• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 699/QĐ-KBNN năm 2013 về Quy trình nghiệp vụ thí điểm thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước với Ngân hàng thương mại

Tải về Quyết định 699/QĐ-KBNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 699/QĐ-KBNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 25/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/07/2013, BTC ban hành Quyết định 699/QĐ-KBNN năm 2013 về Quy trình nghiệp vụ thí điểm thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước với Ngân hàng thương mại.

Nguyên tắc thực hiện:

1. Kết nối và truyền/nhận thông tin, dữ liệu điện tử:

KBNN và NHTM tổ chức phối hợp TTSPĐT theo nguyên tắc: kết nối và truyền/nhận thông tin, dữ liệu điện tử về các giao dịch thu, chi phát sinh trên các tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu, tài khoản tiền gửi của các đơn vị KBNN tại các chi nhánh/Hội sở chính của hệ thống NHTM đó.

Trường hợp KBNN huyện chưa tham gia TTSPĐT, thì các giao dịch thu, chi của KBNN huyện vẫn được thực hiện thông qua tài khoản tiền gửi của KBNN huyện tại chi nhánh NHTM theo quy trình thanh toán như hiện nay.

2. Đảm bảo tính an toàn và bảo mật trong trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa KBNN và NHTM:

Việc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử trong TTSPĐT giữa hệ thống KBNN với NHTM phải đảm bảo:

- Tính toàn vẹn và bảo mật đối với thông tin, dữ liệu trong TTSPĐT.

- Tính đầy đủ, kịp thời và chính xác của thông tin, dữ liệu điện tử được truyền/nhận giữa hệ thống KBNN với NHTM.

- Các yêu cầu về an toàn, chính xác trong suốt quá trình xử lý lệnh thanh toán (bao gồm: lập; kiểm soát; phê duyệt; truyền/nhận dữ liệu thanh toán; kiểm tra xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán và thực hiện thanh toán).

3. Áp dụng chữ ký số trong TTSPĐT giữa KBNN và NHTM:

Tất cả các lệnh TTSPĐT chuyển từ KBNN (SGD và các KBNN huyện) đến NHTM và lệnh TTSPĐT từ NHTM đó (Hội sở chính và các chi nhánh NHTM trực thuộc) đến KBNN đều phải ký chữ ký số theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

NHTM chỉ thực hiện thanh toán cho KBNN sau khi kiểm tra, đối chiếu xác thực chữ ký số của KBNN là đúng; ngược lại, KBNN chỉ thực hiện xử lý các giao dịch thanh toán nhận từ NHTM sau khi kiểm tra, đối chiếu xác thực chữ ký số của NHTM là đúng.

Từ khóa: Quyết định 699/QĐ-KBNN

904

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286265