• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Quyết định 75/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 75/2003/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 75/2003/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/05/2003   Số công báo: Số 42
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/4/2003, căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg, Thủ tướng ban hành Quyết định 75/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003 - 2005.

Cụ thể Quyết định phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo..

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 75/2003/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 07/06/2003.

Từ khóa: Quyết định 75/2003/QĐ-TTg

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50835