• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


Văn bản pháp luật về Hiến pháp

 

Quyết định 726/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 726/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 117/TTr-CP ngày 03/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 726/QĐ-CTN ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.    

Trần Ngọc Vân Anh, sinh ngày 27/02/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Achilesstr. 59, 13125 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 17/18, khu phố 3, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

2.    

Hồ Thị Phương Thảo, sinh ngày 20/01/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Auf der Heide 33, 28355 Bremen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, khu 1, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

3.    

Tạ Thị Thúy Hằng (Mientus Thị Thúy Hằng), sinh ngày 09/10/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Luise-Duttenhofer Weg 1, 71334 Waiblingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: An Phú, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

4.    

Đào Nguyễn Anh Việt, sinh ngày 06/01/1986 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Nollendorfstr. 34, 10777 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 122/1373R Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

5.    

Đặng Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 09/10/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Alte Gruber Str. 5, 85586 Poing

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Lợi, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

6.    

Nguyễn Chí Thông, sinh ngày 08/01/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Koelner Str. 231, 47805 Krefeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 159/43 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

7.    

Lê Thị Lập, sinh ngày 12/12/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Wiedemannstr. 36, 86343 Koenigsbrunn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 169/21 đường số 11, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

8.    

Trần Thị Thanh, sinh ngày 13/7/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Belmermoor 158a, 25541 Brunsbuettel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 9, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

9.    

Vũ Đức Hải, sinh ngày 17/02/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Ravensburgerstr. 104, 50739 Koeln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Bùng Dựa, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

10.   

Vũ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 28/11/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Maurerstr. 1a, 07749 Jena

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 112/3A1 Chiến Thắng, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

11.   

Vũ Thúy Quỳnh, sinh ngày 26/7/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Loschwitzer Str. 47, 01309 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15 Hàng Phèn, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Giới tính: Nữ

 

 

Điều 88.

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.
...

Điều 91.

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 726/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 18/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/05/2020   Số công báo: Từ số 593 đến số 594
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 726/QĐ-CTN

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444056