• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 765/2005/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 765/2005/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 765/2005/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 22/03/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/3/2005, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 765/2005/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền đến năm 2010. Cụ thể,

Để thực hiện Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách Quốc gia về y, dược học cổ truyền đến năm 2010, Bộ Y tế ban hành bản "Kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia về y, dược học cổ truyền đến năm 2010" với những nội dung chủ yếu sau:

Triển khai thực hiện thành công “Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách quốc gia về y, dược học cổ truyền đến năm 2010” nhằm kế thừa, bảo tồn và phát triển y, dược học cổ truyền (YDHCT), kết hợp với y dược học hiện đại (YDHHĐ) trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; xây dựng nền Y Dược Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc và đại chúng.

Giải pháp về cơ chế, chính sách:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý, thuận lợi cho các loại hình hành nghề YDHCT phát triển.

- Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu và có chế độ khuyến khích các thầy thuốc cống hiến, phát huy những bài thuốc hay, cây thuốc quý, những kinh nghiệm phòng và chữa bệnh có hiệu quả; có chính sách ưu đãi, khuyến khích việc nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu kết hợp YDHCT với YDHHĐ.

- Ban hành chính sách ưu đãi, bảo trợ việc nuôi trồng dược liệu, sản xuất thuốc YHCT và có chính sách khai thác dược liệu tự nhiên hợp lý, bảo đảm lưu giữ, tái sinh và phát triển nguồn gen dược liệu; thành lập giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông để khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực YDHCT.

Từ khóa: Quyết định 765/2005/QĐ-BYT

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53312