,7

4

2.369.000.000

1547

INFINITI

G37 COUPE JOURNEY

3,7

4

2.369.000.000

1548

INFINITI

G37 JOURNEY

3,7

5

1.670.000.000

1549

INFINITI

G37 S

3,7

4

1.670.000.000

1550

INFINITI

JX35

3,5

7

2.296.000.000

1551

INFINITI

M 45

4,5

5

2.430.000.000

1552

INFINITI

M 45 SEDAN

4,5

5

2.310.000.000

1553

INFINITI

M35